Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Označit vlajku, na které mají roboti start #433

Open
vahalova opened this issue Nov 27, 2019 · 6 comments
Open

Označit vlajku, na které mají roboti start #433

vahalova opened this issue Nov 27, 2019 · 6 comments

Comments

@vahalova
Copy link
Member

vahalova commented Nov 27, 2019

Co něco tak třeba?
flag_1

@ivet1987
Copy link
Contributor

ivet1987 commented Nov 27, 2019

To nechápu. Jako každý robot bude mít tu svoji vlajku zabarvenou podle sebe? Tak jo :)

@vahalova
Copy link
Member Author

vahalova commented Nov 27, 2019

Technicky nevím, jak to udělat. Hmm. Možná by šlo nějak přes Pyglet tam vložit třeba jen rámeček kolem políčka s vlajkou v barvě robota. Tu informaci, čí je to start víš ne?

@ivet1987
Copy link
Contributor

ivet1987 commented Nov 27, 2019

jojo v backendu by to měl být atribut robota start_coordinates

@vahalova
Copy link
Member Author

vahalova commented Nov 27, 2019

To je asi lepší, co?
flag_1

@vahalova
Copy link
Member Author

vahalova commented Nov 27, 2019

Hm to není vidět, no prostě barevný rámeček

@ivet1987
Copy link
Contributor

ivet1987 commented Nov 27, 2019

jo vidím, určitě ty barevné kraje, uprostřed je to asi fuk, to bude dobrý.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants