Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - add help - tr_TR thanks to Nakre
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9045 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Feb 1, 2011
1 parent 6c4603e commit 753d78f
Showing 1 changed file with 117 additions and 0 deletions.
117 changes: 117 additions & 0 deletions language/tr_TR/help/configuration.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,117 @@
<h2>Yapılandırma</h2>

<p>Bu ekranda yönetici temel yapılandırma yapabilir. Nitekim, bu ekran sadece basit yapılandırma parametreleri gösterir, yöneticilerin büyük çoğunluğu için yeterli olacaktır. Eğer diğer sayısız (ve ileri) yapılandırma parametrelerini görmek istiyorsanız <span
class="filename">include/config_default.inc.php</span> dosyasını okuyunuz.</p>

<p>Bu ekran birkaç bölüme ayrılmıştır, temaya göre yapılandırma parametrelerini yeniden gruplama.</p>


<h3>Ana</h3>
<ul>
<li><strong>Galeri başlığı</strong>: E-posta bildirimleri ile RSS beslemelerinde kullanılan.</li>

<li><strong>Sayfa afişi</strong>: her bir genel sayfanın üst kısmında görüntülenen.</li>

<li><strong>Galeri URLsi</strong>: RSS beslemelerinde kullanılan.</li>

<li><strong>Galeri Kilidi</strong>: Bakım için tüm galeriyi kilitle.
Sadece yöneticiler galeriye ulaşabilecektir.
</li>

<li><strong>Derecelendirme</strong>: Resim derecelendirme özelliği açıldı.</li>

<li><strong>Misafir Derecelendirmeleri</strong>: Kayıtlı olmayan kullanıcılar resimleri derecelendirebilir.</li>

<li><strong>Kullanıcı kaydına izin ver</strong>: Herkes kayıt olabilir..</li>

<li><strong>E-Posta adresi, tüm kullanıcılar için zorunludur</strong>: işlemin yönetici tarafından yapılması durumu hariç, kayıt ve profil güncellemede kontrol edilecektir .</li>

<li><strong>Yeni bir kullanıcı kayıt olduğunda yöneticiye e-posta gönder</strong>: yöneticiler her kayıt için bir e-posta ile bildirilir.</li>

</ul>

<h3>Geçmiş</h3>

<p>Sayfa ziyaretleri <span
class="pwgScreen">category.php</span> ve <span
class="pwgScreen">picture.php</span>
<code>geçmiş</code> tablosunda kayıt edilecektir.</p>

<p>Ziyaretler <span
class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Araçlar &raquo; Geçmiş</span> bölümünde gösterilecektir.</p>

<ul>
<li><strong>Misafirler tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: misafirlerin sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacaktır.</li>

<li><strong>Kayıtlı kullanıcılar tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: Kayıtlı kullanıcıların sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacatırk.</li>

<li><strong>Yöneticiler tarafından ziyaret edilen sayfaları kaydet</strong>: Yöneticilerin sayfa ziyaretleri kayıt altına alınacaktır.</li>

</ul>

<h3>Yorumlar</h3>
<ul>

<li><strong>Herkes yorum yapabilir</strong>: Misafirler dahil herkes yorum yapabilir.</li>

<li><strong>Sayfa başına yorum sayısı</strong>.</li>

<li><strong>Onaylama</strong>: yorumlar bir yöneticinin onayından geçmeden sitede görünür hale gelemez. Kullanıcı yorumlarını doğrulama ekranı <span class="pwgScreen">Yönetim &raquo; Araçlar &raquo; Bekleyen Yorumlar</span> da yer alır.</li>

<li><strong>Bir yorum eklendiği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>:
Bir kullanıcı yorum yaptığı ve bu yorum onaylandığı zaman yöneticilere e-posta gönder.</li>

<li><strong>Bir yorum onaylama beklediği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>:
Bir kullanıcı yorum gönderdiği ve bu yorum yönetici onayı beklediği zaman yöneticilere e-posta gönder.
Kullanıcı yorum doğrulama ekranı <span class="pwgScreen">Yönetim, Araçlar, Yorumlar</span>.</li>

</ul>

<h3>Yükleme</h3>
<ul>
<li><strong>Resim yükleme linkini her zaman göster</strong>: Yüklenebilir albüm varsa, bir yükleme linki her albümde görünecek.</li>
<li><strong>Yükleme için kullanıcı erişim seviyesi</strong>: Kullanıcıların bazı albümlere yüklemesini kısıtla</li>
<li><strong>Bir resim yüklendiği zaman yöneticilere e-posta gönder</strong>: Yöneticiler her yeni bir resim yüklendiğinde bir e-posta ile haberdar edilecektir.</li>
</ul>

<h3>Varsayılan Görüntüleme</h3>

<p>Burada misafirler için galerinizin nasıl görüntülenmesi gerektiği ayarlarını yapabilirsiniz. Kullanıcı giriş yaptığı zaman kendi özel görüntüleme ayarları geçerli olacaktır.
(Düzenleme için <span class="pwgScreen">profil</span>) ayarlarına giriniz.</p>

<p>Kayıtlı kullanıcıların görüntüleme ayarlarını değiştirmek için <span class="pwgScreen">Yönetim &raquo;
Kullanıcılar &raquo; Yönet</span> penceresine gidiniz ve görüntüleme ayarlarını değiştirmek istediğiniz kullanıcıları seçerek yeni ayarları yapınız.</p>

<ul>

<li><strong>Dil</strong>: Sadece Piwigo etiketleri için geçerlidir.
Albüm ve resim isimleri ile açıklamaları kapsamaz.
</li>

<li><strong>Satır başına fotoğraf sayısı</strong></li>

<li><strong>Sayfa başına satır sayısı</strong></li>

<li><strong>Tema arayüzü</strong></li>

<li><strong>Son dönem</strong>: Gün olarak. Dönem sırasında eklenen resimler yeni olarak gösterilir.
1 günden fazla olmalıdır.
</li>

<li><strong>Bütün albümleri genişlet</strong>: Varsayılan olarak bütün albümleri menüde genişlet <em>Uyarı</em>: bu seçenek kaynakları tükertir (sayfa yavaşlar)
ve eğer çok fazla albümünüz varsa büyük bir menü oluşturur.</li>

<li><strong>Yorum sayısını göster</strong>: küçük resimler sayfadasındaki her resim için yorum sayısını göster. Kaynakları tükertir (sayfa yavaşlar).</li>

<li><strong>Ziyaret sayısını göster</strong>: ziyaret sayılarını küçük resimlerin altında göster.
Yalnızca gelişmiş yapılandırma parametresi: <br>
$conf['show_nb_hits'] = true; <br>
Not: false varsayılandır.</li>

<li><strong>resimlerin azami genişliği</strong>: azami görüntülenen genişlik.
Bu ayardan daha büyük olan resimler yeniden boyutlandırılacaktır.
Bu ayarı kullanmaktan ziyade, resimlerinizin genişliğini değiştirmek daha iyi bir uygulama olacaktır.</li>

<li><strong>resimlerin azami yüksekliği</strong>: genişlik için olan sözler bu özellik içinde geçerlidir.</li>

</ul>

0 comments on commit 753d78f

Please sign in to comment.