PayU plugin for PrestaShop 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7
Clone or download
Latest commit c04196f Dec 6, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
payu Bump version Dec 6, 2018
readme_images Promoting credit payments (#231) Aug 16, 2018
.gitignore Promoting credit payments (#231) Aug 16, 2018
CHANGELOG.md Bump version Dec 6, 2018
LICENSE Refactoring Oct 7, 2013
README.EN.md Update version and readme Oct 29, 2018
README.md Update version and readme Oct 29, 2018
composer.json Bump version May 28, 2016

README.md

English version

Moduł PayU dla PrestaShop 1.6 i 1.7

Moduł jest wydawany na licencji GPL.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem pod adresem: tech@payu.pl.

Uwaga: plugin w wersji 2.x wspiera PrestaShop w wersji 1.4 i 1.5, ale nie jest dalej rozwijany.

Spis treści

Cechy i kompatybilność

Moduł płatności PayU dodaje do PrestaShop opcję płatności PayU i pozwala na następujące operacje:

Plugin w wersji 3.x wspiera PrestaShop w wersji 1.6 i 1.7

Cecha PrestaShop 1.6 PrestaShop 1.7
Utworzenie płatności (wraz z rabatami)
Odebranie lub odrzucenie płatności (w przypadku wyłączonego autoodbioru)
Utworzenie zwrotu (pełnego lub częściowego)
Wyświetlenie metod płatności i wybranie metody na stronie podsumowania zamówienia
Ponowienie płatności przez klienta w przypadku anulowania
Wielowalutowość
Kolejność metod płatności
Promowanie PayU Raty i PayU Płacę Później
Prezentacja kalkulacji ratalnej przy produkcie i listingu
Prezentacja kalkulacji ratalnej na podsumowaniu
Prezentacja kalkulacji ratalnej w koszyku

Więcej informacji o cechach można znaleźć w rozdziale Więcej o cechach

Wszyskie opisy w tej instrukcji odnoszą się do PrestaShop 1.6, w wersji 1.7 należy używać opcji analogicznych.

Wymagania

Ważne: Moduł ta działa tylko z punktem płatności typu REST API (Checkout). Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU zarejestruj się w systemie produkcyjnym lub zarejestruj się w systemie sandbox

Do prawidłowego funkcjonowania modułu wymagane są następujące rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

Opcja 1

przeznaczona dla użytkowników bez dostępu poprzez FTP do instalacji PrestaShop

 1. Pobierz moduł z repozytorium GitHub jako plik zip
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Utwórz archiwum zip z katalogu payu
 4. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu PrestaShop [http://adres-sklepu/adminxxx].
 5. Przejdź do Moduły » Moduły i usługi
 6. Naciśnij przycisk Dodaj nowy moduł i wybierz plik z archiwum modułu (utworzonej w punkcie 3)
 7. Naciśnij przycisk Prześlij moduł

Opcja 2

przeznaczona dla użytkowników z dostępem poprzez FTP do instalacji PrestaShop

 1. Pobierz moduł z repozytorium GitHub jako plik zip
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Połącz się z serwerem ftp i skopiuj katalog payu z rozpakowanego pliku do katalogu modules swojego sklepu PrestaShop

Aktualizacja

 1. Zaktualizuj plik modułu zgodnie z punktem Instalacja
 2. Przejdź do Moduły » Moduły i usługi - zostanie przeprowadzona automatyczna aktualizacja modułu jeżeli jest wymagana
 3. Przejdź do Parametry zaawansowane » Wydajność i naciśnij przycisk Wyczyść pamięć podręczną

Konfiguracja

 1. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu PrestaShop [http://adres-sklepu/adminxxx].
 2. Przejdź do Moduły » Moduły i usługi
 3. Wyszukaj PayU i naciśnij Konfiguruj

Sposób integracji

Parameter Opis
Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop Tak - metody płatności zostaną wyświetlone na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop
Nie - po złożeniu zamówienia w PrestaShop nastąpi automatyczne przekierowanie do PayU
Kolejność metod płatności Określa kolejność wyświetlanych metod płatności więcej informacji.
Tryb testowy (Sandbox) Tak - transakcje będą procesowane przez system Sandbox PayU
Nie - transakcje będą procesowane przez system produkcyjny PayU

Parametry POS-ów

Dla każdej waluty dodanej w PrestaShop należy dodać parametry (osobno dla środowiska produkcyjnego i sandbox):

