New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vytvořit rozhraní hry #105

Open
anezkamll opened this Issue Nov 27, 2018 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@anezkamll
Contributor

anezkamll commented Nov 27, 2018

Napsat program, který vykreslí dvě statické části rozhraní - mapu a budoucí interaktivní část, viz obrázek.

@anezkamll

This comment has been minimized.

Contributor

anezkamll commented Nov 27, 2018

@JureckovaK dodá scan svého rozhraní :)

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 27, 2018

Doporučuju radši napsat nový program, který nakreslí nástřel budoucí interaktivní části.

Spojit pak dva programy dohromady je jednodušší než jeden program rozplést – a vede to často k čistším výsledkům.

@JureckovaK

This comment has been minimized.

Contributor

JureckovaK commented Nov 27, 2018

rozhrani_hry01
rozhrani_hry02

@vahalova vahalova self-assigned this Dec 5, 2018

@vahalova

This comment has been minimized.

Member

vahalova commented Dec 10, 2018

Počty karet ze hry:
U-Turn - 6x
Back up - 5x
Rotate Left - 18x
Rotate Right - 18x
Move 1 - 17x
Move 2 - 12x
Move 3 - 6x

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment