Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - af_ZA - Afrikaans bug autocimmit - feature:2320
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@12325 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Oct 2, 2011
1 parent 2e4aa08 commit 9caad32
Showing 1 changed file with 199 additions and 1 deletion.
200 changes: 199 additions & 1 deletion language/af_ZA/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -174,6 +174,204 @@
$lang['Reset Password'] = 'Herstel wagwoord';
$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metadata';
$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata';

$lang['About Piwigo'] = "Oor Piwigo";
$lang['You are not authorized to access the requested page'] = "U is nie gemagtig om die blad te besoek nie";
$lang['add to caddie'] = "plaas in mandjie";
$lang['add this photo to your favorites'] = "plaas die foto by u gunstelinge";
$lang['Administration'] = "Administrasie";
$lang['all'] = "alles";
$lang['ascending'] = "toenemend";
$lang['author(s) : %s'] = "outeur(s) : %s";
$lang['Expand all albums'] = "Vergroot alle albums";
$lang['posted after %s (%s)'] = "bygevoeg na %s (%s)";
$lang['posted before %s (%s)'] = "bygevoeg voor %s (%s)";
$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "bygevoeg tussen %s (%s) en %s (%s)";
$lang['posted on %s'] = "bygevoeg op %s";
$lang['Best rated'] = "Hoogste gradering";
$lang['display best rated photos'] = "Vertoon gewildste fotos";
$lang['caddie'] = "mandjie";
$lang['Calendar'] = "Kalender";
$lang['All'] = "Almal";
$lang['display each day with photos, month per month'] = "Vertoon elke dag met nuwe fotos, maand per maand";
$lang['View'] = "Besigtig";
$lang['chronology_monthly_calendar'] = "Maandelikse kalender";
$lang['chronology_monthly_list'] = "Maandelikse lys";
$lang['chronology_weekly_list'] = "Weeklikse lys";
$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = "Kliek hier as die leser u nie automaties neem nie";
$lang['comment date'] = "kommentaar datum";
$lang['Comment'] = "Kommentaar";
$lang['Your comment has been registered'] = "U kommentaar is geregistreer";
$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = "Gemorspos voorkoming : Was asb 'n oomblik voor u weer probeer";
$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = "U kommentaar is in die asblik, dit het nie die verifikasie toets deurstaan nie";
$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = "Die Administrateur moet u kommentaar goedkeur VOOR dit sal vertoon.";
$lang['This login is already used by another user'] = "Die aanteken naam is ongelukkig reeds in gebruik";
$lang['Comments'] = "Kommentaar";
$lang['Add a comment'] = "Los kommentaar";
$lang['created after %s (%s)'] = "geskep na %s (%s)";
$lang['created before %s (%s)'] = "geskep voor %s (%s)";
$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = "geskep tussen %s (%s) en %s (%s)";
$lang['created on %s'] = "geskep op %s";
$lang['Customize'] = "Verander na smaak";
$lang['Your Gallery Customization'] = "Verander U gallery na smaak";
$lang['day'][0] = "Sondag";
$lang['day'][1] = "Maandag";
$lang['day'][2] = "Dinsdag";
$lang['day'][3] = "Woensdag";
$lang['day'][4] = "Donderdag";
$lang['day'][5] = "Vrydag";
$lang['day'][6] = "Saterdag";
$lang['Default'] = "Verstek";
$lang['delete this photo from your favorites'] = "Verwyder die foto onder u gunstelinge";
$lang['Delete'] = "Verwyder";
$lang['descending'] = "afnemend";
$lang['download'] = "Laai af";
$lang['download this file'] = "Laai die lêer af";
$lang['edit'] = "verander";
$lang['wrong date'] = "verkeerde datum";
$lang['excluded'] = "uitgesluit";
$lang['Your favorites'] = "U gunstelinge";
$lang['display your favorites photos'] = "vertoon u gunsteling fotos";
$lang['Favorites'] = "Gunstelinge";
$lang['First'] = "Eerste";
$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = "Die gallery is toe vir instandhouding. Kom besoek ons asb. later weer.";
$lang['Page generated in'] = "Bladsy gegenereer in";
$lang['guest'] = "gas";
$lang['Hello'] = "Hallo";
$lang['available for administrators only'] = "slegs vir administrateur beskikbaar";
$lang['display this album'] = "vertoon hierdie album";
$lang['display last user comments'] = "vertoon die laaste gebruiker se kommentaar";
$lang['customize the appareance of the gallery'] = "Verander die voorkoms van die gallery";
$lang['search'] = "soek";
$lang['Home'] = "Tuis";
$lang['in this album'] = "in hierdie album";
$lang['in %d sub-album'] = "in %d sub-album";
$lang['in %d sub-albums'] = "in %d sub-albums";
$lang['included'] = "ingesluit";
$lang['Invalid password!'] = "Ongeldige wagwoord!";
$lang['Language'] = "Taal";
$lang['last %d days'] = "laaste %d dae";
$lang['Last'] = "Laaste";
$lang['Logout'] = "Teken uit";
$lang['E-mail address'] = "Epos adres";
$lang['obligatory'] = "verplig";
$lang['Maximum photo height'] = "Maksimum foto hoogte";
$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = "Maksimum hoogte moet 'n getal groter as 50 wees";
$lang['Maximum photo width'] = "Maksimum foto wydte";
$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = "Maksimum wydte moet 'n getal groter as 50 wees";
$lang['display a calendar by creation date'] = "vertoon 'n kalender volgens datum geskep";
$lang['display all photos in all sub-albums'] = "vertoon alle fotos in alle sub-albums";
$lang['return to normal view mode'] = "gaan terug na normale voorkoms";
$lang['display a calendar by posted date'] = "vertoon die kalender volgens publikasie datum";
$lang['month'][10] = "Oktober";
$lang['month'][11] = "November";
$lang['month'][12] = "Desember";
$lang['month'][1] = "Januarie";
$lang['month'][2] = "Februarie";
$lang['month'][3] = "Maart";
$lang['month'][4] = "April";
$lang['month'][5] = "Mei";
$lang['month'][6] = "Junie";
$lang['month'][7] = "Julie";
$lang['month'][8] = "Augustus";
$lang['month'][9] = "September";
$lang['Most visited'] = "Meeste besoek";
$lang['display most visited photos'] = "vertoon gewildste fotos";
$lang['Unknown identifier'] = "Onbekende identifiseerder";
$lang['New password'] = "Nuwe wagwoord";
$lang['Rate this photo'] = "Gradeer die foto";
$lang['Next'] = "Volgende";
$lang['no rate'] = "geen gradering";
$lang['Photos posted within the last %d day.'] = "Slegs fotos wat binne die laaste %d dae gepos is.";
$lang['Photos posted within the last %d days.'] = "Slegs fotos wat die laaste %d dae gepos is.";
$lang['password updated'] = "wagwoord opgedateer";
$lang['Recent period must be a positive integer value'] = "Onlangse periode moet 'n positiewe waarde wees";
$lang['photo'] = "foto";
$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = "Kliek om die foto in hoë definisie te sien";
$lang['Show file metadata'] = "Wys lêer metadata";
$lang['Powered by'] = "Aangedryf deur";
$lang['Preferences'] = "Voorkeure";
$lang['Previous'] = "Vorige";
$lang['Random photos'] = "Lukraak fotos";
$lang['display a set of random photos'] = "vertoon 'n stel lukraak fotos";
$lang['Recent albums'] = "Onlangse albums";
$lang['display recently updated albums'] = "Vertoon albums wat onlangs opgedateer is";
$lang['Recent period'] = "Onlangs periode";
$lang['Recent photos'] = "Onlangse fotos";
$lang['display most recent photos'] = "Vertoon mees onlangse fotos";
$lang['Redirection...'] = "Verwysing...";
$lang['Please, enter a login'] = "Vul 'n aanteken naam in";
$lang['login mustn\'t end with a space character'] = "Aanteken naam mag nie op 'n spasie eindig nie";
$lang['login mustn\'t start with a space character'] = "Aanteken naam kan nie met 'n spasie begin nie";
$lang['this login is already used'] = "die aanteken naam is reeds in gebruik";
$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = "epos adres moet wees soos xxx@yyy.ee.ee (voorbeeld : koos@vlooi.co.za)";
