Skip to content
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.10.2 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


توضیحات:

با تشکر از آرش بزرافشان عزیز بابت بهینه کردن قسمت استایلهای راست به چپ و همچنین اصلاح تابع IgnoreRequestForInstall.
با تشکر از آرمین رحیمیان (@arminrahimian) عزیز بابت ویرایش برخی از فایل ترجمه زبان فارسی.
با تشکر از مرتضی کرمانی (@mortezakermani) عزیز بابت رفع مشکل لود نشدن استایل راست به چپ در صفحات 404.

تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.10.1 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.10.0 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.9.0 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.

تغییرات در نسخه فارسی

  • برطرف شدن مشکل تاریخ شمسی در تنظیمات ماژول
  • برطرف شدن مشکل خطا در ویرایش گر متن در سرورهای اینترانتی که به اینترنت دسترسی نداشتند
  • و برخی تغییراتی دیگر
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.8.0 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


توضیحات:

با تشکر از آرمین رحیمیان (@arminrahimian) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.

تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.7.0 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


توضیحات:

با تشکر از سرکار خانم رهبر (@sanazrf) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.
با تشکر از آرمین رحیمیان (@arminrahimian) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.

تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.6.1 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


توضیحات:

با تشکر از سرکار خانم رهبر (@sanazrf) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.
با تشکر از آرمین رحیمیان (@arminrahimian) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.

تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.5.0 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید


توضیحات:

با تشکر از مرتضی کرمانی (@mortezakermani) عزیز بایت رفع ایراد currentdate.ascx.
با تشکر از آرمین رحیمیان (@arminrahimian) عزیز بابت ترجمه بخش‌های جدید.

تغییرات این نسخه

جهت مشاهده لیست تغییرات به این لینک مراجعه نمایید.
Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.4.3 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.
در صورتی که تمایل به همکاری با این تیم را دارید با ما در از طریق همین مخزن در ارتباط باشید.

نکته:

حتما قبل از بروز رسانی از سایت بکاپ تهیه نمایید

Compare
Choose a tag to compare


انتشار نسخه فارسی

انتشار نسخه 9.4.1 دی اِن اِن فارسی به صورت متن باز در گیت هاب.
اولین و تنها مخزن متن باز بومی سازی سیستم مدیریت محتوای دی اِن اِن.
در صورتی که تمایل به همکاری با این تیم را دارید با ما در از طریق همین مخزن در ارتباط باشید.