Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update sv_SE thanks to jonas
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8919 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Jan 26, 2011
1 parent 3773fb0 commit 78d9aa4
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 15 additions and 8 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion language/sv_SE/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -737,7 +737,7 @@
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal bredd måste vara ett tal mellan %d och %d';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildens maximal höjd måste vara ett tal mellan %d and %d';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Den högupplösta bildkvalitet måste vara ett tal mellan %d and %d';
$lang['Batch Manager'] = 'Batch Manager';
$lang['Batch Manager'] = 'Batch hanteraren';
$lang['include child albums'] = 'innefattar under album';
$lang['Selection'] = 'Urval';
$lang['Action'] = 'Åtgärd';
Expand Down
12 changes: 6 additions & 6 deletions language/sv_SE/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -63,7 +63,7 @@
$lang['display photos linked to this tag'] = 'Se bilder kopplade till den här taggen bara';
$lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade under de sista %d dagarna';
$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo hjälp';
$lang['Rank'] = 'Rank';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'grupp av bokstäver';
$lang['letters'] = 'bokstäver';
$lang['show tag cloud'] = 'Visa moln etiketter';
Expand Down Expand Up @@ -148,13 +148,13 @@
$lang['Sort by'] = 'Sortera efter';
$lang['Sort order'] = 'Sorteringsordning';
$lang['Tag'] = 'Tagg';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['Tags'] = 'Taggar';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Den RSS-flöde ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, upp daterad kategorier, nya kommentarer. Användas med en RSS-läsare.';
$lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt Rss-flöde';
$lang['User comments'] = 'Kommentarer';
$lang['Username'] = 'Användarnamn';
$lang['Visits'] = 'besök';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['Webmaster'] = 'Webbansvarig';
$lang['Week %d'] = 'Vecka %d';
$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo';
$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har inte behörighet till den begärda sidan';
Expand All @@ -171,7 +171,7 @@
$lang['posted on %s'] = 'Inlagd den %s';
$lang['Best rated'] = 'Bäst betyg satta';
$lang['display best rated photos'] = 'Visa bäst betyg satta bilderna';
$lang['caddie'] = 'Caddie';
$lang['caddie'] = 'korg';
$lang['Calendar'] = 'Kalender';
$lang['All'] = 'Alla';
$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad per månad';
Expand Down Expand Up @@ -274,7 +274,7 @@
$lang['photo'] = 'Bild';
$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicka på bilden för att se den i hög upplösning';
$lang['Show file metadata'] = 'Visa fil metadata';
$lang['Powered by'] = 'Powered by';
$lang['Powered by'] = 'Drivs med';
$lang['Preferences'] = 'Inställningar';
$lang['Previous'] = 'Föregående';
$lang['Random photos'] = 'Slumpmässiga bilder';
Expand Down Expand Up @@ -315,7 +315,7 @@
$lang['%d albums updated'] = '%d kategorier uppdateras';
$lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att validare';
$lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att validera';
$lang['N/A'] = 'N/A';
$lang['N/A'] = 'Saknas';
$lang['New on %s'] = 'Nya på %s';
$lang['set as album representative'] = 'Ange som kategorin företrädande';
$lang['Show number of comments'] = 'Visa antal inlägg';
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion language/sv_SE/install.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -30,7 +30,7 @@
$lang['Admin configuration'] = 'Admin konfiguration';
$lang['Start Install'] = 'Påbörja installation';
$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-mail adressen måste se ut som följande: xxx@yyy.eee (exempel : jack@altern.org)';
$lang['Webmaster login'] = 'Webmaster login';
$lang['Webmaster login'] = 'Webbansvarig login';
$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Det kommer att visas för besökare. Det är nödvändigt för administrering av hemsidan.';
$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Ansluten till server, men kunde inte ansluta till databasen.';
$lang['Can\'t connect to server'] = 'Kan inte ansluta till servern';
Expand Down
7 changes: 7 additions & 0 deletions tools/language/translation_validated.inc.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -533,6 +533,13 @@
'Element',
'Piwigo Administration',
'Piwigo version',
'IP: %s',
'Admin: %s',
'Filter',
'Administration',
'%d Kb',
'Installation',
'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr',
),

'tr_TR' => array(
Expand Down

0 comments on commit 78d9aa4

Please sign in to comment.