Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1
2
3
4
5
6
.gitignore
AWS-UG-Workshops.postman_collection.json
LICENSE
README.md

README.md

AWS USER GROUP PL ROADHSHOW!

ALL DAY ABOUT AWS

W trakcie tych warsztatów wprowadzimy Cię w tajniki chmury Amazon Web Services (AWS). Oprócz pokazania Ci jak wygląda chmura AWS, jakie podstawiowe elementy i na co warto zwrócić uwagę na samym poczatku, zbudujemy w pełni działający system.

Serverless

Ponieważ sporej grupie osób chmura kojarzy się z wirtualnymi maszynami (jeden z ponad 120 serwisów AWS), my przekornie zbudujemy dziś system który nie będzie posiadał nawet jednej wirtualnej maszyny! W pełni oddamy się koncepcji zwanej Serverless!

Co zbudujemy?

Schema

Wyobraź sobie,że jesteś programistą. Może nawet nie musisz sobie tego wyobrażać ;-) Kończysz pracę nad aplikacją, która zmieni Twoje życie. Musisz tylko jakoś udzielać licencji na jej używanie.

W trakcie warsztatów zbudujemy rozwiązanie, które pozwoli Ci przypisywać licencje na określoną ilość dni. Będziesz móc automatycznie przydzielać licencje trialowe. To znaczy nie Ty, tylko rozwiązanie które zbudujesz w trakcie warsztatów.

Będziesz mieć także możliwość zapisywania np. komentarzy od użytkowników, bądź też różnego rodzaju issues, które czasem mogą się pojawić w aplikacji.

W rozwiązaniu nie dotkniemy nawet jednego serwera. Nie, nie... kontenerów też nie będzie :-) Wszystko w oparciu o usługi serverless w AWS.

Z jakich serwisów będziemy korzystać?

Amazon S3 - w pełni zarządzalna usługa storage'u obiektowego.

AWS Lambda - serwis do bezserwerowego uruchamiania kodu aplikacji.

Amazon API Gateway - bezpieczne "wrota" do aplikacji.

Amazon DynamoDB - prawie bezobsługowa baza NoSQL.

AWS Cloud9 - IDE w chmurze.

AWS X-Ray - Debugowanie i analiza aplikacji.

Ale to nie wszystko, bo pojawią się jeszcze usługi związane chociażby z bezpieczeństwem, zarządzaniem itp.

You can’t perform that action at this time.