Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

79 lines (78 sloc) 3.26 kB
lv:
refinery:
plugins:
refinerycms_inquiries:
title: Pieprasījumi
description: Nodrošina kontaktformu un glabā pieprasījumus
inquiries:
inquiries:
new:
send: Sūtīt ziņu
privacy_policy: Mēs cienam Jūsu privātumu
admin:
inquiries:
delete: Dzēst šo pieprasījumu
inquiry:
read_inquiry: Lasīt pieprasījumu
said: sacīja
mark_as_spam: Atzīmēt kā spamu
mark_as_ham: Pārvietot uz ienākošajiem
submenu:
inbox: Ienākošie
spam: Spams
update_notified: Atjaunot paziņojumu saņēmēju
edit_confirmation_email: Labot apstiprinājuma epastu
index:
no_inquiries: Nav saņemts neviens pieprasījums.
no_spam: Urā! Jums nav neviens pieprasījums, kas būtu spams.
show:
details: Detaļas
age: Vecums
actions: Darbības
back_to_all_inquiries: Atgriezties pie visiem pieprasījumiem
spam: Spams
spam_yes:
inquiry: Pieprasījums
to: Kam
from: 'No'
click_to_email: Click to email this address
phone: Tālrunis
date: Datums
message: Ziņa
settings:
notification_recipients_form:
inquiry_settings_value_name: Sūtīt paziņojumu uz
explanation: Katru reizi, kad kāds ar tevi sazinās izmantojot kontaktformu, Refinery nosūta epastu par to, ka ir jauns pieprasījums.
hint: Kad tiek iesniegts jauns pieprasījums, tad Refinery nosūtīs paziņojumu uz šo epastu.
example: "Ievadi savu epasta(-u) adresi(-es) šādā formātā: janis.ozols@test.lv, juris@test.lv"
confirmation_email_form:
to: Saņēmējs
from: Adresāts
subject: Tēma
click_to_edit_subject: Spied šeit, lai labotu tēmu
explanation: Katru reizi, kad kāds sazinās ar tevi izmantojot kontakformu Refinery nosūta apstiprinājuma epastu personai, kura iesniegusi pieprasījumu.
below_edit_email_sent: Zemāk vari labot epasta saturu, kas tiek izsūtīts.
the_customer_making_inquiry: Klients, kurš izveidoja pieprasījumu
message: Ziņa
note: "Piezīme: ievieto šo tektstu %name% tur, kur tu epastā vēlies norādīt klienta vārdu"
inquiry_mailer:
notification:
greeting: Sveicināts(-a)
you_recieved_new_inquiry: Jūs nupat saņēmāt jaunu pieprasījumu savā mājaslapā.
inquiry_starts: --- pieprasījuma sākums ---
inquiry_ends: --- pieprasījuma beigas ---
from: 'No'
email: Epasts
phone: Tālrunis
message: Ziņa
closing_line: Ar cieņu
ps: P.S. Ja vēlaties skatīt šo un citus pieprasījumus vēlāk, tad tos var atrast zem sadaļas "Pieprasījumi".
activerecord:
models:
refinery/inquiries/inquiry: pieprasījums
attributes:
refinery/inquiries/inquiry:
name: Vārds
email: Epasts
phone: Tālrunis
message: Ziņa
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.