Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

168 lines (166 sloc) 6.482 kB
sk:
refinery:
plugins:
refinerycms_blog:
title: Blog
blog:
admin:
categories:
category:
edit: Upraviť kategóriu
delete: Zmazať kategóriu
index:
no_items_yet: 'Nie sú vytvorené žiadne kategórie. Klikni "%{create}" pre pridanie prvej.'
comments:
approved: 'Komentár od "%{author}" bol schválený.'
comment:
view_live_html: 'Zobraziť živý náhľad <br/><em>(otvorí nové okno)</em>'
read: Zobraziť komentár
reject: Zamietnuť komentár
approve: Schváliť
rejected: 'Komentár od "%{author}" bol zamietnutý.'
index:
no_items_yet: 'Nie sú žiadne %{type} komentáre.'
show:
comment: Komentár
blog_post: Blog článok
from: Odoslal
date: Dátum
message: Správa
details: Detaily
age: Vek
actions: Akcie
back: Späť na zoznam komentárov.
reject: Zamietnuť komentár
approve: Schváliť komentár
posts:
form:
toggle_advanced_options: Klikni pre prístup k nastaveniam meta tagov a menu
published_at: Dátum publikovania
custom_url: Vlastná url
custom_url_help: Generovať url pre blog článok z tohto textu namiesto názvu blog článku.
source_url: Url adresa zdroja informácií
source_url_help: Url adresa zdroja informácií pre článok.
source_url_title: Názov zdroja informácii
source_url_title_help: Názov zdroja informácií pre zadanú url adresu zdroja informácií.
author: Autor
author_help: Vyber, ktorý používateľ bude zobrazený ako autor tohto článku.
copy_body: Skopírovať text článku do teaser.
copy_body_help: Skopíruje text článku do teaser. Nechaj teaser nevyplnený, ak chceš aby ho Refinery automaticky vygenerovalo.
index:
no_items_yet: 'Nie sú žiadne blog články. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
uncategorized:
no_items_yet: 'Nie sú žiadne nezradené články.'
post:
view_live_html: 'Zobraziť živý náhľad článku<br/><em>(otvorí sa v novom okne)</em>'
edit: Upraviť článok
delete: Zmazať článok
settings:
notification_recipients:
value: Poslať notifikáciu pre
explanation: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery pošle e-mail notifikáciu.'
hint: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery ti pošle e-mail notifikáciu.'
example: "Zadaj tvoju emailovú adresu(y) ako napríklad: jack@work.com, jill@office.com"
updated: 'Zoznam príjemcov notifikácií: "%{recipients}"'
submenu:
categories:
title: Kategórie
manage: Spravovať
new: Nová kategória
comments:
title: Komentáre
title_with_count: 'Komentáre (%{new_count})' #TODO 0 nových, 1 nový, 2-4 nové, >= 5 nových
new: Nový
unmoderated: Nový
approved: Schválený
rejected: Zamietnutý
posts:
title: Články
manage: Spravovať články
new: Vytvoriť nový článok
uncategorized: Nezaradené články
settings:
title: Nastavenia
moderation: Moderovanie
update_notified: Upraviť zoznam notifikovaných
comments: Komentáre
teasers: Teasers
comment_mailer:
notification:
greeting: Ahoj
you_recieved_new_comment: Máš nový komentár na stránke
comment_starts: --- začiatok komentára ---
comment_ends: --- koniec komentára ---
from: Od
email: Email
message: Správa
closing_line: S pozdravom
ps: 'P.S. Všetky komentáre su uložené v sekcii "Blog" pod záložkou "Komentáre" v prípade ak by ich bolo potrebné zobraziť neskôr.'
shared:
categories:
title: Kategórie
rss_feed:
title: RSS zdroj článkov
subscribe: Prihlásiť k odberu
posts:
other: Ďaľšie články
created_at: 'Publikovaný %{when}'
read_more: Celý článok
comments:
singular: komentár
one: '%{count} komentár'
few: '%{count} komentáre'
other: '%{count} komentárov'
none: Nie sú tu žiadne komentáre
archives: Archív
tags:
title: Tagy
categories:
show:
no_posts: Momentálne tu nie sú žiadne články.
posts:
post:
filed_in: Zaradené do
comment: komentár
comments:
by: 'Odoslal %{who}'
time_ago: 'pred %{time}'
thank_you: 'Vďaka za komentár.'
thank_you_moderated: 'Ďakujeme za Váš komentár. Vaša správa čaká na schválenie a čoskoro sa objaví.'
index:
no_blog_articles_yet: Zatiaľ nie sú v blogu žiadne články. Zostaňte naladení.
show:
blog_home: Hlavná stránka blogu
comments:
title: Komentáre
add: Pridať komentár
other: Ďalšie články
filed_in: Zaradené do
submit: Odoslať komentár
name: Meno
email: E-mail
message: Správa
by: Od
source: Zdroj
tagged:
no_blog_articles_yet: 'Zatiaľ nie sú v blogu žiadne články. Zostaňte naladení.'
posts_tagged: Príspevky pre tag
archive:
blog_archive_for: 'Blog archív pre %{date}'
no_blog_articles_posted: 'Nie sú žiadne články publikované %{date}. Zostaňte naladení.'
activerecord:
models:
refinery/blog/category: Kategória
refinery/blog/comment: Komentár
refinery/blog/post: Blog článok
attributes:
refinery/blog/category:
title: Názov
refinery/blog/comment:
name: Meno
email: E-mail
message: Správa
refinery/blog/post:
title: Názov
body: Text
teaser: Teaser
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.