Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
185 lines (127 sloc) 3.9 KB
source 'http://rubygems.org'
gem 'bundler', '> 1.1.0'
ruby '1.9.3' if ENV['HEROKU']
gem 'rails', '3.2.6'
gem 'foreman', '0.46'
gem 'thin', '~> 1.3.1', :require => false
gem 'rails_autolink'
# cross-origin resource sharing
gem 'rack-cors', '~> 0.2.4', :require => 'rack/cors'
# authentication
gem 'devise', '1.5.3'
gem 'remotipart', '~> 1.0'
gem 'omniauth', '1.0.3'
gem 'omniauth-facebook'
gem 'omniauth-tumblr'
gem 'omniauth-twitter'
gem 'twitter', '2.0.2'
# mail
gem 'markerb', :git => 'https://github.com/plataformatec/markerb.git'
gem 'messagebus_ruby_api', '1.0.3'
gem 'airbrake'
gem 'newrelic_rpm'
gem "rpm_contrib", "~> 2.1.7"
group :production do # we don't install these on travis to speed up test runs
gem 'rails_admin', '~> 0.0.3'
gem 'fastercsv', '1.5.5', :require => false
gem 'rack-ssl', :require => 'rack/ssl'
gem 'rack-rewrite', '~> 1.2.1', :require => false
# analytics
gem 'rack-google-analytics', :require => 'rack/google-analytics'
gem 'rack-piwik', :require => 'rack/piwik', :require => false
end
# configuration
group :heroku do
gem 'pg'
gem 'unicorn', '~> 4.3.0', :require => false
end
gem 'settingslogic', :git => 'https://github.com/binarylogic/settingslogic.git'
# database
gem "activerecord-import", "~> 0.2.9"
gem 'foreigner', '~> 1.1.0'
gem 'mysql2', '0.3.11' if ENV['DB'].nil? || ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'mysql'
gem 'pg' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'postgres'
gem 'sqlite3' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'sqlite'
# file uploading
gem 'carrierwave', '0.6.2'
gem 'fog'
gem 'mini_magick', '3.4'
# JSON and API
gem 'json'
gem 'acts_as_api'
# localization
gem 'i18n-inflector-rails', '~> 1.0'
gem 'rails-i18n'
# parsing
gem 'nokogiri', '1.5.2'
gem 'redcarpet', "2.1.1"
gem 'roxml', :git => 'https://github.com/Empact/roxml.git', :ref => '7ea9a9ffd2338aaef5b0'
gem 'ruby-oembed', '~> 0.8.7'
# queue
gem 'resque', '1.20.0'
gem 'resque-timeout', '1.0.0'
gem 'SystemTimer', '1.2.3', :platforms => :ruby_18
# tags
gem 'acts-as-taggable-on', :git => "https://github.com/mbleigh/acts-as-taggable-on.git"
# URIs and HTTP
gem 'addressable', '~> 2.2', :require => 'addressable/uri'
gem 'http_accept_language', '~> 1.0.2'
gem 'typhoeus'
# views
gem 'haml', '3.1.6.rc.1'
gem 'mobile-fu'
gem 'will_paginate'
gem 'client_side_validations'
gem 'gon'
# assets
group :assets do
gem 'bootstrap-sass', '~> 2.0.2'
gem 'sass-rails', '3.2.5'
# Windows and OSX have an execjs compatible runtime built-in, Linux users should
# install Node.js or use 'therubyracer'.
#
# See https://github.com/sstephenson/execjs#readme for more supported runtimes
# gem 'therubyracer', :platform => :ruby
gem 'handlebars_assets'
gem 'uglifier'
# asset_sync is required as needed by application.rb
gem "asset_sync", :require => nil
end
gem 'jquery-rails'
# web
gem 'faraday'
gem 'faraday_middleware'
gem 'jasmine', :git => 'https://github.com/pivotal/jasmine-gem.git'
### GROUPS ####
group :test do
gem 'capybara', '~> 1.1.2'
gem 'cucumber-rails', '1.3.0', :require => false
gem 'database_cleaner', '0.7.1'
gem 'timecop'
gem 'factory_girl_rails', '1.7.0'
gem 'fixture_builder', '0.3.3'
gem 'fuubar', '>= 1.0'
gem 'rspec-instafail', '>= 0.1.7', :require => false
gem 'selenium-webdriver', '~> 2.22.1'
gem 'webmock', '~> 1.7', :require => false
gem 'spork', '~> 1.0rc2'
gem 'guard-rspec'
gem 'guard-spork'
gem 'guard-cucumber'
end
group :test, :development do
gem 'debugger', :platforms => :mri_19
gem "rspec-rails", "~> 2.10"
gem 'ruby-debug', :platforms => :mri_18
end
group :development do
gem 'heroku'
gem 'heroku_san', '3.0.2', :platforms => :mri_19
gem 'capistrano', :require => false
gem 'capistrano_colors', :require => false
gem 'capistrano-ext', :require => false
gem 'linecache', '0.46', :platforms => :mri_18
gem 'yard', :require => false
# for tracing AR object instantiation and memory usage per request
gem 'oink'
end