Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 906ea3802c
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

57 lines (57 sloc) 2.164 kb
sk:
submit: 'Odoslať'
follow_us:
title: 'Sledujte nás'
calendar:
title: 'Kalendár'
week: 'týždeň'
monday: 'Pondelok'
tuesday: 'Utorok'
wednesday: 'Streda'
thursday: 'Štvrtok'
friday: 'Piatok'
saturday: 'Sobota'
sunday: 'Nedeľa'
inquiries:
new:
maps: Mapy
contact_form: Kontaktný formulár
foto_navigation: Foto navigácia
interior: Interiér
address:
title: 'Adresa'
top: 'Hore'
license_note: 'Ak nie je uvedené inak, obsah na tejto stránke je pod licenciou <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Attribution Share-Alike License v3.0</a> alebo neskoršej verzie.'
refinery:
search_form:
search_site_for: 'Hľadaj..'
promo:
what: 'Čo'
why: 'Prečo'
where: 'Kde'
more: 'Viac'
projects:
title: 'Aktívne sa venujeme a podielame napríklad na projektoch:'
owasp:
title: 'OWASP pravidelné stretnutia'
desc: 'Prezentácie o webovej bezpečnosti, pracovné stretnutia a predstavovanie OWASP projektov.'
arduino:
title: 'Hardware/Arduino hacking'
desc: 'Arduino je open-source elektronická prototypová platforma založená na ľahko použiteľnom software a hardware.'
bitcoin:
title: 'Bitcoin - virtuálna mena'
desc: 'Bitcoin peniaze sú dostupné kdekoľvek na svete kde máte k dispozícií internetové pripojenie.'
videoarchive:
title: 'Záznamy z prednášok'
desc: 'Video / audio záznamy z niektorých predchádzajúcich akcií v Progressbare'
more_information_and_other_options: 'Viac informacii'
account_number: 'Číslo účtu:'
for_payments_from_abroad: 'pre platby zo zahraničia'
for_membership_payment_enter_the_variable_as_a_symbol_of_their_membership_number: 'V prípade členskej platby uvedte ako variabilný symbol svoje členské číslo.'
feedback: Spätná väzba
best_regards: 'S pozdravom,'
login_member_section: Členská sekcia
become_member: Staň sa členom
in_en: 'v anglickom jazyku'
in_sk: 'v slovenskom jazyku'
blog_post_realeased_in_html: 'Článok vyšiel %{in_lang}.'
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.