Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

JupyterPrirucnik

Priručnik za Jupyter

Deo kursa računarstva i informatike (16 časova) za 8. razred osnovne škole u Srbiji koji se odnosi na vizuelizaciju i obradu podataka.

Jupyter radne sveske iz ovog kursa možete pogledati kako rade na: https://mybinder.org/v2/gh/Petlja/JupyterPrirucnik.git/master

Ukoliko želite da imate sačuvane promene koje ste prethodni put uneli u radne sveske, a nemate na svom računaru instalirano okruženje za Jupyter, možete koristiti servis poput https://notebooks.azure.com/ . U konkretnom navedenom servisu, kada otvorite svoj nalog i ulogujete se, prilikom kreiranja nove biblioteke (opcija New Library) nudi vam se mogućnost da biblioteku kreirate iz GitHub repozitorijuma (etiketa From GitHub u prozoru koji je iskače nakon što izaberete opciju New Library).

Struktura

Svaki čas je u jednoj Jupyter radnoj svesci; sveske imaju imena J01, J02, ..., J16.

  1. čas -- opšta priča o Jupyter radnoj svesci, podsećanje na Python, biblioteke funkcija.

Narednih 15 časova su grupisani u pakete po tri časa. Svaki paket ima strukturu:

  • 2 časa obrade gradiva (lecture/demonstration)
  • 1 čas ponavljanje gradiva (reflexion)

Svaki čas obrade gradiva ima tri segmenta, za svaki od njih je planirano oko 10 minuta vremena, tako da se jedan čas kako je ovde isplanirano može realizovati kao jedan čas realne nastave. Naravno, ovo je potrebno izbaždariti.

Paketi:

  • 2, 3. i 4. čas: kretanje kroz Jupyter radnu svesku, predstavljanje nizova podataka Python listama, vizuelizacija nizova podataka linijskim i stubičastim dijagramima. Moto: "Pusti neka računar radi za tebe". Prvi korak ka obradi podataka pre vizuelizacije.

  • 5, 6. i 7. čas: Linijski, stubičasti i sektorski dijagrami; najjednostavnije analize niza podataka (prosek, frekvencijska analiza).

  • 8, 9. i 10. čas: Rad sa tabelarno predstavljenim podacima; biblioteka pandas i struktura podataka DataFrame. Formiranje tabele na osnovu podataka predstavljenih listom. Rad sa kolonama i vrstama tabele. Vizuelizacija tabelarno predstavljenih podataka.

  • 11, 12. i 13. čas: Dodavanje vrste i/ili kolone tabeli, iteriranje po vrstama i kolonama tabele, učitavanje tabela iz lokalnih datoteka i iz udaljenih resursa.

  • 14, 15. i 16. čas: Sortiranje i filtriranje podataka, frekvencijska analiza podataka. Jupyter i Excel

Instalacija

Sa sajta anaconda.com iz odeljka Downloads preuzmite distribuciju Anakonde za vašu platformu (Windows, Linux ili macOS) i instalirajte je. Distribucija Anakonde sadrži najnoviju verziju programskog jezika Python 3, interaktivno okruženje Jupyter, kao i sve biblioteke potrebne za ovaj kurs.

Ukoliko već imate Python instalaciju i želite samo da dodate neophodne komponente možete ih dodati naredbom

pip3 install -r requirements.txt

Datoteka requirements.txt se nalazi u folderu instalacija

About

Priručnik za Jupyter

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published