Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update cs_CZ thanks to pab
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8538 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Jan 8, 2011
1 parent f723281 commit 38ba5d9
Showing 1 changed file with 53 additions and 7 deletions.
60 changes: 53 additions & 7 deletions language/cs_CZ/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -234,7 +234,6 @@
$lang['group'] = 'Skupina';
$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
$lang[''] = '';
$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
$lang['jump to image'] = 'Přejít na obrázek';
Expand Down Expand Up @@ -603,8 +602,6 @@
$lang['Downloads'] = 'Staženo';
$lang['Released on'] = 'Vydáno';
$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';

// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
Expand All @@ -621,8 +618,6 @@
$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'JPEG soubory nebo ZIP archivy s JPEG soubory prosím.';

// missing translations 2.1.0
$lang['Processing treatment.'] = 'Provádím údržbu.';
$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
Expand Down Expand Up @@ -686,7 +681,6 @@
$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
$lang['Page end'] = 'Konec stránky';

$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
Expand Down Expand Up @@ -748,4 +742,56 @@
$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Pořadí položek v menu bylo úspěšně aktualizováno.';
$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
$lang['Menu Management'] = 'Další funkce';
?>
$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), ';
$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif';
$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB';
$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB';
$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form';
$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně';
$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán';
$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář';
$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk';
$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony';
$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání';
$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s';
$lang['automatic order'] = 'automatické řazení';
$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
$lang['Keep high definition'] = 'Zachovat vysoké rozlišení';
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - šířka musí být číslo mezi %d a %d';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - výška musí být číslo mezi %d a %d';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - kvalita musí být číslo mezi %d a %d';
$lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek';
$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
$lang['Selection'] = 'Výběr';
$lang['Action'] = 'Akce';
$lang['Set author'] = 'Nastavit autora';
$lang['Set title'] = 'Nastavit název';
$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření';
$lang['Apply action'] = 'Provést akci';
$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích';
$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno';
$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině';
$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
$lang['predefined filter'] = 'předdefinovaný filtr';
$lang['last import'] = 'poslední import';
$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba';
$lang['duplicates'] = 'duplikáty';
$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií';
$lang['The whole page'] = 'Celou stránku';
$lang['The whole set'] = 'Celou množinu';
$lang['thumbnails per page'] = 'náhledů na stránku';
$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.';
$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.';
$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci';
$lang['remove author'] = 'smazat autora';
$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora';
$lang['remove title'] = 'smazat název';
$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název';
$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
$lang['with no album'] = 'bez alba';
$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova';
?>

0 comments on commit 38ba5d9

Please sign in to comment.