No description, website, or topics provided.
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dist
src
README.md
manifest.mf

README.md

UitzendingGemist-DLNA

PS3 media server plugin

Zet dit bestand: https://github.com/PaulWagener/UitzendingGemist-DLNA/blob/master/dist/UitzendingGemist.jar?raw=true in de PS3 Media Server plugins map. Vervolgens is er een Uitzending Gemist map in het PMS hoofdmenu.

De plugin werkt op het moment alleen met de laatste beta die je hier kunt downloaden: http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3217

Op de Mac ondersteund PS3 MS nog geen plugins, als je een beetje handig bent kun je dit proberen: http://code.google.com/p/uitzendinggemist-dlna/issues/detail?id=2#c1

SBS 6, Net 5 en Veronica zijn alleen compatible met de VideoLan? Video Streaming engine.

RTL 4 afspelen is nog steeds problematisch. Uitzendingen werken soms pas bij de tweede keer afspelen en soms helemaal niet.

Als je VLC wilt gebruiken: VLC 1.x.x werkt niet met PS3 Media Server, alleen 0.9. versies werken.

Als er iets niet goed werkt kun je een issue openen.