Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 134 lines (134 sloc) 4.959 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
pl:
  refinery:
    plugins:
      refinerycms_blog:
        title: Blog
    blog:
      admin:
        categories:
          category:
            edit: Edytuj tą kategorię
            delete: Usuń na zawsze
          index:
            no_items_yet: 'W tej chwili nie ma żadnych kategorii. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszą.'
        comments:
          approved: 'Komentarz "%{author}" został zaakceptowany.'
          comment:
            view_live: 'Zobacz ten komentarz na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
            read: Pokaż ten komentarz
            reject: Odrzuć ten komentarz
            approve: Zaakceptuj ten komentarz
          rejected: 'Komentarz "%{author}" został odrzucony.'
          index:
            no_items_yet: 'Nie ma więcej komentarzy typu "%{type}".'
          show:
            comment: Komentarz
            blog_post: Post
            from: Autor
            date: Data
            message: Komentarz
            details: Szczegóły
            age: Wiek
            actions: Akcje
            back: Powrót do listy komentarzy
            reject: Odrzuć ten komentarz
            approve: Zaakceptuj ten komentarz
        posts:
          form:
            advanced_options: Opcje zaawansowane
            toggle_advanced_options: 'Kliknij, aby zarządzać meta-ustawieniami'
            save_as_draft: Zapisz jako szkic
            published_at: Data publikacji
          index:
            no_items_yet: 'Na blogu nie ma jeszcze żadnych wpisów. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszy post.'
          uncategorized:
            no_items_yet: 'Brak nieskategoryzowanych wpisów na blogu.'
          post:
            view_live: 'Zobacz ten post na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
            edit: Edytuj ten post
            delete: Usuń ten post na zawsze
        settings:
          notification_recipients:
            value: Powiadomienia wysyłane do
            explanation: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
            hint: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
            example: 'Podaj adresy e-mail oddzielone przecinkiem, np: jack@work.com, jill@office.com'
            updated: 'Powiadomienia będą wysyłane do "%{recipients}"'
        submenu:
          categories:
            title: Kategorie
            manage: Zarządzaj kategoriami
            new: Dodaj nową kategorię
          comments:
            title: Komentarze
            title_with_count: 'Komentarze (%{new_count} nowych)'
            new: Nowe
            unmoderated: Nowe
            approved: Zaakceptowane
            rejected: Odrzucone
          posts:
            title: Posty
            manage: Zarządzaj postami
            new: Dodaj nowy post
            uncategorized: Posty bez kategorii
          settings:
            title: Ustawienia
            moderation: Wł./wył. moderację
            update_notified: Powiadamianie przez e-mail
            comments: Komentarze
      comment_mailer:
        notification:
          greeting: Witaj:)
          you_recieved_new_comment: Właśnie otrzymałeś nowy komentarz na swojej stronie!
          comment_starts: --- początek komentarza ---
          comment_ends: --- koniec komentarza ---
          from: Od
          email: Email
          message: Treść
          closing_line: Pozdrawiamy
          ps: 'P.S. Wszystkie komentarze przechowywane w panelu zarządzania, w sekcji "Blog" i podmenu "Komentarze". '
      shared:
        categories:
          title: Kategorie
        rss_feed:
          title: RSS Feed
          subscribe: Sukskrybuj
        posts:
          other: Pozostałe posty
          created_at: 'Data: %{when}'
          read_more: Więcej
        comments:
          singular: komentarz
          none: brak komentarzy
        archives: Archiwum
      categories:
        show:
          no_posts: Nie ma jeszcze żadnych postów.
      posts:
        post:
          filed_in: 'kategorie:'
        comment: komentarz
        comments:
          by: 'Autor: %{who}'
          time_ago: '%{time} temu'
          thank_you: 'Dziękujemy za Twój komentarz.'
          thank_you_moderated: 'Dziękujemy za Twój komentarz. Został on przekazany do moderacji i niedługo pojawi się na stronie.'
        index:
          no_blog_articles_yet: W tej chwili nie ma jeszcze żadnych postów. Cierpliwości:)
        show:
          blog_home: Blog
          comments:
            title: Komentarze
            add: Dodaj komentarz
          other: Pozostałe wpisy
          filed_in: 'kategorie:'
          submit: Dodaj komentarz
        archive:
          blog_archive_for: 'Archiwum dla %{date}'
          no_blog_articles_posted: 'Brak wpisów dla daty %{date}.'
  activerecord:
    attributes:
      refinery/blog/comment:
        name: "Imię"
        email: "Email"
        message: "Treść"
Something went wrong with that request. Please try again.