Skip to content

PyLadiesCZ/pyladies.cz

Repository files navigation

pyladies.cz

Web českých PyLadies / Website of the Czech PyLadies chapter.

GitHub Actions kontrolka

Pokud je kontrolka zelená, povedlo se dostat poslední změny z větve master do ostrého provozu. Má-li jinou barvu, stala se někde po cestě chyba.

Licence

Obsah

Co je kde

Jak vytvořit stránky

Aktuální a proběhlé kurzy

Co je kde

Stránky jsou generované ze šablon Jinja2 v adresáři templates.

Soubory jako obrázky, fonty, CSS, Javascript jsou v static.

Původní stránky jsou v original; podadresář v1 obsahuje kurz a musí být zveřejněn na stejných URL jako předtím.

V meetups jsou data pro seznamy kurzů srazů. Mění se tu datumy, časy, odkazy na materiály. Více viz sekce o kurzech.

V teams jsou data pro seznamy lidí – organizátorů a koučů.

V cities.yml jsou data o městech, ve kterých PyLadies fungují, včetně kontaktů na PyLadies v konkrétních městech.

V news.yml jsou novinky pro hlavní stránku.

Celé dohromady to spojuje pyladies_cz.py; tady se např. přidávají nové podstránky.

Jak vytvořit stránky

Instalace

Ve virtuálním prostředí s Pythhonem 3.10 (nebo vyšším) spusť:

$ python -m pip install -r requirements.txt

Spuštění webu lokálně v PC

Ve stejném virtuálním prostředí spusť na Linuxu/macOS:

$ export PYTHONPATH=.

nebo na Windows:

> set PYTHONPATH=.

a pak (na všech systémech):

$ python pyladies_cz.py serve

Stránky se zpřístupní na adrese http://127.0.0.1:8003/. Změny v kódu se projeví po obnovení stránky v prohlížeči.

Úprava souborů

 • Soubory html jsou ve složce templates
 • Úprava hlavičky webu, hlavního menu a patičky stránky v souboru templates/layout.html
 • CSS soubory sa nacházejí v static/css
 • Obrázky se nacházejí v static/img
 • Přiřazování obrázků src="{{ pathto('_static/img/{subfolder}/{image}', 1) }}"

Nasazení

(Tohle je pro spuštění „ostré” verze webu; většinou to nebudeš potřebovat)

Tento příkaz vytvoří v adresáři _build statické stránky k nasazení na webový server.:

$ python pyladies_cz.py freeze

Aktuální a proběhlé kurzy

Každé město má vlastní stránku s aktuálními a proběhlými kurzy. Je z toho taková kronika.

Nové kurzy se přidávají na konec .yml souboru v adresáři meetups.

V meetupech lze nastavit:

 • name: jméno akce

 • topic: téma akce

 • start a end: datum ve formátu 2017-02-13, pokud má akce pevný termín od do

 • date: datum jednodenní akce (start a end by byly stejné)

 • time: čas od do, případně i den v týdnu

 • place: místo, kde sraz probíhá (pokud je víc srazů v jednom místě, dá se v YAMLu místo nasdílet dalším srazům, viz ukázky v těch YAML souborech)

  • name: jméno místa
  • address: adresa
  • latitude, longitude: mapové souřadnice
  • url: odkaz (chybí-li, ukáže se odkaz na mapu podle latitude/longitude)
 • registration: informace o registraci

  • url: odkaz na registrační formulář
  • end: konec registrace (dá se vynechat, pokud je registrace aktuální až do konce kurzu – třeba u opakujících se srazů)
  • text: text, který se objeví v odkazu (místo "Registrace právě probíhá!")
 • parallel-with-previous: true pokud je kurz paralelní s předchozím. (Informace o paralelních kurzech se občas zobrazovaly společně.)

Ukázky variant kurzu (dají se kombinovat)

Kurz má jasný start a konec, místo, čas registraci

- name: Začátečnický kurz <br> Jarní pondělí 2017
 start: 2017-02-27
 end: 2017-05-29
 time: pondělky 18:00 – 20:00
 place:
  name: Odbor školství
  address: Cejl 73, Brno
  latitude: '49.1992294'
  longitude: '16.6235206'
 registration:
  url: <tady_bude_adresa>
  end: 2017-02-19

Kurz je jednodenní a má například téma

- name: Lednový PyWorking <br> meetup pro pokročilé začátečníky
 topic: Django Polls
 date: 2017-01-28
 time: 9:00 - 17:30
 place:
  name: MSD IT (Riverview)
  address: Svornosti 3321/2, Praha 5
  latitude: '50.0670442'

Jsou to pravidelné srazy

- name: Advanced PyLadies & PyWorking Praha <br> pokročilé a doučovací srazy
 time: pondělky ve 14 denních intervalech, 18:00 - 20:00
 registration:
  url: <tady_bude_adresa>

Ukázky údajů o koučkách/koučích

Koučky a koučové se přidávají do souborů teams/<mesto>.yml. Nejjednodušší záznam koučky musí obsahovat klíče name, img a role. Obrázky se načítají ze složky static/img/<mesto>/team/ Pokud kouč nechce zveřejňovat fotku, jako img uveď prázdný avatar: img/brno/team/blank.png.

- name: Anička Nováková
 img: img/brno/team/blank.png
 role: Koučka

Volitelně se můžou nastavit odkazy na další profily. Žádný údaj není povinný.

- name: Anička Nováková
 img: img/brno/team/anicka.png
 role: Koučka
 links:
 - mail-link: mailto:anicka@novakova.cz
 - linkedin-link: https://www.linkedin.com/in/...
 - twitter-link: https://twitter.com/...
 - github-link: https://github.com/...
 - website-link: https://example.com
 - facebook: https://www.facebook.com/...
 - instagram: https://www.instagram.com/...