Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Nechceme aby hráči vypadávali ze hry #175

Open
encukou opened this Issue Feb 12, 2019 · 5 comments

Comments

Projects
3 participants
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 12, 2019

Asi největší nešvar první edice deskovky Robo Rally je, že hráči můžou vypadnout ze hry.
Já to řeším tak, že místo toho se robotovi, který přijde o všechny životy, dá permanentní zranění (vždy, když umře). Hra je pak mnohem lepší :)

@vahalova

This comment has been minimized.

Copy link
Member

vahalova commented Feb 13, 2019

Asi nechápu, 3x umře a dostane zranění místo vypadnutí nebo u každého umření?

@anezkamll

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

anezkamll commented Feb 13, 2019

Já jsem to pochopila tak, že umře a odečítají se mu životy, dokud nějaké má, a až se u životů dostane na nulu, pokaždé, kdy by měl znovu umřít, protože už nemá život, který by se mu odečetl, dostane místo toho permanentní zranění.

@vahalova

This comment has been minimized.

Copy link
Member

vahalova commented Feb 13, 2019

No já jsem zmatená, protože jsem to tento týden hráli a já umřela 1x a Petr říkal, že si mám nechat jedno zranění...

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

encukou commented Feb 13, 2019

To je jiné pravidlo, které jsem si navíc pamatoval špatně – mají to být 2 zranění. Z pravidel:

Robots reentering the race receive 2 Damage tokens (plus any Damage tokens taken while powered down).

Ale ty nejsou permanentní, dají se opravit.

@vahalova

This comment has been minimized.

Copy link
Member

vahalova commented Feb 13, 2019

OK. Tak to by pak chtělo vizuálně odlišit, co je normální zranění a co permanentní.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.