Skip to content

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial / This scheme of work ha…

master
Switch branches/tags
Code
This branch is up to date with master.
Contribute

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Prawf Turing

Cyflwyniad

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial.

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi ei dargedu yn benodol at Gyfrifiadura CA2 cyflwyniadol, er y gellid defnyddio'r gwersi yma mewn cynllun ehangach o waith yn CA3. Mae hyn wedi'i ddatblygu yn unol â chwricwlwm Cyfrifiadura newydd Lloegr.

Deilliannau dysgu:

Yn ystod y cwrs o dair gwers, bydd myfyrwyr yn dysgu:

 • Beth yw Raspberry Pi, beth yw ei brif nodweddion, a sut mae ei osod a’i ddefnyddio.
 • Sut i raglennu Raspberry Pi i ymddwyn a sgwrsio fel robot.
 • Beth a olygir gan ddeallusrwydd artiffisial, yn enwedig o ran y prawf Turing.
 • Y cysyniadau cyfrifiadureg canlynol:
  • Dilyniannu
  • Dadfygio
  • Mewnbwn defnyddiwr
  • Datganiadau print

Rhaglen gyfrifiadura a gyfarfu

CA2:

 • Cynllunio, ysgrifennu a dadfygio rhaglenni a all gyflawni amcanion arbennig; datrys problemau drwy eu torri yn ddarnau llai. Dewis, defnyddio a chyfuno amrywiaeth o feddalwedd ar nifer o ddyfeisiau digidol er mwyn dylunio a chreu amrywiaeth o raglenni.
 • Defnyddio dilyniannu, dewis ac ailadrodd mewn rhaglenni, gweithio gyda newidynnau a ffurfiau amrywiol o fewnbwn ac allbwn.
 • Defnyddio rhesymegu rhesymegol er mwyn egluro sut mae rhai algorithmau syml yn gweithio; canfod a gwirio gwallau mewn algorithmau a rhaglenni.

CA3:

 • Defnyddio dwy iaith raglennu neu fwy, yn cynnwys o leiaf un sydd yn destunol, er mwyn datrys amrywiaeth o broblemau cyfrifiadurol.

Cwricwlwm Cenedlaethol Rhaglenni Astudiaeth Cyfrifiadura

Adnoddau

Ar gyfer y rhan fwyaf o’r wers, awgrymir bod y myfyrwyr yn gweithio ar Raspberry Pi yn unigol neu mewn parau. Dylai fod gan bob myfyriwr fynediad at y cyfarpar safonol a ddisgrifir isod:

 • Un Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Y cerdyn NOOBS SD diweddaraf, gyda Raspbian wedi ei osod, fesul pob pâr
 • 'espeak' wedi ei lwytho i lawr a’i osod ar bob cerdyn SD
 • Bysellfwrdd a llygoden wedi eu cysylltu at y Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Monitor wedi ei gysylltu at y Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Holltwr clustffonau wedi ei gysylltu at jac sain Raspberry Pi fesul pâr (o wers tri ymlaen)
 • Pâr o glustffonau wedi eu cysylltu at yr holltwr fesul pâr (o wers tri ymlaen)

Nodyn: bydd y gwersi yma yn defnyddio Python 3.

Gwelwch y cyfarwyddiadau paratoi ar gyfer athrawon am fwy o wybodaeth.

Gwersi

Trwydded

Oni bai fod datganiad fel arall, mae popeth yn yr ystorfa hon ynghlwm wrth y drwydded ganlynol:

Creative Commons License

Gwersi Prawf Turing gan y Sefydliad Raspberry Pi wedi'i drwyddedu dan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Wedi'i seilio ar waith yn: https://github.com/raspberrypilearning/turing-test-lessons

About

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial / This scheme of work ha…

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages