Skip to content

Polkurier/polkurier-sdk

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

29 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

SDK API Polkurier.pl

Dokumentacja API do pobrania pod adresem https://www.polkurier.pl/integracje

W katalogu ./examples znajdują się przykłady użycia SDK.

Token dostępowy od API można wygenerować z zakłdce Panel klienta > Ustawienia > Token API po zalogowaniu na https://www.polkurier.pl

Instalacja

composer require polkurier/polkurier-sdk

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

 
 
 

Languages