Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (77 sloc) 3.01 KB
sv:
refinery:
plugins:
refinerycms_inquiries:
title: Förfrågningar
description: Tillhandahåller ett formulär och sparar förfrågningar
inquiries:
inquiries:
new:
send: Skicka meddelande
privacy_policy: Vi värderar ditt privatliv
admin:
inquiries:
delete: Ta bort den här förfrågningen för alltid
inquiry:
read_inquiry: Läs förfrågningen
said: said
mark_as_spam: Märk som skräppost
mark_as_ham: Flytta till inkorg
submenu:
inbox: Inkorg
spam: Skräppost
update_notified: Redigera vem som får notifikation
edit_confirmation_email: Redigera bekräftelse
index:
no_inquiries: Du har inte fått några förfrågningar ännu.
no_spam: Hurra! Du har ingen skräppost.
show:
details: Detaljer
age: Ålder
actions: Handlingar
back_to_all_inquiries: Tillbaka till alla Förfrågningar
spam: Skräppost
spam_yes: 'ja'
inquiry: Förfrågning
to: Till
from: Från
click_to_email: Klicka för att skicka e-post till den här adressen
phone: Telefon
date: Datum
message: Meddelande
settings:
notification_recipients_form:
inquiry_settings_value_name: Skicka notifikationer till
hint: När en ny förfrågan skickas in, skickar Refinery en notifikation till dig.
example: "Fyll i din/dina e-postadresser så här: jack@work.com, jill@office.com"
confirmation_email_form:
to: Till
from: Från
subject: Ämne
click_to_edit_subject: Klicka här för att ändra ämne
explanation: Varje gång någon kontaktar dig på din webbplats, skickar Refinery ut ett bekräftelsebrev till personen som kontaktade dig.
below_edit_email_sent: Nedanför är det brev som skickas ut
the_customer_making_inquiry: Besökaren som skickat förfrågan
message: Meddelande
note: "Notis: placera texten %name% där du vill att besökarens namn ska visas i brevet"
inquiry_mailer:
notification:
greeting: Hej!
you_recieved_new_inquiry: Du har just mottagit en ny förfrågan på din webbplats.
inquiry_starts: --- förfrågan börjar ---
inquiry_ends: --- förfrågan slutar ---
from: Från
email: E-postadress
phone: Telefon
message: Meddelande
closing_line: Vänliga hälsningar
ps: P.S. Alla dina förfrågningar sparas i "Förfrågningar"-sektionen av Refinery. Där kan du visa dem senare.
activerecord:
models:
refinery/inquiries/inquiry: förfrågning
attributes:
refinery/inquiries/inquiry:
name: Namn
email: E-postadress
phone: Telefon
message: Meddelande
Something went wrong with that request. Please try again.