New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Automaticky exportovat PNG obrázky #85

Closed
encukou opened this Issue Nov 20, 2018 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@encukou
Member

encukou commented Nov 20, 2018

No description provided.

@ivet1987 ivet1987 assigned ivet1987 and unassigned ivet1987 Dec 6, 2018

@zstankova zstankova self-assigned this Dec 8, 2018

@vahalova

This comment has been minimized.

Member

vahalova commented Dec 9, 2018

Holky, kdo toto řeší? Koukám, že tu je @zstankova a na Slacku to řeší @ivet1987

@zstankova

This comment has been minimized.

Contributor

zstankova commented Dec 9, 2018

Já se domlouvám s Ivet bokem, chtěla jsem ji s tím pomoct, ale po hodně hodinách snahy jsem nevymyslela nic kloudného, takže nic :( odstraním se od tud...

@zstankova zstankova removed their assignment Dec 9, 2018

@anezkamll

This comment has been minimized.

Contributor

anezkamll commented Dec 9, 2018

Domlouváte bokem? Skandál! :-D :-D

@ivet1987

This comment has been minimized.

Contributor

ivet1987 commented Dec 9, 2018

Jak kdo to řeší, však jsem označená :-D Zuzka mi jen chtěla pomoct tak psala, nic vám netajíme :-D

@ivet1987

This comment has been minimized.

Contributor

ivet1987 commented Dec 10, 2018

@ivet1987 ivet1987 closed this Dec 13, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment