Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

135 lines (134 sloc) 4.959 kB
pl:
refinery:
plugins:
refinerycms_blog:
title: Blog
blog:
admin:
categories:
category:
edit: Edytuj tą kategorię
delete: Usuń na zawsze
index:
no_items_yet: 'W tej chwili nie ma żadnych kategorii. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszą.'
comments:
approved: 'Komentarz "%{author}" został zaakceptowany.'
comment:
view_live: 'Zobacz ten komentarz na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
read: Pokaż ten komentarz
reject: Odrzuć ten komentarz
approve: Zaakceptuj ten komentarz
rejected: 'Komentarz "%{author}" został odrzucony.'
index:
no_items_yet: 'Nie ma więcej komentarzy typu "%{type}".'
show:
comment: Komentarz
blog_post: Post
from: Autor
date: Data
message: Komentarz
details: Szczegóły
age: Wiek
actions: Akcje
back: Powrót do listy komentarzy
reject: Odrzuć ten komentarz
approve: Zaakceptuj ten komentarz
posts:
form:
advanced_options: Opcje zaawansowane
toggle_advanced_options: 'Kliknij, aby zarządzać meta-ustawieniami'
save_as_draft: Zapisz jako szkic
published_at: Data publikacji
index:
no_items_yet: 'Na blogu nie ma jeszcze żadnych wpisów. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszy post.'
uncategorized:
no_items_yet: 'Brak nieskategoryzowanych wpisów na blogu.'
post:
view_live: 'Zobacz ten post na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
edit: Edytuj ten post
delete: Usuń ten post na zawsze
settings:
notification_recipients:
value: Powiadomienia wysyłane do
explanation: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
hint: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
example: 'Podaj adresy e-mail oddzielone przecinkiem, np: jack@work.com, jill@office.com'
updated: 'Powiadomienia będą wysyłane do "%{recipients}"'
submenu:
categories:
title: Kategorie
manage: Zarządzaj kategoriami
new: Dodaj nową kategorię
comments:
title: Komentarze
title_with_count: 'Komentarze (%{new_count} nowych)'
new: Nowe
unmoderated: Nowe
approved: Zaakceptowane
rejected: Odrzucone
posts:
title: Posty
manage: Zarządzaj postami
new: Dodaj nowy post
uncategorized: Posty bez kategorii
settings:
title: Ustawienia
moderation: Wł./wył. moderację
update_notified: Powiadamianie przez e-mail
comments: Komentarze
comment_mailer:
notification:
greeting: Witaj:)
you_recieved_new_comment: Właśnie otrzymałeś nowy komentarz na swojej stronie!
comment_starts: --- początek komentarza ---
comment_ends: --- koniec komentarza ---
from: Od
email: Email
message: Treść
closing_line: Pozdrawiamy
ps: 'P.S. Wszystkie komentarze przechowywane są w panelu zarządzania, w sekcji "Blog" i podmenu "Komentarze". '
shared:
categories:
title: Kategorie
rss_feed:
title: RSS Feed
subscribe: Sukskrybuj
posts:
other: Pozostałe posty
created_at: 'Data: %{when}'
read_more: Więcej
comments:
singular: komentarz
none: brak komentarzy
archives: Archiwum
categories:
show:
no_posts: Nie ma jeszcze żadnych postów.
posts:
post:
filed_in: 'kategorie:'
comment: komentarz
comments:
by: 'Autor: %{who}'
time_ago: '%{time} temu'
thank_you: 'Dziękujemy za Twój komentarz.'
thank_you_moderated: 'Dziękujemy za Twój komentarz. Został on przekazany do moderacji i niedługo pojawi się na stronie.'
index:
no_blog_articles_yet: W tej chwili nie ma jeszcze żadnych postów. Cierpliwości:)
show:
blog_home: Blog
comments:
title: Komentarze
add: Dodaj komentarz
other: Pozostałe wpisy
filed_in: 'kategorie:'
submit: Dodaj komentarz
archive:
blog_archive_for: 'Archiwum dla %{date}'
no_blog_articles_posted: 'Brak wpisów dla daty %{date}.'
activerecord:
attributes:
refinery/blog/comment:
name: "Imię"
email: "Email"
message: "Treść"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.