Skip to content
Permalink
Browse files
[trunk] update nl_NL thanks to Kees Hessels
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@5409 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Mar 27, 2010
1 parent 2a5529c commit fbcc9a8fe84be0b80c50598a590a84078c7aec75
Showing 2 changed files with 20 additions and 20 deletions.
@@ -49,7 +49,7 @@
$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d plaatje\'s afgewezen';
$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d plaatje\'s toegestaan';
$lang['Actions'] = 'Acties';
$lang['Activate'] = 'Activatie';
$lang['Activate'] = 'Activeer';
$lang['Add/delete a permalink'] = 'Toevoegen/verwijderen van een permalink';
$lang['Add a tag'] = 'Voeg een tag toe';
$lang['Add a user'] = 'Voeg een gebruiker toe';
@@ -105,7 +105,7 @@
$lang['Guests'] = 'Gasten';
$lang['History'] = 'Geschiedenis';
$lang['Informations'] = 'Informatie';
$lang['Install'] = 'Installatie';
$lang['Install'] = 'Installeer';
$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Link alle categorie-afbeeldingen aan een nieuwe categorie';
$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Link alle categorie-afbeeldingen aan bestaande categorieën';
$lang['Linked categories'] = 'Gelinkte categorieën';
@@ -169,17 +169,17 @@
$lang['Status'] = 'Status';
$lang['Statistics'] = 'Statistieken';
$lang['Storage category'] = 'Opslag categorie';
$lang['Sum of rates'] = 'Eindoordeel';
$lang['Sum of rates'] = 'Eindbeoordeling';
$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Tag "%s" bestaat al';
$lang['Tag "%s" was added'] = 'Tag "%s" is toegevoegd';
$lang['Tag selection'] = 'Tag selectie';
$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Neem geselecteerde afbeeldingen uit het winkelmandje';
$lang['The following tag were deleted'] = 'De volgende tag is verwijderd';
$lang['The %d following tags were deleted'] = 'De %d volgende tags zijn verwijderd';
$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Het is niet mogelijk om een upgradecontrole uit te voeren.';
$lang['Uninstall'] = 'Deinstalleren';
$lang['Uninstall'] = 'Deinstaleer';
$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Gebruik de standaard sortering (gedefinieerd in het configuratiebestand)';
$lang['User comments validation'] = 'Gebruikers-commentaar valideren';
$lang['User comments validation'] = 'Gebruikers-commentaren die wachten op validatie';
$lang['Users'] = 'Gebruikers';
$lang['Validate All'] = 'Valideer alles';
$lang['Validate'] = 'Valideren';
@@ -202,15 +202,15 @@
$lang['Authorize users to add comments on selected categories'] = 'Gebruikers toestaan commentaar te geven op geselecteerde categorieën';
$lang['The name of a category should not be empty'] = 'De naam van een categorie mag niet leeg zijn';
$lang['Lock categories'] = 'Sluit categorieën';
$lang['Private category'] = 'privé categorie';
$lang['Private category'] = 'Privé categorie';
$lang['Public category'] = 'Publieke categorie';
$lang['Find a new representant by random'] = 'Vindt een willekeurige nieuwe representant';
$lang['Public / Private'] = 'Publiek / privé';
$lang['Public / Private'] = 'Publiek / Privé';
$lang['Manage authorizations for selected categories'] = 'Beheer toegang voor geselecteerde categorieën';
$lang['Select uploadable categories'] = 'Selecteer uploadable categorieën';
$lang['Virtual category added'] = 'Virtuele categorie toegevoegd';
$lang['Virtual category deleted'] = 'Virtuele categorie verwijderd';
$lang['Category'] = 'categorie';
$lang['Category'] = 'Categorie';
$lang['Access type'] = 'Toegangstype';
$lang['Comments'] = 'Commentaar';
$lang['Information data registered in database'] = 'Informatie data geregistereerd in de database';
@@ -231,7 +231,7 @@
$lang['elements per page'] = 'Afbeeldingen per pagina';
$lang['elements'] = 'afbeeldingen';
$lang['High definition enabled'] = 'Hoge kwaliteit ingeschakeld';
$lang['File'] = 'bestand';
$lang['File'] = 'Bestand';
$lang['Filesize'] = 'bestandsgrootte';
$lang['first element added on %s'] = 'eerste afbeelding toegevoegd op %s';
$lang['Forbidden'] = 'Geweigerd';
@@ -254,7 +254,7 @@
$lang['Locked'] = 'Gesloten';
$lang['manage category elements'] = 'Beheer categorie-afbeeldingen';
$lang['manage sub-categories'] = 'Beheer sub-categorie';
$lang['Manage'] = 'Beheren';
$lang['Manage'] = 'Beheer';
$lang['maximum height'] = 'maximale hoogte';
$lang['maximum width'] = 'maximale breedte';
$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second].'] = 'Executie tijd is om, afhandeling moet verder gaan [Verwachte tijd: %d seconden].';
@@ -367,11 +367,11 @@
$lang['update the database from files'] = 'werk de database bij vanuit bestanden';
$lang['status'] = 'Status';
$lang['Directory'] = 'Map';
$lang['sub-categories'] = 'sub-categorie';
$lang['sub-categories'] = 'Sub-categorie';
$lang['synchronize metadata'] = 'synchroniseer metadata';
$lang['synchronize'] = 'synchroniaeer';
$lang['target'] = 'Doel';
$lang['Thumbnail'] = 'thumbnail';
$lang['Thumbnail'] = 'Mini-afbeelding';
$lang['title'] = 'titel';
$lang['Categories management'] = 'Categorie beheer';
$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo configuratie';
@@ -382,7 +382,7 @@
$lang['Modify informations about a picture'] = 'Verander de informatie van een plaatje';
$lang['Thumbnail creation'] = 'Thumbnails maken';
$lang['Database synchronization with files'] = 'Database synchronisatie met bestanden';
$lang['Pictures waiting for validation'] = 'afbeeldingen wachten op bevestiging';
$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Afbeeldingen die wachten op validatie';
$lang['all'] = 'alles';
$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'afbeeldingen zonder thumbnail (alleen jpeg en png)';
$lang['height must be a number superior to'] = 'Hoogte moet groter zijn dan';
@@ -455,7 +455,7 @@
$lang['username'] = 'gebruikersnaam';
$lang['Users'] = 'Gebruikers';
$lang['Virtual category'] = 'Virtuele categorieën';
$lang['Waiting'] = 'Wachten';
$lang['Waiting'] = 'Valideer';
$lang['default'] = 'standaard';
$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Aanpassen \'standaard groep\' eigenschap';
$lang['Advanced features'] = 'Geavanceerde functies';
@@ -473,7 +473,7 @@
$lang['IP'] = 'IP';
$lang['Element'] = '';
$lang['Section'] = 'sectie';
$lang['Tags'] = 'tags';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['Save page visits by guests'] = 'Bewaar geschiedenis van pagina-bezoek van gasten';
$lang['Save page visits by users'] = 'Bewaar geschiedenis van pagina-bezoek van gebruikers';
$lang['Save page visits by administrators'] = 'Bewaar geschiedenis van pagina-bezoek van beheerders';
@@ -531,7 +531,7 @@
$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Hoofd "webbeheerder" status is niet correct';
$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Gebruiker "%s" gemaakt met wachtwoord "%s" ';
$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status van de gebruiker "%s" is bijgewerkt';
$lang['add new elements to caddie'] = 'Voeg nieuwe afbeeldingen toe aan winkelmandje';
$lang['add new elements to caddie'] = 'voeg nieuwe afbeeldingen toe aan winkelmandje';
$lang['No display'] = 'Geen weergave';
$lang['Classic display'] = 'Klassieke weergave';
$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox weergave';
@@ -620,7 +620,7 @@
$lang['edit category informations'] = 'Bewerk categorie-informatie';
$lang['nothing'] = 'niets';
$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'overschrijft de bestaande waarden met lege waardes';
$lang['Drag to re-order'] = 'sleep om te herschikken';
$lang['Drag to re-order'] = 'Sleep om volgorde te veranderen';
$lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Kan geen server verkrijgen omdat allow_url_fopen is uitgeschakeld.';
$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Snelle lokale Synchronisatie';
$lang['No photo can be deleted'] = 'Geen enkele foto kan verwijderd worden';
@@ -53,7 +53,7 @@
$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Op zijn minst moet aan één regel worden voldaan.';
$lang['At least one tag must match'] = 'Op zijn minst moet een tag kloppen';
$lang['Author'] = 'Auteur';
$lang['Average rate'] = 'Gemiddeld oordeel';
$lang['Average rate'] = 'Gemiddelde beoordeling';
$lang['Categories'] = 'Categorieën';
$lang['Category'] = 'Categorie';
$lang['Close this window'] = 'Sluit dit venster';
@@ -115,7 +115,7 @@
$lang['Send new password'] = 'Stuur nieuw wachtwoord';
$lang['Since'] = 'Sinds';
$lang['Sort by'] = 'Sorteren op';
$lang['Sort order'] = 'Sorteer-volgorde';
$lang['Sort order'] = 'Sorteervolgorde';
$lang['Tag'] = 'Tag';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'De RSS feed geeft meldingen als er nieuws is op deze website: nieuwe afbeeldingen, bijgewerkte categorieën, nieuw commentaar. Gebruik hiervoor een rss lezer.';
@@ -179,7 +179,7 @@
$lang['descending'] = 'Aflopend';
$lang['download'] = 'download';
$lang['download this file'] = 'download dit bestand';
$lang['edit'] = 'bewerk(en)';
$lang['edit'] = 'Bewerk(en)';
$lang['wrong date'] = 'verkeerde datum';
$lang['excluded'] = 'uitsluiten';
$lang['My favorites'] = 'Mijn favorieten';

0 comments on commit fbcc9a8

Please sign in to comment.