Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update hu_HU
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9209 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Feb 14, 2011
1 parent 179cce6 commit f59b5fc
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 3 additions and 12 deletions.
8 changes: 2 additions & 6 deletions language/hu_HU/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -79,7 +79,6 @@
$lang['Does not represent'] = 'Nem képviseli';
$lang['Edit selected tags'] = 'Kiválasztott címkék szerkesztése';
$lang['Edit tags'] = 'Címkék szerkesztése';
$lang['Elements'] = 'Elemek';
$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Email-küldés, ha egy új felhasználó regisztrál';
$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Email-küldés, ha egy érvényes hozzászólás érkezik ';
$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Email-küldés, ha egy hozzászólás jóváhagyásra vár ';
Expand Down Expand Up @@ -455,7 +454,6 @@
$lang['guest'] = 'Vendég';
$lang['default values'] = 'Alapértelmezett értékek';
$lang['High filesize'] = 'Nagy fájlméret';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
$lang['Guest cannot be deleted'] = 'A "vendég" felhasználót nem lehet törölni';
$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Alapértelmezett felhasználót nem lehet törölni';
$lang['Purge history detail'] = 'Részletes előzmények törlése';
Expand Down Expand Up @@ -739,7 +737,6 @@
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális szélessége %d és %d között legyen';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális magassága %d és %d között legyen';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'A nagy felbontás maximális képminősége %d és %d között legyen';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 2.2
$lang['Batch Manager'] = 'Kötegelt kezelés';
$lang['include child albums'] = 'belső albumok is';
$lang['Selection'] = 'Kiválasztás';
Expand Down Expand Up @@ -772,13 +769,12 @@
$lang['remove creation date'] = 'készités dátumának törlése';
$lang['with no album'] = 'albumhoz nem rendelt';
$lang['with no tag'] = 'nincs címke';

// missing translations
$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Az albumban lévő képek hozzárendelve a következő albumokhoz: %s';
$lang['Delete orphan tags'] = 'Árva címkék törlése';
$lang['delete photo'] = 'kép törlése';
$lang['Orphan tags deleted'] = 'Árva címkék törölve';
$lang['Week starts on'] = 'A hét első napja';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = '%d árva címke található: %s.';
$lang['Remove from caddie'] = 'Eltávolítás a kosárból';
?>
$lang['[Simulation]'] = '[Szimuláció]';
?>
7 changes: 1 addition & 6 deletions language/hu_HU/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -306,10 +306,7 @@
$lang['Admin: %s'] = 'Adminisztrátor: %s';
$lang['Registration of %s'] = 'Bejegyezte: %s';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['Picture uploaded by %s'] = 'A képet feltöltötte: %s';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Rossz felhasználói állapot "vendég", az alapértelmezett állapot. Kérjük, küldjön értesítést a webmesternek.';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0)
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Adminisztrátor, webmester és különleges felhasználó nem használja ezt a módszert';
$lang['this email address is already in use'] = 'Ezt az e-mail címet már egy másik felhasználó használja.';
$lang['Album results for'] = 'Album eredményei';
Expand Down Expand Up @@ -337,14 +334,12 @@
$lang['show tag cloud'] = 'Címkefelhő mutatása';
$lang['cloud'] = 'Felhő';
$lang['Reset to default values'] = 'Alap értékek visszaállítása';
// --------- Starting below: Új vagy javított $lang ---- Tőle: Colibri (2.1)
$lang['delete all photos from your favorites'] = 'Minden kép törlése a kedvencekből';
$lang['Sent by'] = 'Küldte';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'A cookie-k le vannak tiltva vagy a böngésző nem támogatja. Engedélyezni kell a cookie-kat a csatlakozáshoz.';
$lang['Are you sure?'] = 'Biztos vagy benne?';
$lang['delete this comment'] = 'Hozzászólás törlése';
$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-mail cím hiányzik. Kérem írja be az e-mail címet.';
// --------- Starting below: Új vagy javított $lang ---- Tőle: Colibri (2.1.0 RC1)
$lang['edit this comment'] = 'Hozzászólás módosítása';
$lang['Edit a comment'] = 'A hozzászólás módosítása';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Ezt a hozzászólást engedélyezni kell';
Expand All @@ -359,4 +354,4 @@
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'A szerző a következő hozzászólást törölte id %d';
$lang['validate this comment'] = 'hozzászólás engedélyezése';

?>
?>

0 comments on commit f59b5fc

Please sign in to comment.