New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Domluvte se na licenci #107

Closed
encukou opened this Issue Nov 27, 2018 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@encukou
Member

encukou commented Nov 27, 2018

No description provided.

@ivet1987

This comment has been minimized.

Contributor

ivet1987 commented Nov 29, 2018

Jsem pro Svobodný software, čtyři základní svobody:

  1. svoboda používat program za jakýmkoliv účelem
  2. svoboda zkoumat a upravovat program (předpokladem je přístup ke zdrojovému kódu)
  3. svoboda šířit původní verzi programu
  4. svoboda šířit upravenou verzi programu

to že to někdo bude chtít upravovat, tak ať, aspoň o to bude zájem a pořád budeme my jako původci :-) My to taky přeci jen "kopírujeme".

@anezkamll

This comment has been minimized.

Contributor

anezkamll commented Nov 29, 2018

To jo, ale i Free software má svoje licence, třeba právě ty, o kterých mluvil Petr na srazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software#Licensing

@ivet1987

This comment has been minimized.

Contributor

ivet1987 commented Nov 29, 2018

Tak to já určitě nepřelouskám anglicky co je co :-D

@anezkamll

This comment has been minimized.

Contributor

anezkamll commented Nov 29, 2018

Ve výsledku, podle toho, co říkal Petr, se budeme asi rozhodovat mezi MIT licencí a GNU GPL licencí.
Pro ty, co čtou anglicky: https://choosealicense.com/licenses/mit/ vs https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
Ke GNU jsem našla obsáhlý český článek na wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License Jak najdu něco lepšího k MIT, hodím to sem :)

@amazonkaarya

This comment has been minimized.

Contributor

amazonkaarya commented Nov 30, 2018

Hlasuju spíš pro GNU GPL, ale není to pro mě zásadní.

@anezkamll

This comment has been minimized.

Contributor

anezkamll commented Nov 30, 2018

JJ mám to taky tak, spíš GNU

@befeleme

This comment has been minimized.

Contributor

befeleme commented Nov 30, 2018

Za mne taky GNU GPLv3, i když bych chtěla vidět ten velkej korporát, který bere náš cvičný kód, dělá z toho nový tomb raider, a pak vydělává miliony pod nějakým striktním copyrightem bez přístupu ke zdrojákům.

anezkamll added a commit that referenced this issue Dec 9, 2018

Create LICENSE.md
Add license - after team discussion choosing GNU GPL v3. Resolves #107

amazonkaarya added a commit that referenced this issue Dec 10, 2018

Create LICENSE.md (#120)
Add license - after team discussion choosing GNU GPL v3. Resolves #107
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment