Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDK API Polkurier.pl

Dokumentacja API do pobrania pod adresem https://www.polkurier.pl/integracje

W katalogu ./examples znajdują się przykłady użycia SDK.

Token dostępowy od API można wygenerować z zakłdce Panel klienta > Ustawienia > Token API po zalogowaniu na https://www.polkurier.pl

Instalacja

composer require polkurier/polkurier-sdk

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages