Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

WIP: Praha spring 2019 changes #23

Open
wants to merge 1 commit into
base: spring2019
Choose a base branch
from

Conversation

messa
Copy link
Member

@messa messa commented Feb 10, 2019

Ze sprintu v Apriary :)

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 11, 2019

Je to WIP. Plánujete to brzo dodělat, nebo je to lepší začlenit teď a pak na tom stavět dál?

@messa
Copy link
Member Author

messa commented Feb 11, 2019

Toto jsou nakonec všechny změny, které v naučse bylo potřeba včera udělat.

@encukou Některé sessions tam byly jen jako base:, pochopil jsem to správně, že když chci přidat odkaz do materiálů, tak tu session musím zhmotnit, tj. zkopírovat z courses/pyladies/info.yml?

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 11, 2019

Zkopírování funguje, a je nakonec asi nejjednodušší. Jde to i "DRY":

  • Pokud chceš použít seznam materiálů z base, můžeš materials: úplně vypustit.
  • Když chceš něco jen přidat na začátek nebo na konec, použij +merge.
  • Když chceš změnit pořadí nebo něco přidat doprostřed, tak už je potřeba to zkopírovat.

@messa
Copy link
Member Author

messa commented Feb 11, 2019

Tak já to upravím na to +merge :) Ale dostanu se k tomu až večer.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

2 participants