Jak zablokować autoodtwarzanie filmików?

hawkeye116477 edited this page Jun 10, 2018 · 5 revisions

Niestety uBlock Origin ani tym bardziej AdBlock/ABP nie posiadają możliwości zrobienia reguły, która by zatrzymała automatycznie odtwarzające się filmiki. Są co prawda zarówno w Firefoksie, jak i Chrome, ustawienia, które pozwalają pozbyć się tego problemu, ale nie są zbyt skuteczne, nie działają wszędzie i czasami potrafią w ogóle zepsuć odtwarzanie filmików.

Jednakże na szczęście są od tego osobne rozszerzenia. W przypadku Firefoksa jest FlashStopper (nie sugerujcie się nazwą, gdyż działa on również w przypadku HTML5), a w przypadku Chrome/Chromium/Vivaldiego jest AutoplayStopper. Natomiast fani Opery będą musieli skorzystać z niezawodnego rozszerzenia Install Chrome Extensions lub Extension source viewer, by za pomocą jednego z tych rozszerzeń zainstalować AutoplayStopper z Chrome Web Store.

Natomiast jeżeli macie AdGuarda, to również możecie skorzystać z tych rozszerzeń lub zgłosić sprawę na https://github.com/AdguardTeam/AdguardFilters/issues.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.