Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
164 lines (155 sloc) 8.46 KB
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<!-- ADD META TAGS -->
<meta charset="utf-8"></meta>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no"></meta>
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"></meta>
<meta name="keywords" content="PyLadies, PyLady, kurz, sraz, programování, IT, python, workshop, slečny, ženy"></meta>
<meta name="description" content="PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce. Více o začátečnických kurzech v Brně, Praze a Ostravě zjistíš na www.pyladies.cz"></meta>
<meta property="og:title" content="PyLadies CZ"></meta>
<meta property="og:type" content="article"></meta>
<meta property="og:url" content="www.pyladies.cz"></meta>
<meta property="og:description" content="PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce. Více o začátečnických kurzech v Brně, Praze a Ostravě zjistíš na www.pyladies.cz"></meta>
<meta name="twitter:card" content="summary"></meta>
<meta name="twitter:title" content="PyLadies CZ"></meta>
<meta name="twitter:site" content="@PyLadiesCZ"></meta>
<meta name="twitter:description" content="PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce. Více o začátečnických kurzech v Brně, Praze a Ostravě zjistíš na www.pyladies.cz"></meta>
<title>{% block title %}PyLadies CZ{% endblock title %}</title>
{% block extra_head %}
{% endblock extra_head %}
{% block css %}
<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="{{ pathto('_static/css/bootstrap.min.css', 1) }}" rel="stylesheet">
<!-- Custom CSS -->
<link href="{{ pathto('_static/css/custom.css', 1) }}" rel="stylesheet">
<!-- Custom Fonts -->
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400italic,600,600italic,700&subset=latin,greek,greek-ext,vietnamese,latin-ext,cyrillic' rel='stylesheet' type='text/css'>
{% endblock css %}
<!-- Favicon -->
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ pathto('_static/img/favicon.ico', 1) }}" />
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<!-- Zeerat tracking code for pyladies.cz -->
<script>
(function(t,r,a,c,k,i,n,g){
t[k]=t[k]||{t:1*new Date(),k:i};
n=r.createElement(a),g=r.getElementsByTagName(a)[0];
n.async=1;n.src=c;g.parentNode.insertBefore(n,g)
})(window,document,'script','//cdn.zeerat.com/track.js','Zeerat','R3c4yUSA');
</script>
<!-- End Zeerat code -->
</head>
<body class="{% block body_class %}{% endblock %}">
<div class="body-content">
<!-- Navigation -->
<nav class="main-navbar" role="navigation">
<div class="container navbar-logo">
<a href="{{ pathto('index') }}">
<img src="{{ pathto('_static/img/pyladies.png', 1) }}" />
</a>
</div>
<div class="navbar-menu" id="hamburger-menu">
<span class="glyphicon glyphicon-menu-hamburger"></span>
</div>
<ul class="navbar-other">
<li class="materials-dropdown">
<a>Materiály<span class="caret"></span></a>
<ul>
{% for name, url in (
('Brno – začátečnický kurz (pondělí)',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-brno-podzim-exp/'),
('Brno – začátečnický kurz (středa)',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-brno-podzim/'),
('Praha – začátečnický kurz (Olšanka)',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-praha-podzim-cznic/'),
('Praha – začátečnický kurz (NTK)',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-praha-podzim-ntk/'),
('Praha – začátečnický kurz (Bubeneč)',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-praha-podzim-bubenec/'),
('Ostrava – začátečnický kurz',
'https://naucse.python.cz/2018/pyladies-ostrava-podzim/'),
('Samostudium',
'https://naucse.python.cz/course/pyladies/'),
) %}
<li>
<a href="{{ url }}">
{{ name }}
<small><span class="glyphicon"></span></small>
</a>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</li>
<li {% block current_page_class_stanse %}{% endblock %}>
<a href="{{ pathto('stan_se') }}">Staň se PyLady!</a>
</li>
<li {% block current_page_class_faq %}{% endblock %}>
<a href="{{ pathto('faq') }}">FAQ</a>
</li>
</ul>
<div class="navbar-cities {% block banner_class %}faded-banner{% endblock %}">
<ul>
{% for slug, city in cities.items() %}
<li {% block current_city_class scoped %}{% endblock %}>
<a href="{{ url_for('city', city_slug=slug) }}">
<span class="img-container">
<img class="city-outline" src="{{ pathto('_static/img/'+slug+'.svg', 1) }}" alt="">
</span>
<div class="city-title-box">
<span class="city-title">{{ city['title'] }}</span>
</div>
{% if city.active_registration %}
<span class='city-active-registration'>
Registrace otevřeny
</span>
{% endif %}
</a>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
</nav>
{% block content %} {% endblock %}
</div>
{% block footer %}
<footer>
<div class="container">
<div class="global-pyladies">
PyLadies CZ jsou součástí <a href="http://pyladies.com">mezinárodních PyLadies</a>.
</div>
<ul>
<li>
<a href="mailto:info@pyladies.cz">
<img src="{{ pathto('_static/img/icon/mail-white.png', 1) }}" />
</a>
</li>
<li>
<a href="https://twitter.com/pyladiescz">
<img src="{{ pathto('_static/img/icon/twitter-white.png', 1) }}" />
</a>
</li>
<li>
<a href="https://github.com/pyladiescz">
<img src="{{ pathto('_static/img/icon/github-white.png', 1) }}" />
</a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/groups/pyonieri/">
<img src="{{ pathto('_static/img/icon/facebook-white.png', 1) }}" />
</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class="clear"></div>
</footer>
<script src="{{ pathto('_static/js/script.js', 1) }}"></script>
{% endblock footer %}
{% block javascript %}
{% endblock javascript %}
</body>
</html>