Permalink
Browse files

[trunk] - language - add BG (Bulgarian - Български) thanks to hamsia,…

… josifbg and n0kS - feature:2369

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@11559 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information...
ddtddt committed Jun 28, 2011
1 parent f900faa commit 0ac6871635b520a431e1c0ccdd8979b8d742d95f
@@ -0,0 +1,14 @@
<p>Тази фотогалерия e базирана на Piwigo.</p>

<p>Piwigo е интернет приложение, разработено от активна общност от потребители и разработчици. Допълнителните разширения, правят Piwigo лесен за персонализиране. Черешката на тортата е, че Piwigo е безплатен и с отворен код.</p>

<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Посетете страницата на Piwigo</a></p>

<p>Българският превод се поддържа от (по азбучен ред):
<ul>
<li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=7483">hamsia</a></li>
<li>josifbg</li>
<li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=13458">n0kS</a></li>

</ul>
.... благодарности</p>
Binary file not shown.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0ac6871

Please sign in to comment.