Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

133 lines (132 sloc) 4.865 kb
pl:
refinery:
plugins:
refinerycms_blog:
title: Blog
blog:
admin:
categories:
category:
edit: Edytuj tą kategorię
delete: Usuń na zawsze
index:
no_items_yet: 'W tej chwili nie ma żadnych kategorii. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszą.'
comments:
approved: 'Komentarz "%{author}" został zaakceptowany.'
comment:
view_live: 'Zobacz ten komentarz na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
read: Pokaż ten komentarz
reject: Odrzuć ten komentarz
approve: Zaakceptuj ten komentarz
rejected: 'Komentarz "%{author}" został odrzucony.'
index:
no_items_yet: 'Nie ma więcej komentarzy typu "%{type}".'
show:
comment: Komentarz
blog_post: Post
from: Autor
date: Data
message: Komentarz
details: Szczegóły
age: Wiek
actions: Akcje
back: Powrót do listy komentarzy
reject: Odrzuć ten komentarz
approve: Zaakceptuj ten komentarz
posts:
form:
toggle_advanced_options: 'Kliknij, aby zarządzać meta-ustawieniami'
published_at: Data publikacji
index:
no_items_yet: 'Na blogu nie ma jeszcze żadnych wpisów. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszy post.'
uncategorized:
no_items_yet: 'Brak nieskategoryzowanych wpisów na blogu.'
post:
view_live: 'Zobacz ten post na żywo<br/><em>(otwiera w nowym oknie)</em>'
edit: Edytuj ten post
delete: Usuń ten post na zawsze
settings:
notification_recipients:
value: Powiadomienia wysyłane do
explanation: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
hint: 'Gdy zostanie dodany nowy komentarz, system wyśle powiadomienie przez e-mail.'
example: 'Podaj adresy e-mail oddzielone przecinkiem, np: jack@work.com, jill@office.com'
updated: 'Powiadomienia będą wysyłane do "%{recipients}"'
submenu:
categories:
title: Kategorie
manage: Zarządzaj kategoriami
new: Dodaj nową kategorię
comments:
title: Komentarze
title_with_count: 'Komentarze (%{new_count} nowych)'
new: Nowe
unmoderated: Nowe
approved: Zaakceptowane
rejected: Odrzucone
posts:
title: Posty
manage: Zarządzaj postami
new: Dodaj nowy post
uncategorized: Posty bez kategorii
settings:
title: Ustawienia
moderation: Wł./wył. moderację
update_notified: Powiadamianie przez e-mail
comments: Komentarze
comment_mailer:
notification:
greeting: Witaj:)
you_recieved_new_comment: Właśnie otrzymałeś nowy komentarz na swojej stronie!
comment_starts: --- początek komentarza ---
comment_ends: --- koniec komentarza ---
from: Od
email: Email
message: Treść
closing_line: Pozdrawiamy
ps: 'P.S. Wszystkie komentarze przechowywane są w panelu zarządzania, w sekcji "Blog" i podmenu "Komentarze". '
shared:
categories:
title: Kategorie
rss_feed:
title: RSS Feed
subscribe: Sukskrybuj
posts:
other: Pozostałe posty
created_at: 'Data: %{when}'
read_more: Więcej
comments:
singular: komentarz
none: brak komentarzy
archives: Archiwum
categories:
show:
no_posts: Nie ma jeszcze żadnych postów.
posts:
post:
filed_in: 'kategorie:'
comment: komentarz
comments:
by: 'Autor: %{who}'
time_ago: '%{time} temu'
thank_you: 'Dziękujemy za Twój komentarz.'
thank_you_moderated: 'Dziękujemy za Twój komentarz. Został on przekazany do moderacji i niedługo pojawi się na stronie.'
index:
no_blog_articles_yet: W tej chwili nie ma jeszcze żadnych postów. Cierpliwości:)
show:
blog_home: Blog
comments:
title: Komentarze
add: Dodaj komentarz
other: Pozostałe wpisy
filed_in: 'kategorie:'
submit: Dodaj komentarz
archive:
blog_archive_for: 'Archiwum dla %{date}'
no_blog_articles_posted: 'Brak wpisów dla daty %{date}.'
activerecord:
attributes:
refinery/blog/comment:
name: "Imię"
email: "Email"
message: "Treść"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.