Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Emailové notifikace #15

Open
frenzymadness opened this issue Sep 3, 2019 · 3 comments
Open

Emailové notifikace #15

frenzymadness opened this issue Sep 3, 2019 · 3 comments
Labels
enhancement New feature or request good first issue Good for newcomers help wanted Extra attention is needed

Comments

@frenzymadness
Copy link

Bylo by skvělé mít emailové notifikace o nových komentářích. Bohatě by stačilo jednou denně sesbírat nové komentáře, které se za ten den objevily, a pro každý kurz je odeslat na konkrétní emailovou adresu. Tohle je možné volat cronem z travisu nebo odjinud.

Jestli vyjde čas, podívám se na to, ale hned tak to asi nebude.

@frenzymadness frenzymadness added enhancement New feature or request help wanted Extra attention is needed good first issue Good for newcomers labels Sep 3, 2019
@frenzymadness
Copy link
Author

Objevil se další související nápad a možná i člověk, který by ho mohl implementovat. Jde o odeslání emailových notifikací účastníkům kurzů. Účastník kurzu by měl možnost zapsat svůj email a přihlásit se k odběru emailů, které by ho po každé lekci upozornily na vyplnění zpětné vazby.

@frenzymadness
Copy link
Author

@SideLair

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Mar 11, 2020

Předpkládám že na e-maily bude potřeba měnit i nastavení hostingu.
Zpětnovazebník aktuálně běží na osobním Heroku, ze kterého bude časem potřeba odmigrovat, takže bych tam nerad něco měnil. Bude tedy potřeba pořešit nejen „dev“, ale i „ops“.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
enhancement New feature or request good first issue Good for newcomers help wanted Extra attention is needed
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants