Skip to content

PayU-EMEA/plugin_prestashop

Repository files navigation

English version

Moduł PayU dla PrestaShop 1.6, 1.7 i 8

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym.

Uwaga: plugin w wersji 2.x wspiera PrestaShop w wersji 1.4 i 1.5, ale nie jest dalej rozwijany.

Spis treści

Cechy i kompatybilność

Moduł płatności PayU dodaje do PrestaShop opcję płatności PayU i pozwala na następujące operacje:

Plugin w wersji 3.x wspiera PrestaShop w wersji 1.6 i 1.7

Cecha PrestaShop 1.6 PrestaShop 1.7
Utworzenie płatności (wraz z rabatami)
Odebranie lub odrzucenie płatności (w przypadku wyłączonego autoodbioru)
Utworzenie zwrotu (pełnego lub częściowego)
Wyświetlenie metod płatności i wybranie metody na stronie składania zamówienia
Płatność kartą jako osobna metoda płatności
Płatność kartą jako widżet
Płatność Blik jako osobna metoda płatności
Ponowienie płatności
Wielowalutowość
Kolejność metod płatności
Promowanie PayU Raty i PayU Płacę Później
Płatność Twisto jako osobna metoda płatności
Prezentacja kalkulacji ratalnej przy produkcie i listingu
Prezentacja kalkulacji ratalnej na podsumowaniu
Prezentacja kalkulacji ratalnej w koszyku

Więcej informacji o cechach można znaleźć w rozdziale Więcej o cechach

Wszyskie opisy w tej instrukcji odnoszą się do PrestaShop 1.6, w wersji 1.7 należy używać opcji analogicznych.

Wymagania

Ważne: Moduł działa tylko z punktem płatności typu REST API (Checkout). Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU zarejestruj się w systemie produkcyjnym lub zarejestruj się w systemie sandbox

Do prawidłowego funkcjonowania modułu wymagane są następujące rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

Opcja 1

przeznaczona dla użytkowników bez dostępu poprzez FTP do instalacji PrestaShop

 1. Pobierz plik payu_prestashop_plugin_X.Y.Z.zip z najnowszej wersji modułu z wydanych wersji
 2. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu PrestaShop [http://adres-sklepu/adminxxx].
 3. Przejdź do Moduły » Moduły i usługi
 4. Naciśnij przycisk Dodaj nowy moduł i wybierz plik z archiwum modułu (pobrany w punkcie 3)
 5. Naciśnij przycisk Prześlij moduł

Opcja 2

przeznaczona dla użytkowników z dostępem poprzez FTP do instalacji PrestaShop

 1. Pobierz plik payu_prestashop_plugin_X.Y.Z.zip z najnowszej wersję modułu z wydanych GitHub
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Połącz się z serwerem ftp i skopiuj zawartość rozpakowanego pliku do katalogu modules/payu swojego sklepu PrestaShop

Aktualizacja

 1. Zaktualizuj plik modułu zgodnie z punktem Instalacja
 2. Przejdź do Moduły » Menedżer modułów
 3. W zakładce Aktualizacje wykonaj aktualizację modułu jeżeli będzie dostępna
 4. Przejdź do Parametry zaawansowane » Wydajność i naciśnij przycisk Wyczyść pamięć podręczną

Konfiguracja

 1. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu PrestaShop [http://adres-sklepu/adminxxx].
 2. Przejdź do Moduły » Moduły i usługi
 3. Wyszukaj PayU i naciśnij Konfiguruj

Logowanie

Gdy sklep Prestashop przełączymy w tryb debugowania plugin zapisuje informacje do logów. Pliki logów znajdą się w katalogu:

 • Prestashop 1.7 - /var/logs
 • Prestashop 1.6 - /log

Sposób integracji

Parameter Opis
Lista banków Tak wybór metody płatności PayU będzie możliwy na stronie składania zamówienia gdy wybrana zostanie płatność Zapłać przelewem online
Nie po złożeniu zamówienia w PrestaShop nastąpi automatyczne przekierowanie do PayU.
Nie włączaj te opcji jeżeli używasz PrestaShop i modułu OPC więcej informacji.
Kolejność metod płatności (dotyczy tylko listy banków) Określa kolejność wyświetlanych metod płatności więcej informacji.
Płatność kartą jako osobna metoda płatności Określa czy płatność kartą będzie dostępna jako osobna metoda więcej informacji.
Płatność kartą w widżecie Określa czy płatność kartą będzie dostępna jako widżet więcej informacji.
Płatność BLIK jako osobna metoda płatności Określa czy BLIK będzie dostępna jako osobna metoda płatności.
   |

| Tryb testowy (Sandbox) | Tak - transakcje będą procesowane przez system Sandbox PayU.
Nie - transakcje będą procesowane przez system produkcyjny PayU. |

Parametry POS-ów

Dla każdej waluty dodanej w PrestaShop należy dodać parametry (osobno dla środowiska produkcyjnego i sandbox):

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Statusy płatności

Mapowanie statusów płatności w PayU na statusy w skepie PrestaShop

Nazwa Status w PayU Domyślny status w Presta
Rozpoczęta - status po złożeniu zamówienia Płatność PayU rozpoczęta
Zakończona COMPLETED Płatność zaakceptowana
Anulowana CANCELED Płatność PayU anulowana

Więcej o cechach

Kolejność metod płatności

Ma zastosowanie tylko przy ustawionej opcji Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop na Tak

W celu ustalenia kolejności wyświetlanych ikon metod płatności należy podać symbole metod płatności oddzielając je przecinkiem. Lista metod płatności.

