Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Rozšířit stav hry #267

Open
befeleme opened this issue Jun 18, 2019 · 16 comments

Comments

3 participants
@befeleme
Copy link
Contributor

commented Jun 18, 2019

 • Balíček karet a balíček odhozených karet přidat do stavu hry. Balíčky jsou ale tajné, neposílají se se stavem hry klientům.
@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jun 19, 2019

Dotaz - vytváření balíčku a všechen kód kolem toho bude v backendu po třídou State?
Takže v initu bude def __init__(self, board, robots, card_pack, del_cards)?

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 19, 2019

Buď tak, nebo jen def __init__(self, board, robots), s tím že se balíček namíchá automaticky (a dá se potom změnit).
Co bude lepší?

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jun 19, 2019

nějak nevím jak myslíš automaticky namíchat balíček , netuším co je lepší.

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 19, 2019

nějak nevím jak myslíš automaticky namíchat balíček

Vytvoří si balíček karet, co mají být ve hře, a zamíchá ho.

netuším co je lepší

Jak to zjistíš?

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jun 20, 2019

Nevím. Asi bych to dala zvlášť. A musím si pustit záznam, nevím teď proč potřebujeme odhazovací balíček.

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jun 20, 2019

Nevím. Asi bych to dala zvlášť.

Pokud nevíš, můžeš to zkusit začít dělat tak i tak (ve dvou větvích/pull requestech), dokud to nezjistíš. Je to víc práce, ale třeba se něco naučíš :)

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jun 20, 2019

Zatím to nebudu asi dělat, jestli chcete @befeleme @JureckovaK volné :-D

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jun 20, 2019

Tak jo, zkusím si s tím pohrát.

@befeleme befeleme self-assigned this Jun 20, 2019

@befeleme befeleme added this to Todo in Projekt Jun 21, 2019

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jun 27, 2019

zbývá:

 • zpracovat balíček odhozených karet
 • přidat číslo hraného kola

@encukou encukou moved this from Todo to Rozdělané in Projekt Jul 2, 2019

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jul 5, 2019

Karty se přenáší do odhozeného balíčku:

 • poté, což si hráč vybere svých 5 karet a potvrdí výběr NEBO dojde mu čas a server mu vybere 5 karet
  -> 4 zbývající karty putují do balíčku
 • po každém herním kole zahrané karty se ověří, zda jsou v blokovaných pozicích
  -> pokud nejsou, putují do balíčku
  -> pokud jsou, nebudou přidaná do balíčku

Z toho mi vyplývá, že zamčené pozice karet budeme řešit v interface jako další atribut stavu rozhraní. Implementaci ještě nemáme, ale místo na ní můžeme už připravit.

Jsou ještě případy, že karta bude použitá jinde/ jinak?

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 6, 2019

Co prosim te znamena blokovana pozice karty? To je kdy?

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jul 7, 2019

To je to v #284 - karty, které se robotovi blokují, nebudou přidané do balíčku.

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 7, 2019

"Pokud robot má víc než 4 zranění, zablokují se mu příslušné karty na ruce"
Stale to nechápu. Jake příslušné karty na ruce se zablokují? Jakoze kdyz ma 4 zraneni tak se mu blokne 1 a vybírá jen 4 nebo to je to permanentní zraneni ze dostane méně dealt card?

@befeleme

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Jul 8, 2019

Když otevřeš interface, jsou tam čáry vedoucí od zranění do karet a podpis "lock". Když robot dostane 5. zranění, nemůže vybírat 5, ale jen 4 karty. S každým další zraněním o jednu méně.

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 8, 2019

Hele čáry :-D Těch jsem si nikdy nevšimla :-D

@ivet1987

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 8, 2019

myslím že by mi pomohlo vyjádření @encukou jak to nejlépe řešit, zda jako další atribut, já si s tím vůbec nevím rady jak to udělat.
Jo ahááá jak to pořád čtu dokola, až teď mi došlo že se mluví o zamčení POZICE karty, ne zamčení některých karet, tak už to chápu ale stejně nevím jak to řešit.

@ivet1987 ivet1987 closed this Jul 8, 2019

Projekt automation moved this from Rozdělané to Hotovo Jul 8, 2019

@ivet1987 ivet1987 reopened this Jul 8, 2019

Projekt automation moved this from Hotovo to Rozdělané Jul 8, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.