Permalink
Browse files

Rewrited slovak locale

  • Loading branch information...
1 parent 93da90f commit e41a230b3bb30e3ccf92cce14a692bf204ec28c7 @Matho Matho committed with ugisozols Jul 6, 2012
Showing with 59 additions and 18 deletions.
  1. +59 −18 config/locales/sk.yml
View
@@ -10,7 +10,7 @@ sk:
edit: Upraviť kategóriu
delete: Zmazať kategóriu
index:
- no_items_yet: 'Niesu tu žiadne kategórie. Klikni "%{create}" pre pridanie prvej.'
+ no_items_yet: 'Nie sú vytvorené žiadne kategórie. Klikni "%{create}" pre pridanie prvej.'
comments:
approved: 'Komentár od "%{author}" bol schválený.'
comment:
@@ -20,7 +20,7 @@ sk:
approve: Schváliť
rejected: 'Komentár od "%{author}" bol zamietnutý.'
index:
- no_items_yet: 'Niesu tu žiadne %{type} komentáre.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne %{type} komentáre.'
show:
comment: Komentár
blog_post: Blog článok
@@ -39,29 +39,39 @@ sk:
toggle_advanced_options: Klikni pre prístup k nastaveniam meta tagov a menu
save_as_draft: Uložiť ako koncept
published_at: Dátum publikovania
+ custom_url: Vlastná url
+ custom_url_help: Generovať url pre blog článok z tohto textu namiesto názvu blog článku.
+ source_url: Url adresa zdroja informácií
+ source_url_help: Url adresa zdroja informácií pre článok.
+ source_url_title: Názov zdroja informácii
+ source_url_title_help: Názov zdroja informácií pre zadanú url adresu zdroja informácií.
+ author: Autor
+ author_help: Vyber, ktorý používateľ bude zobrazený ako autor tohto článku.
+ copy_body: Skopírovať text článku do teaser.
+ copy_body_help: Skopíruje text článku do teaser. Nechaj teaser nevyplnený, ak chceš aby ho Refinery automaticky vygenerovalo.
index:
- no_items_yet: 'Niesu žiadne články na blogu. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne blog články. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
uncategorized:
- no_items_yet: 'Niesu žiadne nekategorizované články.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne nezradené články.'
post:
- view_live_html: 'Zobraziť článok<br/><em>(otvorí ho v novom okne)</em>'
+ view_live_html: 'Zobraziť živý náhľad článku<br/><em>(otvorí sa v novom okne)</em>'
edit: Upraviť článok
delete: Zmazať článok
settings:
notification_recipients:
value: Poslať notifikáciu pre
- explanation: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery pošle notifikáciu.'
- hint: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery ti pošle notifikáciu.'
+ explanation: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery pošle e-mail notifikáciu.'
+ hint: 'Vždy keď niekto pridá komentár, Refinery ti pošle e-mail notifikáciu.'
example: "Zadaj tvoju emailovú adresu(y) ako napríklad: jack@work.com, jill@office.com"
- updated: 'Zoznam príjemcov notifikácií "%{recipients}"'
+ updated: 'Zoznam príjemcov notifikácií: "%{recipients}"'
submenu:
categories:
title: Kategórie
manage: Spravovať
new: Nová kategória
comments:
title: Komentáre
- title_with_count: 'Komentáre (%{new_count} nových)'
+ title_with_count: 'Komentáre (%{new_count})' #TODO 0 nových, 1 nový, 2-4 nové, >= 5 nových
new: Nový
unmoderated: Nový
approved: Schválený
@@ -70,12 +80,13 @@ sk:
title: Články
manage: Spravovať články
new: Vytvoriť nový článok
- uncategorized: Nekategorizované články
+ uncategorized: Nezaradené články
settings:
title: Nastavenia
moderation: Moderovanie
update_notified: Upraviť zoznam notifikovaných
comments: Komentáre
+ teasers: Teasers
comment_mailer:
notification:
greeting: Ahoj
@@ -99,30 +110,60 @@ sk:
read_more: Celý článok
comments:
singular: komentár
- none: Niesu tu žiadne komentáre
+ one: '%{count} komentár'
+ few: '%{count} komentáre'
+ other: '%{count} komentárov'
+ none: Nie sú tu žiadne komentáre
archives: Archív
+ tags:
+ title: Tagy
categories:
show:
- no_posts: Niesu tu žiadne články momentálne.
+ no_posts: Momentálne tu nie sú žiadne články.
posts:
post:
- filed_in: Podaný
+ filed_in: Zaradené do
comment: komentár
comments:
by: 'Odoslal %{who}'
- time_ago: '%{time} späť'
+ time_ago: '%{time} spáť'
thank_you: 'Vďaka za komentár.'
- thank_you_moderated: 'Ďakujeme za Váš komentár. Vaša správa čaká na schválenie a objaví sa v najbližšej dobe.'
+ thank_you_moderated: 'Ďakujeme za Váš komentár. Vaša správa čaká na schválenie a čoskoro sa objaví.'
index:
- no_blog_articles_yet: Práve niesu žiadne články na blogu. Zostante naladení.
+ no_blog_articles_yet: Zatiaľ nie sú v blogu žiadne články. Zostaňte naladení.
show:
blog_home: Hlavná stránka blogu
comments:
title: Komentáre
add: Pridať komentár
other: Ďalšie články
- filed_in: Podaný
+ filed_in: Zaradené do
submit: Odoslať komentár
+ name: Meno
+ email: E-mail
+ message: Správa
+ by: Od
+ source: Zdroj
+ tagged:
+ no_blog_articles_yet: 'Zatiaľ nie sú v blogu žiadne články. Zostaňte naladení.'
+ posts_tagged: Príspevky pre tag
archive:
blog_archive_for: 'Blog archív pre %{date}'
- no_blog_articles_posted: 'Niesu žiadne články publikované %{date}.'
+ no_blog_articles_posted: 'Nie sú žiadne články publikované %{date}. Zostaňte naladení.'
+ activerecord:
+ models:
+ refinery/blog_category: Kategória
+ refinery/blog_comment: Komentár
+ refinery/blog_post: Blog článok
+ attributes:
+ refinery/blog_category:
+ title: Názov
+ refinery/blog_comment:
+ name: Meno
+ email: E-mail
+ message: Správa
+ refinery/blog_post:
+ title: Názov
+ body: Text
+ teaser: Teaser
+

0 comments on commit e41a230

Please sign in to comment.