$lang['please enter your password again'] = "Sleutel jou wagwoord weer in";
$lang['Auto login'] = 'Automatiese aanteken';
$lang['wrong filename'] = 'verkeerde lêernaam';
$lang['Contact'] = "Kontak";
$lang['set as album representative'] = "Stel as album verteenwoordiger";
$lang['Show number of comments'] = "Toon aantal kommentare";
$lang['Show number of hits'] = "Wys aantal besoeke";
$lang['slideshow'] = "skyfiereeks";
$lang['stop the slideshow'] = "stop die skyfiereeks";
$lang['Specials'] = "Treffers";
$lang['SQL queries in'] = "SQL navrae in";
$lang['display only recently posted photos'] = "Vertoon slegs fotos wat onlangs gepos is";
$lang['return to the display of all photos'] = "gaan terug na vertoning van alle fotos";
$lang['the beginning'] = "die begin";
$lang['Interface theme'] = "Koppelvlak tema";
$lang['Thumbnails'] = "Duimnale";
$lang['Menu'] = "Keusepaneel";
$lang['A comment on your site'] = "Kommentaar op u werf";
$lang['today'] = "vandag";
$lang['Update your rating'] = "Dateer u gradering op";
$lang['wrong filename'] = "Verkeerde lêernaam";
$lang['the username must be given'] = "die gebruikersnaam word vereis";
$lang['useful when password forgotten'] = "handig indien wagwoord vergeet is";
$lang['Quick search'] = "Vinnige soek";
$lang['Connected user: %s'] = "Gebruikers aanlyn: %s";
$lang['IP: %s'] = "IP: %s";
$lang['Browser: %s'] = "Leser: %s";
$lang['Author: %s'] = "Outeur: %s";
$lang['Comment: %s'] = "Kommentaar: %s";
$lang['Comment by %s'] = "Kommentaar deur %s";
$lang['User: %s'] = "Gebruiker: %s";
$lang['Email: %s'] = "Epos: %s";
$lang['Admin: %s'] = "Admin: %s";
$lang['Registration of %s'] = "Registrasie van %s";
$lang['Album: %s'] = "Album: %s";
$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = "Swak status vir gebruiker \"gas\", verstek status sal gebruik word. Kontak die webwerf adminisrateur.";
$lang['this email address is already in use'] = "die epos is reeds in gebruik";
$lang['Album results for'] = "Album resultate vir";
$lang['Tag results for'] = "Sleutelwoord resultate vir";
$lang['from %s to %s'] = "van %s na %s";
$lang['Play of slideshow'] = "Speel skyfiereeks";
$lang['Pause of slideshow'] = "Halt skyfiereeks";
$lang['Repeat the slideshow'] = "Herhaal skyfiereeks";
$lang['Not repeat the slideshow'] = "Moenie skyfiereeks herhaal nie";
$lang['Reduce diaporama speed'] = "Verminder skyfiereeks spoed";
$lang['Accelerate diaporama speed'] = "Verhoog skyfiereeks spoed";
$lang['Submit'] = "Stuur";
$lang['Yes'] = "Ja";
$lang['No'] = "Nee";
$lang['%d photo'] = "%d foto";
$lang['%d photos'] = "%d fotos";
$lang['%d photo is also linked to current tags'] = "%d foto is gekoppel aan huidige sleutelwoorde";
$lang['%d photos are also linked to current tags'] = "%d fotos is gekoppel aan huidige sleutelwoorde";
$lang['display photos linked to this tag'] = "vertoon fotos gekoppel aan die sleutelwoorde";
$lang['photos posted during the last %d days'] = "fotos gepos die laaste %d dae";
$lang['Piwigo Help'] = "Piwigo hulp";
$lang['Rank'] = "Orde";
$lang['group by letters'] = "groepeer volgens letters";
$lang['letters'] = "letters";
$lang['show tag cloud'] = "wys sleutelwoorde in sleutelwolk";
$lang['cloud'] = "wolk";
$lang['Reset to default values'] = "Herstel na verstek waardes";
$lang['delete all photos from your favorites'] = "verwyder alle fotos vanuit gunstelinge";
$lang['Sent by'] = "Gestuur deur";
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Koekblik is toe, of word nie deur u leser ondersteun nie. U moet koekies ontvang om te kan aanteken.";
$lang['edit this comment'] = "wysig die kommentaar";
$lang['Edit a comment'] = "Wysig kommentaar";
$lang['Are you sure?'] = "Is jy seker?";
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Die kommentaar vereis validasie';

?>

0 comments on commit 9caad32

Please sign in to comment.