Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

English version

Moduł PayU dla Magento 1.6.0+

Moduł jest wydawany na licencji GPL.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym.

Spis treści

 1. Cechy
 2. Wymagania
 3. Instalacja
 4. Konfiguracja
 5. Informacje o cechach

Cechy

Moduł płatności PayU dodaje do Magento opcję płatności PayU.

Możliwe są następujące operacje:

 • Utworzenie płatności (wraz z rabatami)
 • Odebranie lub odrzucenie płatności (w przypadku wyłączonego autoodbioru)
 • Utworzenie zwrotu online (pełnego lub częściowego)

Moduł dodaje dwie metody płatności:

methods

 • Zapłać przez PayU - wybór metody płatności i przekierowanie do banku / formatkę kartową lub przekierowanie na stronę wyboru metod płatności w PayU
 • Zapłać kartą - bezpośrednie przekierowanie na formularz płatności kartą

Wymagania

Ważne: Moduł ten działa tylko z punktem płatności typu REST API (Checkout), jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU zarejestruj się w systemie produkcyjnym lub zarejestruj się w systemie sandbox

Do prawidłowego funkcjonowania modułu wymagane są następujące rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

Opcja 1

Przeznaczona dla użytkowników z dostępem poprzez FTP do instalacji Magento

 1. Pobierz moduł z repozytorium GitHub jako plik zip
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Połącz się z serwerem ftp i skopiuj katalogi app, lib oraz skin z rozpakowanego pliku do katalogu głównego swojego sklepu Magento
 4. W celu aktualizacji listy dostępnych wtyczek należy wyczyścić cache:
  • Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu Magento [http://adres-sklepu/admin].
  • Przejdź do System > Cache Management.
  • Naciśnij przycisk Flush Magento Cache.

Opcja 2

Z użyciem skryptu modman

Moduł PayU zawiera konfigurację umożliwiającą instalację poprzez skrypt modman. W celu instalcji z użyciem modman proszę skozystać z dokumentacji skryptu modman.

UWAGA

Jeżeli używasz opcji kompilacji po przejściu do System > Tools > Compilation należy nacisnąć przycisk Run Compilation Process.

Dodatkowo jeżeli aktualizujesz moduł ze starszej wersji należy z katalogu includes/src usunąć katalog OpenPayu oraz wszystkie pliki zaczynające się na OpenPayU

Konfiguracja

 1. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu Magento [http://adres-sklepu/admin].
 2. Przejdź do System > Configuration.
 3. Na stronie Configuration w menu po lewej stronie w sekcji Sales wybierz Payment Methods.
 4. Na liście dostępnych metod płatności należy wybrać PayU lub PayU - karty w celu konfiguracji parametrów wtyczki.
 5. Naciśnij przycisk Save config.

Parametry

Główne parametry

Parameter Opis
Czy włączyć wtyczkę? Określa czy metoda płatności będzie dostępna w sklepie na liście płatności.
Tryb testowy (Sandbox) Określa czy płatności będą realizowane na środowisku testowym (sandbox) PayU.

Parametry dla metody Zapłać przez PayU

Parameter Opis
Wyświetlaj metody płatności Określa czy ma być wyświetlana lista bramek płatności podczas procesu zamówienia w Magento
Kolejność metod płatności Określa kolejnośc wyświetlanych metod płatności więcej informacji.

Parametry punktu płatności (POS)

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Parametry punktu płatności (POS) - Tryb testowy (Sandbox)

Dostępne gdy parametr Tryb testowy (Sandbox) jest ustawiony na Tak.

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Informacje o cechach

Kolejność metod płatności

W celu ustalenia kolejności wyświetlanych ikon matod płatności należy podać symbole metod płatności oddzielając je przecinkiem. Lista metod płatności.