Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.TXT

Dobro nam došao!

Pozdravljamo tvoju odluku da preuzmeš datoteke za vežbu na svoj računar
i da na taj način uvežbaš veštine za koje smatramo da su važne za svakog
mladog čoveka koji će živeti i raditi u 21. veku!

Ovaj folder sadrži datoteke za vežbu za kurs https://petlja.org/kurs/479/
i pokriva centralnu temu tog kursa:

- "Analiza i prezentacija podataka u Džupiteru za osmi razred"


Podešavanje
===========

Ako koristiš Windows operativni sistem jedina pretpostavka je da imaš 
instaliran Python u verziji 3.6 do 3.9 (standarnda instalacija sa
sajta https://www.python.org/). Za sve ostalo
(Džupiter i druge neophodne biblioteke) ćemo se pobrinuti mi.

Obezbedi da tvoj računar bude povezan na internet, pa pokreni datoteku 

  SETUP.BAT

Njoj će trebati neko vreme da sa interneta prikupi relevantne biblioteke
i onda će napraviti:

- podfolder .env u kome se nalaze sve neophodne biblioteke (nema potrebe
  da tamo zaviruješ, ali ako i odlučiš da virneš nemoj ništa brisati!),  i
- datoteku START_JUPYTER.BAT kojom pokrećeš Džupiter.

Sadržaj foldera
===============

Sledeće datoteke sadrže zadatke za vežbe:

- J01.ipynb
- J02.ipynb
- J03.ipynb
- J04.ipynb
- J05.ipynb
- J06.ipynb
- J07.ipynb
- J08.ipynb
- J09.ipynb
- J10.ipynb

Folderi

- podaci, i
- slike

sadrže pomoćne fajlove. (Nema potrebe da tamo zalaziš, ali neće biti
nikakve štete i ako malo virneš i baciš pogled na podršku za naše kurseve.)

Precizne instrukcije kako da pokreneš Džupiter, kako da pristupiš
zadacima i šta se od tebe očekuje pri izradi svake vežbe naći ćeš unutar kursa

  https://petlja.org/kurs/479/

Želimo ti uspešno učenje!

Za sve komentare ili probleme slobodno nam se obratite na našem forumu Algora:

  https://algora.petlja.org/c/pitanja

Tvoj,
Petlja tim