Skip to content
Permalink
Browse files

update language directory from the "translation" branch

simple copy, based on commit 2d46a75
 • Loading branch information...
plegall committed Aug 19, 2019
1 parent 01e593f commit 38f4d6199db42d200f963ae08fb7f8c5f7db0d4a
Showing with 4,314 additions and 512 deletions.
 1. +3 −18 language/bg_BG/index.php
 2. +16 −1 language/ca_ES/admin.lang.php
 3. +5 −5 language/ca_ES/help/help_add_photos.html
 4. +24 −2 language/cs_CZ/admin.lang.php
 5. +3 −1 language/cs_CZ/common.lang.php
 6. +1 −1 language/cs_CZ/upgrade.lang.php
 7. +22 −7 language/da_DK/admin.lang.php
 8. +13 −13 language/da_DK/common.lang.php
 9. +141 −0 language/da_DK/help/quick_search.html
 10. +18 −3 language/de_DE/admin.lang.php
 11. +2 −2 language/de_DE/common.lang.php
 12. +141 −0 language/de_DE/help/quick_search.html
 13. +3 −18 language/el_GR/common.lang.php
 14. +141 −0 language/el_GR/help/quick_search.html
 15. +1 −1 language/el_GR/upgrade.lang.php
 16. +68 −1 language/en_GB/admin.lang.php
 17. +31 −1 language/en_GB/common.lang.php
 18. +141 −0 language/en_GB/help/quick_search.html
 19. +44 −1 language/en_GB/install.lang.php
 20. +25 −0 language/en_GB/upgrade.lang.php
 21. +1 −1 language/en_UK/admin.lang.php
 22. +1 −1 language/en_UK/help/quick_search.html
 23. +9 −1 language/eo_EO/admin.lang.php
 24. +1 −1 language/eo_EO/upgrade.lang.php
 25. +16 −1 language/es_ES/admin.lang.php
 26. +14 −1 language/et_EE/admin.lang.php
 27. +1 −1 language/et_EE/upgrade.lang.php
 28. +26 −23 language/eu_ES/admin.lang.php
 29. +3 −1 language/eu_ES/common.lang.php
 30. +14 −0 language/eu_ES/help/cat_move.html
 31. +21 −0 language/eu_ES/help/help_add_photos.html
 32. +5 −20 language/eu_ES/install.lang.php
 33. +2 −1 language/eu_ES/upgrade.lang.php
 34. +40 −17 language/fa_IR/admin.lang.php
 35. +3 −1 language/fa_IR/common.lang.php
 36. +1 −1 language/fa_IR/upgrade.lang.php
 37. +3 −1 language/fi_FI/common.lang.php
 38. +1 −1 language/fi_FI/upgrade.lang.php
 39. +9 −1 language/fr_CA/admin.lang.php
 40. +19 −16 language/fr_CA/common.lang.php
 41. +141 −0 language/fr_CA/help/quick_search.html
 42. +2 −2 language/fr_CA/upgrade.lang.php
 43. +9 −0 language/fr_FR/admin.lang.php
 44. +2 −2 language/fr_FR/help/help_add_photos.html
 45. +141 −0 language/fr_FR/help/quick_search.html
 46. +47 −1 language/he_IL/admin.lang.php
 47. +4 −1 language/he_IL/common.lang.php
 48. +2 −1 language/he_IL/upgrade.lang.php
 49. +23 −1 language/hu_HU/admin.lang.php
 50. +3 −1 language/hu_HU/common.lang.php
 51. +11 −0 language/hu_HU/help/cat_perm.html
 52. +1 −1 language/hu_HU/upgrade.lang.php
 53. +5 −20 language/id_ID/install.lang.php
 54. +1 −1 language/it_IT/common.lang.php
 55. +141 −0 language/it_IT/help/quick_search.html
 56. +35 −1 language/ja_JP/admin.lang.php
 57. +3 −1 language/ja_JP/common.lang.php
 58. +3 −18 language/ja_JP/help/index.php
 59. +141 −0 language/ja_JP/help/quick_search.html
 60. +2 −1 language/ja_JP/upgrade.lang.php
 61. +3 −18 language/ka_GE/help/index.php
 62. +12 −1 language/km_KH/admin.lang.php
 63. +4 −1 language/km_KH/common.lang.php
 64. +3 −18 language/ko_KR/common.lang.php
 65. +3 −18 language/ko_KR/index.php
 66. +3 −18 language/ko_KR/upgrade.lang.php
 67. +34 −3 language/lt_LT/admin.lang.php
 68. +4 −1 language/lt_LT/common.lang.php
 69. +9 −0 language/lt_LT/help/help_virtual_links.html
 70. +23 −0 language/lt_LT/help/search.html
 71. +22 −0 language/lt_LT/help/user_list.html
 72. +1 −1 language/lt_LT/upgrade.lang.php
 73. +141 −0 language/lv_LV/help/quick_search.html
 74. +1 −1 language/mn_MN/admin.lang.php
 75. +9 −9 language/mn_MN/common.lang.php
 76. +16 −1 language/nb_NO/admin.lang.php
 77. +141 −0 language/nb_NO/help/quick_search.html
 78. +17 −2 language/nl_NL/admin.lang.php
 79. +21 −21 language/nl_NL/common.lang.php
 80. +2 −2 language/nl_NL/help/help_add_photos.html
 81. +141 −0 language/nl_NL/help/quick_search.html