Wielowalutowość

POS w systemie PayU ma jedną walutę. Jeżeli chcemy akceptować płatność w sklepie PrestaShop w wielu walutach niezbędne jest dodanie konfiguracji POSa dla każdej waluty z osobna.
Błąd ERROR_INCONSISTENT_CURRENCIES oznacza nieobsługiwaną walutę przez POS. Kontakt z obsługą PayU jest wymagany przy zatwierdzeniu możliwości przyjmowania płatności w innej walucie dla trybu sandbox jak i osobnej umowy dla trybu produkcyjnego.

Wyświetlenie metod płatności

Przy ustawionej opcji Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop na Tak po wybraniu płatności przez PayU wyświetli się strona z ikonami banków bezpośrednio w sklepie PrestaShop. Ikony banków, które są wyświetlane pobierane są z konfiguracji POS-a w PayU w zależności od wybranej waluty.

payment_methods

Płatność kartą

Przy ustawionej opcji Płatność kartą jako osobna metoda płatności na liście metod płatności w procesie zakupowym Prestashop wyświetli się jako osobna metoda o nazwie Zapłać kartą.

Jeżeli Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop jest ustawione na Tak to metoda Zapłać kartą będzie wyświetlana jeżeli na POS-ie jest dostępna płatnośc kartą. W przeciwnym wypadku metoda Zapłać kartą kartą będzie wyświetlana zawsze ale jeżeli na POS-ie brak jest metody płatnoś kartą to wtedy płatność się nie powiedzie.

payment_methods

Widżet do płatności kartą

WAŻNE - do prawidłowego działania niezbędne jest włączenie tokenizacji w konfiguracji POS-a. W tym celu należy się skontaktować z naszym wsparciem technicznym.

Przy ustawionej opcji Płatność kartą jako osobna metoda płatności oraz Płatność kartą jako widżet na stronie podsumowania zamówienia na Tak po wybraniu płatności Zapłać kartą zamiast przekierowania do PayU pojawi się widżet do wprowadzenia danych karty.

widget

Ponawianie płatności

Dzięki tej opcji kupujący otrzymuje możliwość skutecznego opłacenia zamówienia, nawet jeśli pierwsza płatność była nieudana (np. brak środków na karcie, problemy z logowaniem do banku itp.).

Aby użyć tej opcji, należy również odpowiednio skonfigurować punkt płatności w PayU i wyłączyć automatycznie odbieranie płatności (domyślnie auto-odbiór jest włączony). W tym celu należy zalogować się do panelu PayU, wejść do zakładki "Płatności elektroniczne", następnie wybrać "Moje sklepy" i punkt płatności na danym sklepie. Opcja "Automatyczny odbiór płatności" znajduje się na samym dole, pod listą typów płatności.

Ponowienie płatności umożliwia zakładanie wielu płatności w PayU do jednego zamówienia w PrestaShop. Wtyczka automatycznie odbierze pierwszą udaną płatność, a pozostałe zostaną anulowane. Ponowienie płatności przez kupującego jest możliwe:

 • poprzez kliknięcie w link znajdujący się w mailu potwierdzającym zamówienie
 • w szczegółach zamówienia

retry_payment

Promowanie płatności ratalnych i odroczonych

Od wersji 3.0.10 plugin udostępnia opcję promowania płatności ratalnych i odroczonych. Funkcjonalność jest domyślnie włączona. Można ją dezaktywować poprzez przełącznik "Promuj płatności ratalne" w panelu admińskim. Wsparcie dla konkretnych funkcjonalności przedstawione zostało w tabeli Cechy i Kompatybilność.

Prezentacja kalkulacji zależna jest od dostępności bramek "ai" oraz "dpt" na danym punkcie płatności i sprawdzana jest automatycznie przez plugin. Jeśli na punkcie płatności nie zostały aktywowane Raty PayU kalkulacja nie zostanie zaprezentowana pomimo włączonej opcji w pluginie.

Prezentacja kalkulacji w zależności od wersji PrestaShop

Wersja PrestaShop Kategoria Prezentacja
1.7 Listing produktów
1.7 Karta produktu
1.7 Koszyk
1.7 Promowanie płatności ratalnych
1.7 Wydzielenie Twisto jako metody płatności
1.6 Listing produktów
1.6 Karta produktu

Prezentacja kalkulacji po kliknięciu w link "Rata już od:"

Plugin do kalkulacji kredytu używa najnowszej wersji elementu "miniratka" wchodzącego w skład pakietu PayU Raty - dobre praktyki, który znajduje się w oficjalnej dokumentacji technicznej.

Widget z kalkulacją ratalną wygląda następująco:

Znane problemy

PrestaShop 1.6 i moduł OPC

W przypadku korzystania z modułu OPC (autorstwa firmy X13) należy wyłączyć opcję Lista banków. Z uwagi na to, że moduł OPC buduje własną stronę zamówienia nie działają opcje Płatność kartą jako osobna metoda płatności, Płatność BLIK jako osobna metoda płatności oraz wydzielenie metod ratalnych.