Skip to content

Commit

Permalink
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9030 68402e56-0260-453c-a942-…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Feb 1, 2011
1 parent a27421c commit 4a955f7
Showing 1 changed file with 26 additions and 0 deletions.
26 changes: 26 additions & 0 deletions language/tr_TR/help/help_add_photos.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,26 @@
<p>Galerinize resim eklemek için farklı yollar:</p>

<ul>
<li><strong>Doğrudan yükleme</strong> Web tarayıcısı içinde
ve en hızlı basit yolu. Tarayıcınızın ve web sunucunuzun yeteneklerine bağlıdır.
büyük miktarda ki resim yüklemelerinde veya bazı sorunlarla karşılaştığınızda,
diğer yöntemler sizi bekliyor!</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Doğrudan yüklemeye git</a></p>

<ul>
<li><strong>pLoader</strong> bir masaüstü uygulamasıdır, bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. pLoader penceresine resimlerinizi sürükle &amp; bırak yöntemi ile alınız , <em>"Upload to Piwigo"</em> tıklayınız ve pLoader'in bütün işlemi yapmasına izin verin. Başka bir masaüstü uygulaması ise <strong>WinToPiwigo</strong> veya <strong>Digikam</strong> ile Piwigo galerinize resimlerinizi yükleyebilirsiniz.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">pLoader'e git</a></p>

<div id="helpSynchro">
<ul>
<li><strong>FTP transferi</strong> tavsiye edilen yol olmakla birlikte, çok az sayıda tıklama ile bir çok resim eklemeniz mümkündür. Fotoğraflarınızı hazırlamak için kılavuza uyun.
FTP yöntemi kesin olarak sunucu üzerinde fotoğraflarınızın fiziksel organizasyonu kontrolü sağlar.
</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">FTP'ye git</a></p>
</div>

0 comments on commit 4a955f7

Please sign in to comment.