Cyfieithu Peirianyddol Hwylus i'r Gymraeg / Easy Machine Translation for Welsh (and other languages)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docker
docs
get
mtdk
tut
.gitignore
Makefile
README.md
README_en.md
license.md
moses.py
python-server.py

README.md

Moses SMT

Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg <> Saesneg

click here for English README

Cyflwyniad

Mae'r project yma yn cynnwys cod, sgriptiau a dogfennaeth i'ch galluogi i greu a defnyddio peiriannau cyfieithu Cymraeg<>Saesneg Moses-SMT eich hunain.

Mae'r sgriptiau yn hwyluso'n benodol :

 • gosod Moses-SMT o docker.com
 • gosod Moses-SMT yn uniongyrchol ar gyfrifiaduron/weinyddion Linux
 • llwytho i lawr a rhedeg peiriannau cyfieithu'r Uned Technolegau Iaith
 • creu peiriannau eich hunain ar sail casgliadau cyfieithiadau eich hunain, neu gorpora cyfochrog gan yr Uned Technolegau Iaith o ffynonellau cyhoeddus, megis Cofnod y Cynulliad a'r Ddeddfwriaeth.

Crëwyd y project yma diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru a CyfieithuCymru - rhaglen gyfieithu gyflawn "yn y cwmwl" ar gyfer cyfieithu rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yw CyfieithuCymru a drwyddedir yn fasnachol gan Brifysgol Bangor.

Am ragor o wybodaeth ynghylch cyfieithu peirianyddol ac adnoddau eraill ewch i dudalennau cyfieithu Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru - techiaith.cymru/cyfieithu

Docker

Mae Docker yn dechnoleg pecynnu meddalwedd a hwyluso gosod ar gyfer Linux, Mac OS X a Windows.

Bydd y gorchymyn canlynol gyda Docker yn gosod Moses-SMT ar eich cyfrifiadur:

docker pull techiaith/moses-smt

Dyma enghraifft o sut mae defnyddio'r Moses-SMT o fewn Docker er mwyn rhedeg peiriant cyfieithu (ar sail corpws cyfochrog CofnodYCynulliad), sy'n cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg :

docker run --name moses-smt-cofnodycynulliad-en-cy -p 8008:8008 -p 8080:8080 techiaith/moses-smt start -e CofnodYCynulliad -s en -t cy

Yna, ewch i dudalen demo y peiriant er mwyn ei weld ar waith : http://localhost:8008

Strwythur y Project

 • docs - yn cynnwys dogfennaeth ar sut i ddefnyddio'r sgriptiau. Yn benodol:

  • sut mae gosod Moses-SMT o docker.com a llwytho peiriannau cyfieithu'r Uned Technolegau Iaith i lawr - cliciwch yma...
  • sut mae gosod Moses-SMT ar gyfrifiadur arferol - cliciwch yma...
  • rhedeg Moses-SMT ar gyfrifiadur arferol - cliciwch yma...
  • sut mae hyfforddi Moses-SMT a chreu eich peiriannau eich hunain - cliciwch yma...
 • get - yn cynnwys y sgriptiau a ddefnyddir i baratoi a gosod Moses-SMT yn hwylus ar gyfrifiaduron Linux

 • mtdk - yn cynnwys sgriptiau sy'n hwyluso nodweddion hyfforddi Moses-SMT

Ffeiliau'r Project

 • moses.py - cod Python ar gyfer defnyddio holl nodweddion Moses-SMT ar gyfrifiaduron Linux.
 • python-server.py - cod Python ar gyfer darparu gweinydd cyfieithu syml ar gyfer y we.
 • docker/Dockerfile - y ffeil a ddefnyddir i adeiladu delweddau docker
 • docker/moses.py - cod Python ar gyfer rhedeg Moses o fewn Docker