 82. +48 −2 language/pl_PL/admin.lang.php
 83. +4 −1 language/pl_PL/common.lang.php
 84. +3 −18 language/pl_PL/help/index.php
 85. +141 −0 language/pl_PL/help/quick_search.html
 86. +1 −1 language/pl_PL/upgrade.lang.php
 87. +16 −1 language/pt_BR/admin.lang.php
 88. +141 −0 language/pt_BR/help/quick_search.html
 89. +23 −1 language/pt_PT/admin.lang.php
 90. +3 −1 language/pt_PT/common.lang.php
 91. +1 −1 language/pt_PT/upgrade.lang.php
 92. +1 −1 language/ro_RO/admin.lang.php
 93. +133 −0 language/ro_RO/help/cat_modify.html
 94. +22 −0 language/ro_RO/help/cat_options.html
 95. +27 −0 language/ro_RO/help/help_add_photos.html
 96. +11 −0 language/ro_RO/help/help_groups.html
 97. +9 −0 language/ro_RO/help/help_misc.html
 98. +1 −1 language/ro_RO/upgrade.lang.php
 99. +56 −56 language/ru_RU/admin.lang.php
 100. +3 −18 language/ru_RU/help/index.php
 101. +141 −0 language/ru_RU/help/quick_search.html
 102. +23 −1 language/sk_SK/admin.lang.php
 103. +3 −1 language/sk_SK/common.lang.php
 104. +1 −1 language/sk_SK/upgrade.lang.php
 105. +133 −0 language/sl_SI/help/cat_modify.html
 106. +22 −0 language/sl_SI/help/cat_options.html
 107. +15 −0 language/sl_SI/help/notification_by_mail.html
 108. +38 −1 language/sr_RS/admin.lang.php
 109. +9 −7 language/sr_RS/common.lang.php
 110. +22 −0 language/sr_RS/help/group_list.html
 111. +1 −1 language/sr_RS/upgrade.lang.php
 112. +16 −1 language/sv_SE/admin.lang.php
 113. +141 −0 language/sv_SE/help/quick_search.html
 114. +15 −15 language/sv_SE/install.lang.php
 115. +16 −1 language/th_TH/admin.lang.php
 116. +2 −0 language/th_TH/common.lang.php
 117. +1 −1 language/th_TH/upgrade.lang.php
 118. +54 −36 language/tr_TR/admin.lang.php
 119. +141 −0 language/tr_TR/help/quick_search.html
 120. +38 −1 language/uk_UA/admin.lang.php
 121. +141 −0 language/uk_UA/help/quick_search.html
 122. +1 −1 language/uk_UA/upgrade.lang.php
 123. +22 −0 language/vi_VN/help/group_list.html
 124. +4 −4 language/vi_VN/help/help_add_photos.html
 125. +141 −0 language/vi_VN/help/quick_search.html
 126. +16 −1 language/zh_CN/admin.lang.php
 127. +2 −2 language/zh_CN/help/help_add_photos.html
 128. +141 −0 language/zh_CN/help/quick_search.html
 129. +6 −1 language/zh_HK/admin.lang.php
 130. +3 −1 language/zh_HK/common.lang.php
 131. +1 −1 language/zh_HK/upgrade.lang.php
@@ -1,24 +1,9 @@
<?php
// +-----------------------------------------------------------------------+
// | Piwigo - a PHP based photo gallery |
// +-----------------------------------------------------------------------+
// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team http://piwigo.org |
// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team http://phpwebgallery.net |
// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL http://le-gall.net/pierrick |
// +-----------------------------------------------------------------------+
// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify |
// | it under the terms of the GNU General Public License as published by |
// | the Free Software Foundation |
// | |
// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but |
// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of |
// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU |
// | General Public License for more details. |
// | This file is part of Piwigo. |
// | |
// | You should have received a copy of the GNU General Public License |
// | along with this program; if not, write to the Free Software |
// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
// | USA. |
// | For copyright and license information, please view the COPYING.txt |
// | file that was distributed with this source code. |
// +-----------------------------------------------------------------------+
// Recursive call
@@ -1003,4 +1003,19 @@
$lang['No filter on album. Select one or type to search'] = 'No hi ha cap filtre a l\'àlbum, Seleccioneu-ne un o escriviu per cercar-ne';
$lang['No tag selected, no action possible.'] = 'No s\'ha seleccionat cap etiqueta i no es pot realitzar cap acció';
$lang['Storage used'] = 'Emmagatzemament utilitzat';
$lang['checksum'] = 'suma de verificació';
$lang['checksum'] = 'suma de verificació';
$lang['%d checksums were added'] = 's\'han afegit %d checksums';
$lang['... or hide this link'] = '...o amagueu aquest enllaç';
$lang['Compute %d missing checksums'] = 'Calcula %d checksums que manquen';
$lang['Create a first album'] = 'Creeu un primer àlbum';
$lang['Deletion in progress'] = 'Supressió en curs';
$lang['Display album date period'] = 'Mostra el periode de dates associat amb cada àlbum, p.ex. «del 12 de al 15 de juliol de 2018»';
$lang['Display category date'] = 'Mostra la data de la categoria';
$lang['Piwigo requires an album to add photos.'] = 'Piwigo necessita un àlbum per afegir-hi fotos.';
$lang['Some checksums are missing.'] = 'Manquen alguns checksums.';
$lang['Synchronization in progress'] = 'Sincronització en curs';
$lang['Visit'] = 'Visiteu';
$lang['Welcome!'] = 'Benvinguts!';
$lang['With no checksum'] = 'Sense checksum';
$lang['checksums to add'] = 'Checksums per afegir';
$lang['or'] = 'o';
@@ -1,21 +1,21 @@
<p>Existeixen varis m&egrave;todes per afegir fotos a la galeria Piwigo:</p>
<p>Existeixen varis mètodes per afegir fotos a la galeria Piwigo:</p>

<ul>

<li><strong>Afegirles de forma directa</strong> des del seu navegador web &eacute;s el m&egrave;tode m&eacute;s simple i m&eacute;s inmediat. Dep&eacute;n de la capacitat del navegador i sobretot de la capacitat del servidor. Per a grans quantitats d'imatges o en el cas de qu&egrave; sorgissin problemes, tamb&eacute; existeixen m&egrave;todes alternatius.</li>
<li><strong>Afegir-les de forma directa</strong> des del seu navegador web és el mètode més simple i més immediat. Després de la capacitat del navegador i sobretot de la capacitat del servidor. Per a grans quantitats d'imatges o en el cas de que sorgissin problemes, també existeixen mètodes alternatius.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Afegir imatges de forma directa</a></p>

<ul>
<li>You can find many <strong>applications</strong>, for desktop or mobile devices, to add photos in your Piwigo.</li>
<li>Podeu trobar diverses <strong>aplicacions</strong>, per ordinadors d'escriptori o dispositius mòbils, per afegir les fotos a Piwigo.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=applications">Go to applications</a></p>
<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=applications">Aneu a aplicacions</a></p>

<div id="helpSynchro">
<ul>
<li><strong>Pujar imateges per mitj&agrave; del protocol FTP</strong> &eacute;s el m&egrave;tode ideal per afegir coleccions importants en un m&iacute;nim d'operacions. Amb aquest m&egrave;tode &eacute;s f&agrave;cil controlar de forma precisa la organitzaci&oacute; f&iacute;sica de les seves imatges al servidor.</li>
<li><strong>Pujar imatges per mitjà del protocol FTP</strong>és el mètode ideal per afegir col·leccions importants amb un mínim d'operacions. Amb aquest mètode és fàcil controlar de forma precisa l'organització física de les vostres imatges al servidor.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Utilitzar FTP</a></p>
@@ -156,7 +156,7 @@
$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního pod-alba';
$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k albu';
$lang['Associate to album'] = 'Přiřadit k albu';
$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album';
@@ -973,4 +973,26 @@
$lang['For security reason, authentication keys do not work for administrators.'] = 'Z bezpečnostních důvodů, ověřovací klíče nefungují pro administrátory.';
$lang['Edit user'] = 'Upravit uživatele';
$lang['Each email sent will contain its own automatic authentication key on links, valid for %s.'] = 'Každý odeslaný email bude obsahovat vlastní odkaz obsahující ověřovací klíč, který je platný po %s.';
$lang['Delete %d orphan photos'] = 'Smazání %d fotografií bez rodiče';
$lang['Delete %d orphan photos'] = 'Smazání %d fotografií bez rodiče';
$lang['Display form'] = 'Formulář zobrazení';
$lang['(determined from photos)'] = '(určeno z fotografií)';
$lang['No filter on album. Select one or type to search'] = 'Žádný filtr na albu. Vyberte jeden, nebo pište pro vyhledávání';
$lang['Piwigo Remote Sync is able to upload a whole folder hierarchy. If you run it again, only new photos will be uploaded.'] = 'Vzdálená synchronizace je schopna nahrát celou hierarchii složek. Pokud ji znovu spustíte, budou nahrány pouze nové fotografie.';
$lang['Running on an up-to-date Piwigo is important for security.'] = 'Aktuální piwigo je důležité pro bezpečnost.';
$lang['Share / Send your photos directly from your Mac Os X (10.10 and following) to Piwigo'] = 'Sdílejte / Odesílejte své fotografie přímo z macOS (10.10 a novější) do Piwigo';
$lang['Time has come to update your Piwigo with version %s, go to %s'] = 'Nastal čas aktualizovat Vaše Piwigo verze %s na %s';
$lang['orphans to delete'] = 'sirotci, které chcete smazat';
$lang['delete only album, not photos'] = 'smazat pouze album, fotografie ponechat';
$lang['delete album and all %d photos, even the %d associated to other albums'] = 'smazat album a všech %d fotografií, včetně %d přiřazených k jiným albům';
$lang['delete album and the %d orphan photos'] = 'smazat album a %d osiřelé fotografie';
$lang['checksum'] = 'kontrolní součet';
$lang['Storage used'] = 'Využití úložiště';
$lang['Select tags'] = 'Vyberte štítky';
$lang['Piwigo %s is available, please update'] = 'Piwigo %s je k dispozici, prosím aktualizujte';
$lang['No tag selected, no action possible.'] = 'Není vybrán žádný štítek, není možná žádná akce.';
$lang['It only takes a few clicks.'] = 'Trvá to jen několik kliknutí.';
$lang['First photo added'] = 'První fotka přidána';
$lang['Delete album "%s".'] = 'Smazat album "%s".';
$lang['Delete album "%s" and its %d sub-albums.'] = 'Smazat album "%s" a jeho %d pod-alba.';
$lang['Dashboard'] = 'Nástěnka';
$lang['Confirm deletion'] = 'Potvrďte smazání';
@@ -414,4 +414,6 @@
$lang['Apply on properties'] = 'Aplikovat na vlastnosti';
$lang['Link: %s'] = 'Odkaz: %s';
$lang['No results for'] = 'Žádné výsledky pro';
$lang['Your authentication key is no longer valid.'] = 'Váš autorizační klíč není nadále platný.';
$lang['Your authentication key is no longer valid.'] = 'Váš autorizační klíč není nadále platný.';
$lang['Invalid username or password!'] = 'Chybné uživatelské jméno nebo heslo!';
$lang['generate random password'] = 'generovat náhodné heslo';
@@ -28,4 +28,4 @@
$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:';
$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Jako preventivní opatření, byli náseldující šablony deaktivovány. Musíte zkontrolovat nejprve jestli není nová verze předtím než je reaktivujete:';
?>
$lang['Discover what\'s new in Piwigo %s'] = 'Objevte co je nového v Piwigo %s';
@@ -278,7 +278,7 @@
$lang['public'] = 'offentlig';
$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Tøm aldrig anvendte notificeringsfeeds';
$lang['Purge sessions'] = 'Tøm sessioner';
$lang['randomly represented'] = 'tilfældigt albumminiaturebillede';
$lang['randomly represented'] = 'album har tilfældigt miniaturebillede';
$lang['registration date'] = 'registreringsdato';
$lang['clean'] = 'oprydning';
$lang['Create this site'] = 'Opret dette websted';
@@ -288,7 +288,7 @@
$lang['Repair and optimize database'] = 'Reparer og optimer database';
$lang['selection'] = 'udvælgelse';
$lang['set to'] = 'opsat til';
$lang['singly represented'] = 'fast albumminiaturebillede';
$lang['singly represented'] = 'album har fast miniaturebillede';
$lang['This site already exists'] = 'Dette websted findes allerede';
$lang['created'] = 'oprettet';
$lang['delete'] = 'slet';
@@ -587,7 +587,7 @@
$lang['Main Page'] = 'Forside';
$lang['Photo Page'] = 'Fotoside ';
$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiver navigationsbjælke';
$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver navigeringsminiaturebilleder';
$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiver miniaturebilleder til navigering';
$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiver ikonen \'%s\'';
$lang['Photo Properties'] = 'Fotografiegenskaber';
$lang['Allow user customization'] = 'Tillad brugertilpasning';
@@ -934,8 +934,8 @@
$lang['%d of %d users selected'] = '%d af %d brugere valgt';
$lang['(filtered from %s total users)'] = '(filtreret fra totalt %s brugere)';
$lang['All %d users are selected'] = 'Alle %d brugere er valgt';
$lang['Change password'] = 'Ændring af adgangskode';
$lang['Change username'] = 'Ændring af brugernavn';
$lang['Change password'] = 'Ret adgangskode';
$lang['Change username'] = 'Ret brugernavn';
$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Seneste besøg kl. %s den %s.';
$lang['Loading...'] = 'Indlæser ...';
$lang['No matching user found'] = 'Ingen brugere fundet som opfylder kriteriet';
@@ -945,7 +945,7 @@
$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Registreret kl. %s den %s.';
$lang['Show %s users'] = 'Vis %s brugere';
$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Viser %s til %s af %s brugere';
$lang['Update user'] = 'Opdatering af bruger';
$lang['Update user'] = 'Opdater bruger';
$lang['User %s added'] = 'Brugeren %s er tilføjet';
$lang['User %s updated'] = 'Brugeren %s er opdateret';
$lang['Users modified'] = 'Brugere ændret';
@@ -996,4 +996,19 @@
$lang['Storage used'] = 'Lagerplads anvendt';
$lang['Time has come to update your Piwigo with version %s, go to %s'] = 'Det er blevet tid til at opdatere din Piwigo med version %s, gå til %s';
$lang['checksum'] = 'kontrolsum';
$lang['delete album and the %d orphan photos'] = 'slet album og de %d forældreløse fotografier';
$lang['delete album and the %d orphan photos'] = 'slet album og de %d forældreløse fotografier';
$lang['... or hide this link'] = '... eller skjul dette link';
$lang['Compute %d missing checksums'] = 'Beregn %d manglende kontrolsummer';
$lang['Create a first album'] = 'Opret et første album';
$lang['Deletion in progress'] = 'Sletning i gang';
$lang['Display album date period'] = 'Vis datointervallet som hvert album dækker, fx "fra 12. til 15. juli 2018"';
$lang['Display category date'] = 'Vis albums dato';
$lang['Piwigo requires an album to add photos.'] = 'Piwigo kræver et album for at der kan tilføjes fotografier.';
$lang['Some checksums are missing.'] = 'Nogle kontrolsummer mangler.';
$lang['Synchronization in progress'] = 'Synkronisering i gang';
$lang['Visit'] = 'Besøg';
$lang['Welcome!'] = 'Velkommen!';
$lang['With no checksum'] = 'Uden kontrolsum';
$lang['checksums to add'] = 'kontrolsummer at tilføje';
$lang['or'] = 'eller';
$lang['%d checksums were added'] = '%d kontrolsummer blev tilføjet';
@@ -106,7 +106,7 @@
$lang['Week %d'] = 'Uge %d';
$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo';
$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har ikke tilladelse til at besøge denne side';
$lang['add this photo to your favorites'] = 'tilføj dette foto til dine favoritter';
$lang['add this photo to your favorites'] = 'tilføj dette fotografi til dine favoritter';
$lang['Administration'] = 'Administration';
$lang['all'] = 'alle';
$lang['ascending'] = 'stigende';
@@ -182,10 +182,10 @@
$lang['Last'] = 'Sidste';
$lang['Logout'] = 'Log af';
$lang['obligatory'] = 'obligatorisk';
$lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender over oprettelsesdatoer';
$lang['display a calendar by creation date'] = 'viser en kalender med oprettelsesdatoer';
$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'vis alle fotografier i alle underalbummer';
