Materiály k oboru informatika na FMFI UK. Neručíme za pravdivosť informácií a repozitár je organizovaný "as is". Budeme viac než radi, ak rozšírite repozitár o svoje poznámky ideálne v TeXovom formáte.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
db1
db2
diskretka
dist_sys
epa
kodovanie
kolmogor_zloz
kom_stru
kompilatory
logika
ooam/prednasky
prav_met
siete
templates/project
tpv
trojsten/prednasky
uda
vkds
vvt
vypocitatelnost
vzav
.gitignore
README.txt

README.txt

TODO license and references 
TODO file conventions
TODO pdf? jpg scans? 

TODO https://docs.google.com/document/d/1PednKoEoaJzAUNUPCKjsT21CUVRLcfQRONjzPcVjUxY/edit?authkey=COufxt4O&pli=1

TODO
ale v tom dokumente treba kliknut na http://stargate.gamca.sk/~rejdi/statnice/ a tam bude to zip http://stargate.gamca.sk/~rejdi/statnice/statnice.zip .... tam su nejake predmety celkom sikovne a strucne zhrnute... ja som to vsimol celkom neskoro

Index of /~rejdi/statnice