New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Když není pro město dost aktuálních kurzů, ukázat tři nejnovější hned nahoře? #430

Open
encukou opened this Issue Jul 1, 2018 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@encukou
Member

encukou commented Jul 1, 2018

K novému designu:
Když není aktivní kurz (nebo dost aktivních kurzů), mohlo by se na začátku stránky města objevit i pár nedávno ukončených.

@encukou encukou referenced this issue Jul 1, 2018

Merged

Nový design a deduplikace dat #425

6 of 9 tasks complete
@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Jul 3, 2018

👍 Ale jen když není aktivní kurz, protože ten by měl mít vždy přednost.

@lspdv

This comment has been minimized.

Member

lspdv commented Jul 10, 2018

Ja se trosku bojim aby to v zaveru nebudilo horsi dojem nez nejaka hlaska typu “Pripravujeme dalsi kurz” protoze jsou uz tak nejak standartne by semestr?

Ve smyslu, ze by si zajemkyne mohla myslet “aha, tady se uz od minuleho kurzu nic nedeje” :-)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment