Skip to content
/ leakbook Public

Web app written in Deno + Nuxt to tell people whether their data was leaked by Facebook

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

Pwuts/leakbook

Repository files navigation

Leakbook

Online bereikbaar via:

Eerder ook bereikbaar via:

  • datispechdataweg.nl
  • ismijntelefoonnummergelekt.nl

Dit zijn nu doorverwijzingen naar HaveIBeenPwned.

Idee

Mensen de mogelijkheid geven om te checken of hun gegevens gelekt zijn in het Facebook-datalek dat vrijdag 2 april 2021 aan het licht kwam, maar het moet niet mogelijk zijn om de gegevens van iemand anders op te vragen.

Uitvoering

De applicatie is gebouwd met in het achterhoofd dat er niet meer informatie uit mag komen dan je er in stopt. Dat betekent dat je alleen te zien krijgt of bepaalde gegevens in de dataset zitten, maar je moet zowel naam als telefoonnummer correct invullen om een match te krijgen; je kunt niet de een opvragen aan de hand van de ander.

Verder zit er een limiet op 100 aanvragen per 10 minuten voor iedere gebruiker, om het doorzoeken van de dataset door middel van deze site te ontmoedigen.

About

Web app written in Deno + Nuxt to tell people whether their data was leaked by Facebook

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published