Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo

Prosjektportalen et prosjektstyringsverktøy for Microsoft 365 basert på Prosjektveiviseren.
Prosjektportalen for Microsoft 365 er bygget av Puzzlepart AS og distribuert som åpen kildekode. Løsningen inneholder Microsoft 365 og SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy.


version

📖 Innholdsfortegnelse

-----------------------------------------------------

➤ Table of Contents

-----------------------------------------------------

➤ Hva er Prosjektportalen for Microsoft 365?

Prosjektportalen for Microsoft 365 er bygget av Puzzlepart AS og distribuert som åpen kildekode. Løsningen inneholder Microsoft 365 og SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy. Det blir satt opp en porteføljeside der en får en oversikt over prosjekter og kan opprette nye prosjektrom. Hvert prosjektområde opprettes som en Microsoft 365 gruppe og det settes opp en del lister, en del standardelementer og logikk for å gjennomføre et prosjekt etter prosjektveiviserens modell. Prosjektveiviseren er Digitaliseringsdirektoratets anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Prosjektportalen ble i sin tid utviklet for Asker kommune og KommIT. Versjonen som her foreligger er utviklet av Puzzlepart, basert på de samme prinsippene som den opprinnelige versjonen.

Mer informasjon om løsningen, hvordan den er satt opp og hvordan overordnede komponenter fungerer kan du lese på om wiki-sidene til Prosjektportalen 365.

-----------------------------------------------------

➤ Installering

Prosjektportalen 365 kan lastes under releases. Mer informasjon om løsningen, konfigurasjon, installasjon og feilsøking finner du på wiki-sidene til Prosjektportalen 365.

Vi gjør oppmerksom at vi logger basis-info om hver installasjon til en sentral oversikt. Dette gjøres for å ha kontroll på installasjonshyppighet og hvordan installasjoner gjøres. Informasjonen brukes kun for å forbedre løsningen.

-----------------------------------------------------

➤ Kontakt

Har du spørsmål vedrørende Prosjektportalen for Microsoft 365, behov for bistand til installasjon av løsningen eller ønsker om muligheter for videreutvikling og spesialtilpasninger, ta kontakt med prosjektportalen@puzzlepart.com. For tekniske og funksjonelle spørsmål, ta kontakt med Jan Lindset. Vi gjør oppmerksom på at eventuell bistand vil være en fakturerbar tjeneste.

-----------------------------------------------------

➤ Nettleserstøtte

Vi gjør vårt beste for å støtte alle nettlesere, men følger retningslinjer fra Microsoft og Microsoft 365. Noen eldre nettlesere har dårligere støtte enn andre. Se følgende tabell:

Nettleser Støtte
Edge (Chromium) :bowtie: Anbefalt
Edge (Classic) 🙂 Grunnleggende støttet*
Chrome 😄 Støttet
Safari 😄 Støttet
Firefox 😄 Støttet
Opera 😄 Støttet
Internet Explorer 11 😑 Ikke støttet**
Internet Explorer 10 og eldre 😑 Ikke støttet**

* Grunnleggende støttet betyr at det meste vil fungere, men en kan risikere at noe funksjonalitet ikke virker

** Ikke støttet betyr at dette er browsere som er deprecated, og man vil mest sannsynlig treffe på funksjonalitet som ikke fungerer

-----------------------------------------------------

➤ Contributors

Tarjei Ormestøyl Ole Martin Pettersen
tarjeieo@puzzlepart.com olemp@puzzlepart.com

I tillegg flere fra teamet bak prosjektportalen@puzzlepart.com

-----------------------------------------------------

➤ Development

Please read the Development guide.