Website of the Czech PyLadies chapter / Web českých PyLadies
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
meetups
original
static
teams
templates
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
CNAME
LICENSE
README.md
cities.yml
google-verification.html
news.yml
ostatni.yml
pyladies_cz.py
redirects.yml
requirements.txt

README.md

pyladies.cz

Web českých PyLadies / Website of the Czech PyLadies chapter.

Travis CI kontrolka

Pokud je kontrolka zelená, povedlo se dostat poslední změny z větve master do ostrého provozu. Má-li jinou barvu, stala se někde po cestě chyba.

Licence

Obsah

Co je kde

Jak vytvořit stránky

Aktuální a proběhlé kurzy

Co je kde

Stránky jsou generované ze šablon Jinja2 v adresáři templates.

Soubory jako obrázky, fonty, CSS, Javascript jsou v static.

Původní stránky jsou v original; podadresář v1 obsahuje kurz a musí být zveřejněn na stejných URL jako předtím.

V meetups jsou data pro seznamy kurzů srazů. Mění se tu datumy, časy, odkazy na materiály. Více viz sekce o kurzech.

V teams jsou data pro seznamy lidí – organizátorů a koučů.

V cities.yml jsou data o městech, ve kterých PyLadies fungují, včetně kontaktů na PyLadies v konkrétních městech.

V news.yml jsou novinky pro hlavní stránku.

Celé dohromady to spojuje pyladies_cz.py; tady se např. přidávají nové podstránky.

Jak vytvořit stránky

Instalace

Ve virtuálním prostředí s Pythhonem 3.6 (nebo vyšším) spusť:

$ python -m pip install -r requirements.txt

Spuštění webu lokálně v PC

Ve stejném virtuálním prostředí spusť na Linuxu/macOS:

$ export PYTHONPATH=.

nebo na Windows:

> set PYTHONPATH=.

a pak (na všech systémech):

$ python pyladies_cz.py serve

Stránky se zpřístupní na adrese http://127.0.0.1:8003/. Změny v kódu se projeví po obnovení stránky v prohlížeči.

Úprava souborů

 • Soubory html jsou ve složce templates
 • Úprava hlavičky webu, hlavního menu a patičky stránky v souboru templates/layout.html
 • CSS soubory sa nacházejí v static/css
 • Obrázky se nacházejí v static/img
 • Přiřazování obrázků src="{{ pathto('_static/img/{subfolder}/{image}', 1) }}"

Nasazení

(Tohle je pro spuštění „ostré” verze webu; většinou to nebudeš potřebovat)

Tento příkaz vytvoří v adresáři _build statické stránky k nasazení na webový server.:

$ python pyladies_cz.py freeze

Aktuální a proběhlé kurzy

Každé město má vlastní stránku s aktuálními a proběhlými kurzy. Je z toho taková kronika.

Nové kurzy se přidávají na konec .yml souboru v adresáři meetups.

V meetupech lze nastavit:

 • name: jméno akce

 • topic: téma akce

 • start a end: datum ve formátu 2017-02-13, pokud má akce pevný termín od do

 • date: datum jednodenní akce (start a end by byly stejné)

 • time: čas od do, případně i den v týdnu

 • place: místo, kde sraz probíhá (pokud je víc srazů v jednom místě, dá se v YAMLu místo nasdílet dalším srazům, viz ukázky v těch YAML souborech)

  • name: jméno místa
  • address: adresa
  • latitude, longitude: mapové souřadnice
  • url: odkaz (chybí-li, ukáže se odkaz na mapu podle latitude/longitude)
 • registration: informace o registraci

  • url: odkaz na registrační formulář
  • end: konec registrace (dá se vynechat, pokud je registrace aktuální až do konce kurzu – třeba u opakujících se srazů)
  • text: text, který se objeví v odkazu (místo "Registrace právě probíhá!")
 • parallel-with-previous: true pokud je kurz paralelní s předchozím. (Informace o paralelních kurzech se občas zobrazovaly společně.)

Ukázky variant kurzu (dají se kombinovat)

Kurz má jasný start a konec, místo, čas registraci

- name: Začátečnický kurz <br> Jarní pondělí 2017
 start: 2017-02-27
 end: 2017-05-29
 time: pondělky 18:00 – 20:00
 place:
  name: Odbor školství
  address: Cejl 73, Brno
  latitude: '49.1992294'
  longitude: '16.6235206'
 registration:
  url: <tady_bude_adresa>
  end: 2017-02-19

Kurz je jednodenní a má například téma

- name: Lednový PyWorking <br> meetup pro pokročilé začátečníky
 topic: Django Polls
 date: 2017-01-28
 time: 9:00 - 17:30
 place:
  name: MSD IT (Riverview)
  address: Svornosti 3321/2, Praha 5
  latitude: '50.0670442'

Jsou to pravidelné srazy

- name: Advanced PyLadies & PyWorking Praha <br> pokročilé a doučovací srazy
 time: pondělky ve 14 denních intervalech, 18:00 - 20:00
 registration:
  url: <tady_bude_adresa>