Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
208 lines (203 sloc) 12.2 KB
{% extends "layout.html" %}
{% block body_class %}menu-shown{% endblock %}
{% block banner_class %}{% endblock %}
{% block content %}
<!-- News Section -->
{% if news %}
<section id="news" class="container content-section ">
<div class="container">
<div class="row">
<h2 id="news-main-title">Novinky</h1>
</div>
<div class="row">
<div class="news">
{% for new in news %}
<div class="news-width">
<h3 class="news-title">{{ new.title }}</h3>
<div class="news-content">
{{ new.content|markdown }}
</div>
</div>
{% endfor %}
</div>
</div>
</div>
</section>
{% endif %}
<!-- About Section -->
<section id="about" class="container text-center">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/qa.png', 1) }}" class="keyfeature-icon">
<h2 class="about-title">Co jsou PyLadies?</h2>
<div class="about-p">
PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k&nbsp;IT. K&nbsp;tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce.
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/who.png', 1) }}">
<h2 class="about-title">Pro koho?</h2>
<div class="about-p">
Nejdůležitější aktivitou PyLadies je aktuálně kurz pro úplné začátečnice, který tě během zhruba tří měsíců naučí základy programování zábavnou cestou. Žádná suchá matematika &ndash; vše se odehrává na dobře představitelných příkladech včetně programování jednoduchých her.
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/computer.png', 1) }}" class="keyfeature-icon">
<h2 class="about-title">Co potřebuješ?</h2>
<div class="about-p">
Abys mohla začít, potřebuješ hlavně motivaci a dostatek času. K&nbsp;dispozici bys měla mít vlastní notebook, na kterém se budeš učit programovat (ideálně s&nbsp;oprávněním k&nbsp;instalaci programů).
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Other activities -->
<section id="other-activities" class="container text-center">
<div class="row">
<h3 class="col-xs-12 start-title2">Kromě kurzů děláme…</h3>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="https://pyworking.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/code.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Setkání a workshopy</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://pyworking.cz/">pyworking.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Začátečnickým kurzem to nekončí. Pokud budeš chtít dál pokračovat společně s PyLadies, pořádáme navazující srazy, kam můžeš přijít s vlastním projektem pro rady a pomoc.
Pořádáme i celodení workshopy na konrétní téma po celé ČR.<br/>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="https://python.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/teach.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Zapojení do komunity</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://python.cz/">python.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Python komunita v ČR je aktivní. Najdeš v ní pomoc, kamarády i práci.
Pořádáme srazy, konferenci, hackatony, sprinty…<br/>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4">
<a href="http://pyvo.cz/" target="_blank" rel="noopener"><img height="110" src="{{ pathto('_static/img/icon/pyvo.png', 1) }}"></a>
<h2 class="about-title">Neformální srazy</h2>
<div class="about-link">
<a href="https://pyvo.cz/">pyvo.cz</a>
</div>
<div class="about-p">
Příznivci Pythonu se rádi setkávají na neformálních srazech v různých městech napříč ČR. Díky tomu je Python komunita velmi živá a soudržná. Všichni nováčkové jsou zde vítáni, ať už mají rádi pivo nebo jiný nápoj.<br/>
</div>
</div>
</section>
<!-- Reccommendations -->
<section id="recommendations" class="recommendations">
<div class="container">
<h4 class="col-xs-12 text-center ref-heading">PyLadies pro PyLadies</h4>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Kurz byl pro mě ohromně přínosný. S&nbsp;pomocí koučů a lidí ve skupině jsem si po kurzu zvládla napsat pár krátkých prográmků, které mi zjednodušují každodenní práci a to jsem před pyladies o&nbsp;Pythonu sotva slyšela. Všichni jsou až neuvěřitelně ochotní pomoci. Rozhodně doporučuji!"
<p class="ref-name"><strong>Pavlína F.</strong></p>
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Dříve jsem vyhledávala krátké jednodenní či víkendové kurzy programování pro slečny. Ale díky PyLadies srazům jsem zjistila, že scházet se každý týden, učit se postupně a více do detailů je jednoduše super a velmi přínosné! Odcházela jsem s&nbsp;pocitem, že umím informace ze srazů využít při psaní kódu. Oblíbila jsem si programovací jazyk Python a především komunitu kolem Pythonu. Nyní pokračuji na vlastních projektech dál a na PyLadies srazy se vracím jako koučka pro další slečny!"
<p class="ref-name"><strong>Verča G.</strong></p>
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-4 ref">
<p class="ref-p">
"Kurz Pythonu u pražských Pyladies byl skvělý - komplexní, dobře vystavěný a srozumitelně prezentovaný. Vyžadoval pozornou účast a aktivní domácí práci, ale nikdy jsme v&nbsp;tom nebyly samy; k&nbsp;dispozici byli koučové, kteří ochotně zodpověděli všechny dotazy a pomohli překonat nástrahy učení, online i offline. Super způsob, jak se seznámit se základy programování a začlenit se do místní pythonovské komunity."
<p class="ref-name"><strong>Verča Š.</strong></p>
</p>
</div>
</div>
</section>
<!-- Partners -->
<section class="partners container">
<h2 class="col-xs-12 text-center">Naši partneři</h2>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.python.org/psf/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/psf.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://pyvec.org/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/pyvec.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://www.redhat.com/en/global/czech-republic" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/redhat.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.nic.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/cznic.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.tieto.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/tieto.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="http://www.kinali.cz/en/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/kinali.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.techlib.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/ntk.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://apiary.io/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/apiary.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://usertechnologies.com/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/usertech.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.nekavarna.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/mergado.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/uhk_prf.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://search.jobs.barclays/barclays-developers-prague" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/barclays.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.solarwinds.com/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/solarwinds.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.olc.cz" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/olc.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://msdit.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/msd.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.kiwi.com/jobs" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/kiwi.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="partner col-xs-6 col-sm-4">
<a href="https://www.fi.muni.cz/" target="_blank" rel="noopener">
<img class="partner-logo img-responsive center-block" src="{{ pathto('_static/img/logo/fimuni.svg', 1) }}" />
</a>
</div>
</section>
{% endblock content %}