Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - cs_CZ add help Thanks to TPY
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9408 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Feb 28, 2011
1 parent 2d6cbaa commit 551de17
Showing 1 changed file with 37 additions and 0 deletions.
37 changes: 37 additions & 0 deletions language/cs_CZ/help/site_manager.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,37 @@
<h2>Vzdálené stránky</h2>

<p>Piwigo umožňuje zakomponovat do galerie fotografie z více serverů. Výhodná to záležitost například v případě, že vaše galerie je hostována na serveru s omezeným místem a vy potřebujete zobrazovat velké množství fotografií.</p>

<ol>

<li>v souboru<span class="filename">tools/create_listing_file_local.inc.php</span>,
upravte parametry v sekci:
<code>$conf['prefix_thumbnail']</code> nebo
<code>$conf['use_exif']</code>.</li>

<li>pomocí FTP umístěte soubory <span class="filename">tools/create_listing_file.php</span>
a <span class="filename">tools/create_listing_file_local.inc.php</span> (modifikovaný)
do stejného adresáře vaší vzdálené stránky, ve kterém se nachází album, které chcete zobrazovat (podobné adresáři <span class="filename">galleries</span> těchto stránek). (btw. vzdálený server musí mít podporu PHP, jinak to nebude fungovat) Příklad: řekněme, že výše uvedené soubory jsme nahráli na server example.com do následujícího umístění <span

class="filename">http://example.com/galleries/create_listing_file.php</span>.</li>

<li>pro přidání nové galerie běžte do <span class="pwgScreen">administrace&raquo; nástroje&raquo; správce stránky</span>. Do formulářového pole zadejte adresu vzdálené galerie (našem případě <span
class="filename">http://example.com/galleries</span>) a odešlete.</li>

<li>nová galerie je přidána. Nyní je možné provádět následující čtyři akce:

<ol>

<li><strong>generovat výpis souborů</strong>: spustí vzdálený příkaz k vytvoření seznamu souborů umístěných na vzdáleném serveru</li>

<li><strong>synchronizace</strong>: načte vzdálený seznam souborů <span
class="filename">listing.xml</span> a synchronizuje ho s databází</li>

<li><strong>vyčistit</strong>: odstraní vzdálený seznam souborů <span
class="filename">listing.xml</span></li>

<li><strong>smazat</strong>: odstraní stránku a příslušná alba z databáze</li>

</ol>
</li>
</ol>

0 comments on commit 551de17

Please sign in to comment.