$lang['return to normal view mode'] = 'tilbage til normal visning';
$lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender over tilføjelsesdatoer';
$lang['display a calendar by posted date'] = 'viser en kalender med tilføjelsesdatoer';
$lang['month'][10] = 'Oktober';
$lang['month'][11] = 'November';
$lang['month'][12] = 'December';
@@ -200,7 +200,7 @@
$lang['month'][9] = 'September';
$lang['Most visited'] = 'Mest sete';
$lang['display most visited photos'] = 'vis mest sete fotografier';
$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotografier pr. side ikke være nul';
$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antallet af fotografier pr. side skal være et heltal som ikke er nul';
$lang['Number of photos per page'] = 'Antal fotografier pr. side';
$lang['Unknown identifier'] = 'Ukendt identifikation';
$lang['New password'] = 'Ny adgangskode';
@@ -255,7 +255,7 @@
$lang['Specials'] = 'Særligt';
$lang['SQL queries in'] = 'SQL-forespørgsler på';
$lang['display only recently posted photos'] = 'vis kun nyligt tilføjede fotografier';
$lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotoer';
$lang['return to the display of all photos'] = 'tilbage til alle fotografier';
$lang['the beginning'] = 'begyndelsen';
$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturebilleder';
$lang['Menu'] = 'Menu';
@@ -298,7 +298,7 @@
$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotografier tilføjet de seneste %d dage';
$lang['Piwigo Help'] = 'Hjælp til Piwigo';
$lang['Rank'] = 'Karakter';
$lang['group by letters'] = 'alfabetiske grupper';
$lang['group by letters'] = 'alfabetisk gruppering';
$lang['letters'] = 'bogstaver';
$lang['show tag cloud'] = 'vis tag-sky';
$lang['cloud'] = 'sky';
@@ -352,7 +352,7 @@
$lang['small'] = 'S - lille';
$lang['medium'] = 'M - medium';
$lang['large'] = 'L - stor';
$lang['xlarge'] = 'XL - ekstra stor';
$lang['xlarge'] = 'XL - meget stor';
$lang['xxlarge'] = 'XXL - ekstrem stor';
$lang['Original'] = 'Original';
$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Tak for din registrering hos %s!';
@@ -366,8 +366,8 @@
$lang['View in'] = 'Vis i';
$lang['Mobile'] = 'Mobil';
$lang['Desktop'] = 'Desktop';
$lang['2small'] = 'XXS - meget lille';
$lang['xsmall'] = 'XS - ekstra lille';
$lang['2small'] = 'XXS - ekstrem lille';
$lang['xsmall'] = 'XS - meget lille';
$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Filnavn, A &rarr; Å';
$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Filnavn, Å &rarr; A';
$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Fototitel, A &rarr; Å';
@@ -376,10 +376,10 @@
$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Dato oprettet, gammel &rarr; ny';
$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Dato tilføjet, ny &rarr; gammel';
$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Dato tilføjet, gammel &rarr; ny';
$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'bedømmelsesscore, høj &rarr; lav';
$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'bedømmelsesscore, lav &rarr; høj';
$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Besøgende, høj &rarr; lav';
$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Besøgende, lav &rarr; høj';
$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Bedømmelse, høj &rarr; lav';
$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Bedømmelse, lav &rarr; høj';
$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Besøg, høj &rarr; lav';
$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Besøg, lav &rarr; høj';
$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Numerisk identifikation, 1 &rarr; 9';
$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Numerisk identifikation, 9 &rarr; 1';
$lang['Manual sort order'] = 'Manuel sorteringsrækkefølge';

0 comments on commit 38f4d61

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.