Parameter Opis
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz MD5 Drugi klucz MD5 z systemu PayU
OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Statusy płatności

Mapowanie statusów płatności w PayU na statusy w skepie PrestaShop

Nazwa Status w PayU Domyślny status w Presta
Rozpoczęta NEW i PENDING Płatność PayU rozpoczęta
Oczekuje na odbiór WAITING_FOR_CONFIRMATION i REJECTED Płatność PayU oczekuje na odbiór
Zakończona COMPLETED Płatność zaakceptowana
Anulowana CANCELED Płatność PayU anulowana

W przypadku włączenia opcji Kontrola zmiany statusów dla statusów "Zakończona" i "Anulowana" możliwe jest przejście tylko ze statusów "Rozpoczęta" i "Oczekuje na odbiór"

Więcej o cechach

Kolejność metod płatności

Ma zastosowanie tylko przy ustawionej opcji Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop na Tak

W celu ustalenia kolejności wyświetlanych ikon metod płatności należy podać symbole metod płatności oddzielając je przecinkiem. Lista metod płatności.

Wielowalutowość

POS w systemie PayU ma jedną walutę. Jeżeli chcemy akceptować płatność w sklepie PrestaShop w wielu walutach niezbędne jest dodanie konfiguracji POSa dla każdej waluty z osobna.

Wyświetlenie metod płatności

Przy ustawionej opcji Wyświetlaj metody płatności na stronie podsumowania zamówienia w PrestaShop na Tak po wybraniu płatności przez PayU wyświetli się strona z ikonami banków bezpośrednio w sklepie PrestaShop. Ikony banków, które są wyświetlane pobierane są z konfiguracji POS-a w PayU w zależności od wybranej waluty.

payment_methods

Po wybraniu banku lub płatności kartą i naciśnięciu przycisku Potwierdzam zamówienie i płacę nastąpi bezpośrednie przekierowanie na stronę banku lub w przypadku płatności kartą na stronę formatki kartowej.

Ponowienie płatności

W przypadku nieudanej płatności w PayU możliwe jest ponowienie takiej płatności samodzielnie przez kupującego.

Żeby kupujący mógł ponowić płatność muszą być spełnione następujące warunki:

 • status ostatniej płatności z PayU musi mieć status CANCELED
 • status zamówienia w PrestaShop musi być zgodny ze statusem wybranym w konfiguracji wtyczki Statusy płatności » Anulowana

Kupującemu w Szczegółach zamówienia wyświetlany jest przycisk Ponów płatność z PayU.

retry_payment

W panelu administracyjnym w szczegółach zamówienia wyświetlane są wszystkie utworzone płatności w PayU wraz ze statusami.

Promowanie płatności ratalnych i odroczonych

Od wersji 3.0.10 plugin udostępnia opcję promowania płatności ratalnych i odroczonych. Funkcjonalność jest domyślnie włączona. Można ją dezaktywować poprzez przełącznik "Promuj płatności ratalne" w panelu admińskim. Wsparcie dla konkretnych funkcjonalności przedstawione zostało w tabeli Cechy i Kompatybilność.

Prezentacja kalkulacji zależna jest od dostępności bramek "ai" oraz "dp" na danym punkcie płatności i sprawdzana jest automatycznie przez plugin. Jeśli na punkcie płatności nie zostały aktywowane Raty PayU kalkulacja nie zostanie zaprezentowana pomimo włączonej opcji w pluginie.

Prezentacja kalkulacji w zależności od wersji PrestaShop

Wersja PrestaShop Kategoria Prezentacja
1.7 Listing produktów
1.7 Karta produktu
1.7 Koszyk
1.7 Wybór metody płatności PayU Raty
1.7 Wybór metody płatności PayU Płacę później
1.6 Listing produktów
1.6 Karta produktu
1.6 Wybór metody płatności

Prezentacja kalkulacji po kliknięciu w link "Rata już od:"

Plugin do kalkulacji kredytu używa najnowszej wersji elementu "miniratka" wchodzącego w skład pakietu PayU Raty - dobre praktyki, który znajduje się w oficjalnej dokumentacji technicznej.

Do prezentacji okna informacyjnego o PayU Płacę Później wykorzystywany jest Widget Płacę Później.

Widget z kalkulacją ratalną wygląda następująco: