Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Bernays.bib
Bledsoe.bib
CSFour.bib
CTLClausalResolution.bib
CancellativeSup.bib
Completion.bib
ConflictResolution.bib
ConstraintSup.bib
ContextualND.bib
Counterfactual.bib
Counterfactual2.bib
EDResolutionCPL.bib
EDResolutionmbC.bib
EpsilonCalculus.bib
ExpansionProofs.bib
ExtResLEO2.bib
FIL.bib
FILL-dn.bib
FILL.bib
FOTLFineGrainedResolution.bib
FOTLResolution.bib
FolUnif.bib
G3c.bib
GBetaFB.bib
GentzenLJ.bib
GentzenLK.bib
GentzenNJ.bib
GraphTabK.bib
HL.bib
HierarchicSup.bib
Hilbert.bib
HilbertAckermann.bib
IHL.bib
ILL.bib
IR.bib
KLM.bib
KleeneG3classical.bib
KleeneG3intuitionistic.bib
LC.bib
LEI.bib
LJF.bib
LJstar.bib
LKF.bib
LKMuMuTilde.bib
LKMuMuTildeTree.bib
LL.bib
LLP.bib
LTLClausalResolution.bib
LabelledConditionals.bib
LambdaBar.bib
LambdaMu.bib
LambdaPiModulo.bib
LambdaTermSequent.bib
LambekCalc.bib
LuoLF.bib
LuoLFC.bib
ModalNaturalDeduction.bib
ModalSocraticProofs.bib
ModalSocraticProofsK.bib
ModelEvolution.bib
MtDDEL.bib
MtDInqL.bib
MtDLatL.bib
MtDSDM.bib
MtSC.bib
MultiConclusionLJ.bib
Muscadet.bib
NestedConditionals.bib
OrderedRes.bib
ParaconsistentSequentCalculi.bib
Paramodulation.bib
PolynomialRingCalculusWithOperators.bib
PreUnif.bib
ProofNetMLL.bib
PureTypeSystems.bib
QE-calculus.bib
RK.bib
RefineSpec.bib
Resolution.bib
SKMlin.bib
SaturationWithRed.bib
SignedLogics.bib
SocraticProofsCPL.bib
SocraticProofsFOL.bib
StructSpec.bib
Superposition.bib
SyntheticTableaux.bib
TC.bib
TLL.bib
UpdateLogic.bib
fc.bib
negmodal.bib