Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (15 sloc) 2.95 KB
<p>Bitcoin je najväčšia svetová kryptomena. V istých situáciách je vhodnou alternatívou k bežným štátnym platidlám ako sú eurá alebo americké doláre. Iní ju prirovnávajú k zlatu. V Progressbare sa Bitcoinom zaoberá viacero ľudí a okrem prednášok na túto tému organizujeme aj workshopy, ktoré skúmajú technickú, ekonomickú aj legislatívnu stránku používania tejto kryptomeny.</p>
<p>Na úvod odporúčame pozrieť si niektorú z prednášok o Bitcoine:</p>
<ul><li><a target="_blank" title="http://bit.ly/Hg1gTM" href="http://bit.ly/Hg1gTM">Prednáška z projektu How-Know</a> (menej technická, pozerá sa na Bitcoin z rôznych pohľadov - diskusia nemá audio, chyba na stránke projektu how-know). Prednáša <a target="_blank" title="https://twitter.com/jurbed" href="https://twitter.com/jurbed">Juraj Bednár</a>. <a target="_blank" title="http://bit.ly/zdoSKx" href="http://bit.ly/zdoSKx">Slajdy prednášky z How-Know</a> si môžete <a title="http://bit.ly/zdoSKx" href="http://bit.ly/zdoSKx">pozrieť tu</a>.</li>
<li><a target="_blank" title="http://bit.ly/JaXS3g" href="http://bit.ly/JaXS3g">Prednáška z Košíc z projektu Bezadis</a> (viac technická, treba nejaký Java applet na video, <a title="http://bit.ly/vrMQxi" href="http://bit.ly/vrMQxi">slajdy si môžete pozrieť tu</a>). Prednáša tiež <a target="_blank" title="https://twitter.com/jurbed" href="https://twitter.com/jurbed">Juraj Bednár</a>
</li>
<li>Prednášky z Progressbaru (<a target="_blank" title="https://twitter.com/jurbed" href="https://twitter.com/jurbed">Juraj Bednár</a>): <a target="_blank" title="http://video.progressbar.sk/pgb_20110219_bitcoin.mp4" href="http://video.progressbar.sk/pgb_20110219_bitcoin.mp4">Anglická</a>, <a target="_blank" title="http://video.progressbar.sk/pgb_20110323_bitcoin_sk.mp4" href="http://video.progressbar.sk/pgb_20110323_bitcoin_sk.mp4">Slovenská</a>, <a target="_blank" title="http://video.progressbar.sk/pgb_20120303_bitcoin_update.mp4" href="http://video.progressbar.sk/pgb_20120303_bitcoin_update.mp4">Bitcoin update z januára 2012</a>
</li>
</ul>
<p>Dňa 9. mája 2012 sa uskutočnil Bitcoin workshop, prezentácie k dispozícii tu:<br /><br /><a title="http://prezi.com/eqrhpyxcyzuo/bitcoin-konferencia/" href="http://prezi.com/eqrhpyxcyzuo/bitcoin-konferencia/"></a>
<a href="/system/resources/BAhbBlsHOgZmIkcyMDEyLzA1LzIwLzE4XzAxXzE2XzgwM19Nb25leUFsdGVybmF0aXZ5X1Byb2dyZXNzYmFyX0JBXzA1MjAxMi5wcHQ/MoneyAlternativy_Progressbar_BA_052012.ppt" title="Money Alternativy Progressbar Ba 052012">Juraj Karpiš - Spackaný monopol peňazí - priestor pre alternatívne neelastické meny</a>
</p>
<p><a href="http://prezi.com/eqrhpyxcyzuo/bitcoin-konferencia/" title="http://prezi.com/eqrhpyxcyzuo/bitcoin-konferencia/">Juraj Bednár - Technické princípy Bitcoinu</a>
</p>
<p><a href="http://prezi.com/zcomijdtlt_s/zdanovanie-kryptomien/" title="http://prezi.com/zcomijdtlt_s/zdanovanie-kryptomien/">Pavol Lupták - Zdaňovanie Bitcoinov</a>
</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.