Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{% extends "layout.html" %}
{% block body_class %}menu-shown{% endblock %}
{% block banner_class %}{% endblock %}
{% block content %}
<!-- News Section -->
{% if news %}
<section id="news" class="container content-section ">
<div class="container">
<div class="row">
<h2 id="news-main-title">Novinky</h1>
</div>
<div class="row">
<div class="news">
{% for new in news %}
<div class="news-width">
<h3 class="news-title">{{ new.title }}</h3>
<div class="news-content">
{{ new.content|markdown }}
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</div>
</section>
{% endif %}
<!-- About Section -->
<section id="about" class="container text-center">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/qa.png', 1) }}" class="keyfeature-icon">
<h2 class="about-title">Co jsou PyLadies?</h2>
<div class="about-p">
PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k&nbsp;IT. K&nbsp;tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce.
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/who.png', 1) }}">
<h2 class="about-title">Pro koho?</h2>
<div class="about-p">
Nejdůležitější aktivitou PyLadies je aktuálně kurz pro úplné začátečnice, který tě během zhruba tří měsíců naučí základy programování zábavnou cestou. Žádná suchá matematika &ndash; vše se odehrává na dobře představitelných příkladech včetně programování jednoduchých her.
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/computer.png', 1) }}" class="keyfeature-icon">
<h2 class="about-title">Co potřebuješ?</h2>
<div class="about-p">
Abys mohla začít, potřebuješ hlavně motivaci a dostatek času. K&nbsp;dispozici bys měla mít vlastní notebook, na kterém se budeš učit programovat (ideálně s&nbsp;oprávněním k&nbsp;instalaci programů).
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Other activities -->
<section id="other-activities" class="container text-center">
<div class="row">
<h3 class="col-xs-12 start-title2">Kromě kurzů děláme…</h3>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="https://pyworking.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/code.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Setkání a workshopy</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://pyworking.cz/">pyworking.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Začátečnickým kurzem to nekončí. Pokud budeš chtít dál pokračovat společně s PyLadies, pořádáme navazující srazy, kam můžeš přijít s vlastním projektem pro rady a pomoc.
Pořádáme i celodení workshopy na konrétní téma po celé ČR.<br/>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="https://python.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/teach.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Zapojení do komunity</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://python.cz/">python.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Python komunita v ČR je aktivní. Najdeš v ní pomoc, kamarády i práci.
Pořádáme srazy, konferenci, hackatony, sprinty…<br/>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="http://pyvo.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/pyvo.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Neformální srazy</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://pyvo.cz/">pyvo.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Příznivci Pythonu se rádi setkávají na neformálních srazech v různých městech napříč ČR. Díky tomu je Python komunita velmi živá a soudržná. Všichni nováčkové jsou zde vítáni, ať už mají rádi pivo nebo jiný nápoj.<br/>
</div>
</div>
</section>
<!-- Reccommendations -->
<section id="recommendations" class="recommendations">
<div class="container">
<h4 class="col-xs-12 text-center ref-heading">PyLadies pro PyLadies</h4>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Kurz byl pro mě ohromně přínosný. S&nbsp;pomocí koučů a lidí ve skupině jsem si po kurzu zvládla napsat pár krátkých prográmků, které mi zjednodušují každodenní práci a to jsem před pyladies o&nbsp;Pythonu sotva slyšela. Všichni jsou až neuvěřitelně ochotní pomoci. Rozhodně doporučuji!"
<p class="ref-name"><strong>Pavlína F.</strong></p>
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Dříve jsem vyhledávala krátké jednodenní či víkendové kurzy programování pro slečny. Ale díky PyLadies srazům jsem zjistila, že scházet se každý týden, učit se postupně a více do detailů je jednoduše super a velmi přínosné! Odcházela jsem s&nbsp;pocitem, že umím informace ze srazů využít při psaní kódu. Oblíbila jsem si programovací jazyk Python a především komunitu kolem Pythonu. Nyní pokračuji na vlastních projektech dál a na PyLadies srazy se vracím jako koučka pro další slečny!"
<p class="ref-name"><strong>Verča G.</strong></p>
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Kurz Pythonu u pražských Pyladies byl skvělý - komplexní, dobře vystavěný a srozumitelně prezentovaný. Vyžadoval pozornou účast a aktivní domácí práci, ale nikdy jsme v&nbsp;tom nebyly samy; k&nbsp;dispozici byli koučové, kteří ochotně zodpověděli všechny dotazy a pomohli překonat nástrahy učení, online i offline. Super způsob, jak se seznámit se základy programování a začlenit se do místní pythonovské komunity."
<p class="ref-name"><strong>Verča Š.</strong></p>
</p>
</div>
</div>
</section>
<!-- Partners -->
<section class="partners container">
<h2 class="col-xs-12 text-center">Naši partneři</h2>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.python.org/psf/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/psf.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://pyvec.org/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/pyvec.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://www.redhat.com/en/global/czech-republic" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/redhat.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.nic.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/cznic.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.tietoevry.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/tietoevry.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://www.kinali.cz/en/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/kinali.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.purestorage.com/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/purestorage.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://apiary.io/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/apiary.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://usertechnologies.com/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/usertech.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.nekavarna.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/mergado.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/uhk_prf.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://search.jobs.barclays/barclays-developers-prague" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/barclays.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.solarwinds.com/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/solarwinds.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.olc.cz" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/olc.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://msdit.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/msd.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.kiwi.com/jobs" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/kiwi.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.fi.muni.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/fimuni.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://czechitas.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/czechitas.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
</section>
{% endblock content %}