Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

127 lines (126 sloc) 4.65 KB
cs:
refinery:
plugins:
refinerycms_blog:
title: Blog
blog:
admin:
categories:
category:
edit: Upravit kategorii
delete: Smazat kategorii
index:
no_items_yet: 'Nejsou zde žádné kategorie. Klikni na "%{create}" pro přidání první.'
comments:
approved: 'Komentář od "%{author}" byl schválen.'
comment:
view_live_html: 'Zobrazit živý náhled <br/><em>(otevře nové okno)</em>'
read: Zobrazit komentář
reject: Zamítnout komentář
approve: Schválit
rejected: 'Komentář od "%{author}" byl zamítnut.'
index:
no_items_yet: 'Nejsou zde žádné %{type} komentáře.'
show:
comment: Komentář
blog_post: Blog článek
from: Odeslal
date: Datum
message: Komentář
details: Detaily
age: Věk
actions: Akce
back: Zpět na seznam komentářů
reject: Zamítnout komentář
approve: Schváliť komentář
posts:
form:
toggle_advanced_options: Klikni pro přístup k nastavením meta tagů a menu
published_at: Datum publikování
index:
no_items_yet: 'Nejsou žádné články na blogu. Klikni na "%{create}" pro přidání prvního.'
uncategorized:
no_items_yet: 'Nejsou žádné nekategorizované články.'
post:
view_live_html: 'Zobrazit článek <br/><em>(otevře jej v novém okně)</em>'
edit: Upravit článek
delete: Smazat článek
settings:
notification_recipients:
value: Poslat notifikaci pro
explanation: 'Vždycky když někdo přidá komentář, Refinery zašle oznámení.'
hint: 'Vždycky když někdo přidá komentář, Refinery ti pošle oznámení.'
example: "Zadej tvou emailovou adresu(y) jako například: jack@work.com, jill@office.com"
updated: 'Seznam příjemců notifikací "%{recipients}"'
submenu:
categories:
title: Kategorie
manage: Spravovat
new: Nová kategórie
comments:
title: Komentáře
title_with_count: 'Komentáře (%{new_count} nových)'
new: Nový
unmoderated: Nový
approved: Schválený
rejected: Zamítnutý
posts:
title: Články
manage: Spravovat články
new: Vytvořit nový článek
uncategorized: Nekategorizované články
settings:
title: Nastavení
moderation: Moderování
update_notified: Upravit seznam notifikovaných
comments: Komentáře
comment_mailer:
notification:
greeting: Ahoj
you_recieved_new_comment: Máš nový komentář na stránce
comment_starts: --- začátek komentáře ---
comment_ends: --- konec komentáře ---
from: Od
email: Email
message: Zpráva
closing_line: S pozdravem
ps: 'P.S. Všechny komentáře jsou uloženy v sekci "Blog" pod záložkou "Komentáře" v případě pokud by je bylo třeba zobrazit později.'
shared:
categories:
title: Kategorie
rss_feed:
title: RSS zdroj článků
subscribe: Přihlásit k odběru
posts:
other: Další články
created_at: 'Publikován %{when}'
read_more: Celý článek
comments:
singular: komentář
none: žiadne komentáře
archives: Archiv
categories:
show:
no_posts: Nejsou zde žádné články.
posts:
post:
filed_in: Podaný
comment: komentář
comments:
by: 'Odeslal %{who}'
time_ago: '%{time} zpět'
thank_you: 'Díky za komentář.'
thank_you_moderated: 'Děkujeme za Váš komentář. Vaše zpráva čeká na schválení a objeví se v nejbližší době.'
index:
no_blog_articles_yet: Právě nejsou žádné články na blogu. Zůstaňte naladěni.
show:
blog_home: Hlavní stránka blogu
comments:
title: Komentáře
add: Přidat komentář
other: Další články
filed_in: Podaný
submit: Odeslat komentář
archive:
blog_archive_for: 'Blog archiv pro %{date}'
no_blog_articles_posted: 'Nejsou žádné články publikované %{date}.'
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.