Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Ostrava: Transformed homeworks to lessons and some new ones #29

Open
wants to merge 3 commits into
base: spring2019
from

Conversation

Projects
None yet
4 participants
@frenzymadness
Copy link

frenzymadness commented Mar 6, 2019

SSIA

What needs to be reviewed:

  • handout 8 (dictionaries) is just transferred from courseware
  • handout 9 (modules and testing) is updated to use prepared tests from bonus handout after lesson 5
  • handout 10 (pyglet) is just transferred from original PDF
  • handout 11 (classes) - completely new handout inspired by one in another course
  • handout 12 (inheritance/polymorphism) - completely new handout based on the previous one

@frenzymadness frenzymadness requested a review from Glutexo Mar 6, 2019

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

encukou commented Mar 7, 2019

Technicky v pohodě.
Vidím že na zdůraznění používáš podtržítka i hvězdičky, které v Markdown dělají to samé. Nevím jestli to tak má být. Pro důraznější zvýraznění je potřeba použít **dvě hvězdičky** (nebo 2 podtržítka).

K obsahu: Zadání v první sekci ostrava8 jsou celkem hutná, složitá na pochopení. Doplnil bych je o ukázku. Např.:

  • Napiš funkci, která pro argumentem zadané číslo n vytvoří a vrátí slovník, kde jako klíče budou čísla od jedné do n a jako hodnoty k nim jejich druhé mocniny. Například:

    >>> mocniny(4)
    {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
@encukou

encukou approved these changes Mar 7, 2019

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Copy link
Author

frenzymadness commented Mar 7, 2019

Díky za review i nápad na ukázky. Dodám je tam.

Hvězdičky jsem dal na ta místa, kde se ve slově (nejčastěji názvu funkce) vyskytuje podtržítko, protože zatímco normální markdown si_s_tím_nějak_poradí na naučse to nefungovalo a měl jsem kurzivou označenou jen první polovinu názvu funkce (např. tah_pocitace).

@Glutexo

This comment has been minimized.

Copy link

Glutexo commented Mar 7, 2019

A může za to naucse_render, nebo mistune? 🤔 💩

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

encukou commented Mar 7, 2019

V textech co píšu já zásadně označuju názvy funkcí jako kód. Doporučuju – zamezí to mnoha nepříjemnostem :)

“Normální Markdown” bohužel neexistuje. Každá implementace (včetně GitHubího GFM) má svá specifika; použitelný standard přišel až po rozšíření těchto specifik; původní autor se standardem nesouhlasí (a standard se proto nejmenuje Markdown).

naucse_render používá mistune s pár rozšířeníma. Správně je to, co dělá ta kombinace naucse_render + mistune, kterou máte v Pipfile.lock.
(A naucse API používá výhradně HTML.)

@Glutexo

This comment has been minimized.

Copy link

Glutexo commented Mar 7, 2019

facepalm

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Copy link
Author

frenzymadness commented Mar 10, 2019

Přidal jsem sem k úlohám se slovníky příklady doplňující zadání.

@messa

This comment has been minimized.

Copy link
Member

messa commented Mar 10, 2019

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Copy link
Author

frenzymadness commented Mar 10, 2019

@messa Jasně. Mrkni se i na "nové" úlohy ke třídám, dědičnosti a polymorfismu.

@encukou
Copy link
Member

encukou left a comment

Looks good!

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Copy link
Author

frenzymadness commented Mar 13, 2019

Thank you. we can wait one more week before merging so @Glutexo will have some time to do some review. If he cannot do it, we can merge it as is.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.