Skip to content
Progvo estas programlingvo
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Progvo-PM
LICENSE
README.md
README_En.md

README.md

Progvo 0.9α1

Progvo estas programlingvo. Retejo: https://progvo.dev/

Estanta nova projekto, ĝi ne estas bone specifita kaj povas multe ŝangi ĝis gi iĝas sufiĉe progresinta. Konsekvence, neniu dokumentado estas ankoraŭ kreita: anstataŭe vidu la fontkodon aŭ la ekzemplojn.

Evidente, multe funkcioj mankas, aŭ estas nur parte realigita, sed la longtempe celo estas havi simpla, diversutila kaj produktema programlingvo. Se vi havas intereson en Progvo, utilaj sugestoj aŭ eĉ kontribuoj estas bonvenigita!

Progvo-PM estas baza programada medio por Progvo (redaktilo kaj interpretilo). Legu README.md en ĝia dosierujo por direktivoj de programtradukado kaj uzo. Oni devus povi skribi programtradukilojn poste.

Ekio kodoprezento

Progvo uzas Esperanton por ŝlosilvortoj, kaj pli grave, la Ekio signara kodoprezento (angle Ecii - Esperanto Code for Information Interchange).

Kial uzi novan kodoprezenton? Enmemorigi kaj interpreti teksto en fiksita 8 bitoj signoj estas pli facila ol ekzemple UTF-8, kaj Askio ne estas adaptanta por Esperanto lingvo. Oni povas uzi Ekio en modifadoj de klasika komputiloj aŭ komputilaj projektoj de nulo uzanta Esperanto.

Ekio difino estas disponebla ĉi tie. Subteno por aliaj kodoprezentoj povas veni poste.

Programisto kaj permesilo

  • Pttn, aŭtoro, kontakto: dev heliko Pttn punkto me

Bibliotekoj havas iliajn permesilojn. Alie, ĉi verko estas eldonita laŭ la permesilo MIT.

You can’t perform that action at this time.